Pratik BilgilerVergi Mevzuatı

Vergi Nedir, Verginin Tanımı

Vergi, ülkedeki kamu sisteminde yer alan hizmet ve unsurların yerine getirilebilmesi için, ülke vatandaşlarından veya o ülkede kurulu bulunan kuruluşlardan belirli kanunlar çerçevesinde ve oranlarında toplanan para kaynağına vergi nedir.  Vergi ülke vatandaşlarından alınacağı gibi yabancı ülkelerden ticari veya kaynak edinme karşılığında vergilerde tahsil edilmektedir. Vergi yürürlükte bulunan anayasamızda yer alan ve tüm vatandaşların yaptıkları ticari kazanç ve diğer kaynak edinim tutarlarına göre adlarına çıkarılan ve ödemekle yükümlü olduğu bir vatandaşlık görevidir. Kamuya kaynak olarak gelen paraların içerisinde en önemli yeri vergiler oluştururlar. Vergi,  kamuya aktarılan gelirlerinin büyük ölçüdeki kısmını meydana getirir. Vergilerin kamuya aktarılan gelirleri içerisindeki oranı yaklaşık %90’ı oluşturmaktadır.

Vergiyi kişi ve kuruluşların ödeme zorunluluğu anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından kaynaklanmaktır. Kazanç ve edinim sağlayan kişilerin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda karşı koyma gibi bir tercih hakkı bulunmamaktadır. Anayasamızın 73. maddesine göre “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.” Bu maddeye göre vergi, devletin tahsil etmekte zorunlu olan para olmaktan ziyade aynı zamanda her vatandaşın ödemekle sorumlu olduğu bir paradır.

VERGİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Vergi devletin , kamu giderlerini karşılamak maksatı ile toplumu meydana getiren kişilerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde ve vergi kanun ve belirlenen kıstaslar oranları doğrultusunda karşılığı olmayan ve hukuki zorunluluk altında edinilen kaynaklardır.
a. Vergi devlet tarafından tahsil edilir. Ülkeyi yöneten merkezi birimler dışında da verginin yerel yönetim yada vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.
b. Vergi kamu giderlerine kaynak oluşturmak için ayrılır.
c. Vergi meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri nispetinde alınır.
d. Vergi kişi ve kuruluşlar için karşılıksız bir ödemedir.
e. Vergi herkes tarafından ödenmesi zorunludur.
f. Vergi netice itibari ile ekonomik bir kıymettir.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu