4/B (Bağ-Kur)SGK

Tarım Bağkurundan Nasıl Emekli Olabilirim, İşte Emeklilik Şartları

Tarım bağkuru yani halk tarafınca bilenen çiftçi bağkuru tarımsal faaliyette bulunan ve bu faaliyetlerinden ötürü ziraat odaları, tarım ilçe ve il müdürlüklerinde kaydı bulunan kişilerin 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin b bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı  yaparak kişilerin prim ödeme koşulu altına aldığı bir SGK sandığıdır. Tarımsal faaliyetle uğraşmaya başlayan kişi eğer bir yıllık süre içerisinde kendi isteği ile gidip ziraat odası veya il/ilçe tarım müdürlüklerine kayıt olmaları durumunda sigortalılık süreleri o yıl içerisinde başlamaktadır. Kişi eğer 18 yaşından küçükse 18 yaşından gün aldıktan sonra tarım bağkuru kapsamına girer. Aynı zamanda 65 yaşından büyük kişiler içinde oda kaydı yaptırmaları durumunda tarım bağkuru kapsamına alınmazlar.

Tarım/Çiftçi Bağkurdan Emekli Olma Şartları;

Diğer tüm sandıklar gibi tarım bağ kurunda da tescil tarihi yani prim ödemeye başladığınız tarihe göre değişkenlik gösterecektir. Şuan bağ kur dan emeklilik şartlarını kıstas alan iki farklı süre uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan birisi 9000 günden emeklilik diğeri ise 5400 günle emekli olma seçeneğidir. Bağ kur emeklilik şartlarında ilk başlama, prim süresi gibi etkenler ile birlikte bağ-kurlu kişinin erkek veya kadın olma yani cinsiyetine göre de değişkenlik göstermektedir. Ayrıca bağ kur kayıt tarihlerine göre ödeyeceğiniz yaş ve prim süreleri 08.09.1999 öncesi kayıt, 08.09.1999-30.04.2008 arası kayıt ve 01.05.2008 tarihinden sonra kayıt olanlar için şart kriterleri değişkenlik gösterir.

Erkeklerde Tarım Bağkur Emeklilik Yaşı Hesaplama

ilk defa tarım – çiftçi bağkur kaydını  08.09.1999 tarihinden önce yapan erkekler 5400 gün ve 58 yaşı şartlarını yerine getirdikleri zaman emekli başvurularını yapabilirler. 25 yıldan/9000 günden emeklilik yaşı ise 2002/06. ay itibariyle 9000 günü tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmakta. Sizler için alt kısımda verdiğimiz bağkur emeklilik tablosundan 2002/06. ay itibariyle 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Tarım bağkuru emekli şartları;

ilk defa 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında bağkura başlayan erkeklerin bağkur yaştan emeklilik şartları 5400 gün ve 62 yaştır. Bu tarih aralığında başlayanların normal emeklilik için ise 9000 gün ve 60 yaşı tamamlaması gerekiyor.

Bağkura ilk defa 01 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında başlayan erkeklerin bağ kur 5400 günden emeklilik şartları 63 yaş ve 5400 gündür. Eğer 5400 günü 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arasında tamamlarsanız 64 yaşında, sonrasında tamamlarsanız 65 yaşında emekli olursunuz.

İlk defa bu tarihten sonra başlayan erkeklerin bağkur emeklilik hesaplaması yapılırken 9000 günün tamamlandığı tarihe göre hesaplama yapılır. Eğer 9000 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlarsanız 60 yaşında, 01.01.2036-31.12.2037 arasında tamamlarsanız 61 yaşında, 01.01.2038-31.12.2039 arasında olursa 62 yaşında, 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arasında tamamlanırsa 63 yaşında, 01.01.2042-31.12.2044 tarihleri arasında tamamlanırsa 64, 01.01.2045 tarihi ve sonrasında tamamlanırsa 65 yaşında emekli olabilirsiniz.

Kadınlarda Tarım Bağkur Emeklilik Yaşı Hesaplama

İlk defa 08.09.1999 tarihinden önce bağkura prim ödemeye başlayan kadınların yaş haddinden emeklilik hesaplaması 5400 günden yapılıyor. Bu tarihten önce bağkura prim ödemeye başladıysanız 5400 günü ve 56 yaşı tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Bu tarihten önce bağ kura başlayan kadınlarda bağkur emeklilik yaşı 7200 gün üzerinden hesaplanır. Emekli olunacak yaş 2002/06 dönemi itibariyle 20 yıllık sürenin tamamlanmasına kalan süreye göre hesaplanmakta. Buna göre 7200 günden emeklilik şartları bağkurlu kadınlar için 2002/06 dönemi itibariyle 20 yıllık hizmet süresini tamamlamaya kalan süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır;

İlk defa 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında bağkura başlayan kadınların bağkur 5400 gün emeklilik şartları 60 yaş ve 5400 gün olacaktır. Bu tarih aralığında başlayan kadınların normal emeklilik için 9000 günü ve 58 yaşı tamamlaması gerekiyor.

İlk defa 01 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında başlayan kadınlar bağkur emeklilik şartları 5400 gün 61 yaş ve ya 9000 gün 58 yaştır. Ancak belirtilen bağkur kısmi emeklilik şartları hem de 9000 günden emeklilik şartları 5400 günü ya da 9000 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayanlar için geçerli.

5400 günü ilk defa 01 Ocak 2036 tarihi ve sonrasında tamamlayan kadınlar için yaş haddinden emeklilik hesaplama tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

01.01.2036-31.12.2037 arasında tamamlayan kadınlar 62 yaşında,
01.01.2038-31.12.2039 arasında bitirenler 63 yaşında,
01.01.2040-31.12.2041 arasında tamamlayanlar 64 yaşında,
01.01.2042 tarihi ve sonrasında tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olurlar.

Yine 9000 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58 yaşında emekli olabilirken sonrasında tamamlayanlar ise kademeli geçişe tabi tutulmakta.Buna göre 9000 günü;

01.01.2036-31.12.2037 arasında tamamlayan kadınlar 59,
01.01.2038-31.12.2039 arasında bitirenler 60,
01.01.2040-31.12.2041 arasında tamamlayanlar 61 yaşında,
01.01.2042-31 Aralık 2043 tarihleri arasında tamamlayanlar ise 62 yaşında,
01.01.2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında tamamlayanlar ise 63 yaşında,
01.01.2046-31 Aralık 2048 tarihleri arasında tamamlayanlar ise 64 yaşında,
01.01.2049 tarihi ve sonrasında tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilirler.

Bağkur’da Malulen Emekli Şartları Nedir

Bağkur malulen emekli olma durumu ile karşı karşıya kalanların mutlaka geriye dönük olarak en az 1800 gün prim ödemiş olması ve %60 üzeri iş gücü durumuna yitirilme durumu ve prim borcunuzun da olmaması şartı ile malulen emeklilik hakkından faydalanmanız mümkündür. Malulen emeklilik durumu hastalık, ve rahatsızlık halinin bağkura başlama tarihinden sonra meydana gelmiş olması lazımdır. Eğer bağ kur kaydı öncesi doğuştan gelen veya vücutta mevcut rahatsızlık olması bağ kur’dan malulen emekli olma şartlarını sağlamazsınız.
Eğer ilk defa bağkura başlamadan önce ya da doğuştan gelen bir rahatsızlığınız varsa malulen emeklilik değilde emeklilik şartlarınız engelli emeklilik kapsamında değerlendirilip ona göre emekli olma şartlarınız oluşur. Sigortalı kişide hem malul olması hemde hem de engelli hali durumuna emeklilikte yaş şartı aranmaz. Bu kapsamda eğer en az %60 üzeri iş gücü kaybınız varsa 15 yıldan beri sigortalı olmanız ve 3960 günü tamamlamanız halinde erken emeklilik durumundan yararlanabilirsiniz.

Kişilerin hastaneden altıkları heyet raporlarında yazan oran %59 ve altı olanlar için erken emeklilik şartları tablosu şu şekildedir;

  • %40-49 arası raporunuz varsa 18 yıldan beri bağ kurlu olmanız ve en az 4680 gününüzün olması halinde emekli olabilirsiniz.
  • %50-59 arası rapor varsa bu durumda da 16 yıldan beri bağ kurlu olmanız ve 4320 günü tamamlamanız halinde emekli olabilirsiniz.

Bağkur 7200 günden emeklilik kimler için geçerlidir ?
Sadece 08.09.1999 tarihi ve öncesinde bağ-kura başlangıcı olan kadınlar 7200 günle normal emeklilik hakkına sahip. Erkekler ve ilk defa 08.09.1999 tarihi sonrasında bağ-kura başlayan kadınların normal emeklilik için 9000 günü tamamlamaları gerekmektedir.


Ülkemizde sosyal sağlık ve çalışma gücünü kaybedip yaşlılık durumunda maaş almak için kişinin sağlığında ve çalışma esnasında deletin belirlediği primleri yatırarak şartları tamamlaması gerektir. SSK kapsamında çalışan işçilerin hak ettikleri maaş üzerinden ve işveren tarafından kişi adına alınan primler Tarım Sigortası yani tarım bağkurlusu kendi namına çalıştığı için prim ödemesinin kendisinin yatırması gerekmektedir. Bu kapsama giren tarım, çiftçilik, orman işçileri ile gündelik (mevsimlik) işçiler hiçbir kuruma bağlı çalışmadıkları için süreç böyle işlemek zorundadır.

Tarım bağkurlusu olmanın olumsuz yönleride yok sayılmaz aslında, bu olumsuzluklardan birisi tarım sigortası yatırdığı primleri e devlet üzerinden hizmet listesi gibi dökümünüzü kullanarak herhangi bir bankadan kredi çekemezsiniz. Çalışmanızı göstermek ve kredi çekme şartlarından faydalanmak için ancak ziraat odası veya ilçe tarımdaki kayıt altında bulunan arazi kaydınızın dökümünü bankalara vererek çiftçiler için olan kredilerden kullanabilirsiniz.  Bununla birlikte SGK tarafından sigortalılara verilen doğum ödemesi ve emzirme yardımı da alamazsınız. Yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan bir kereye mahsus doğum yardımı alabilirsiniz. Ancak kadın tarım bağkurlularının geriye dönük doğum borçlanması hakkı vardır. Bu haktan faydalanmak içinse ziraat odası veya ilçe tarım çiftçi kaydından sonra doğum yapmış yani bağkur tescili sonrası doğum şartı vardır.

Tarım Bağkuru Prim Ödemeleri Ne Kadar?

Tarım Sigortası yani bağkurlusu aylık olarak ödemeleri gereken prim tutarları her yıl olarak güncellenip resmi gazetede yayınlanır ve ertesi yıl o tutar üzerinden ödeme gerçekleşir, 2019 yılı için bağkur primi tutarı  764,84  TL üzerinden belirlenmiştir, ancak düzenli ödeme ile SGK ya borcunuzun olmaması halinde %5 indirim alarak 653,99 TL prim ödersiniz.

Tarım Sigortası (Bağ Kur) Emeklilik İçin Gerekli Evraklar

SGK kapsamındaki tüm sigortalılar gibi tarım bağkuru emekli adaylarınında başvuru yapabilmesi için yerine getirmesi gereken işlemler ve doldurulması gereken evraklar vardır.

  1. Kimlik fotokopimiz
  2. Tarım müdürlüğü, muhtar ve ziraat odasının onayladığı Ek 5 tarım sigortası dilekçesidir.
  3. Ayrıca tahsis talep formu doldurmanız istene bilmektedir.
  4. Bunlara ek olarak başka belge istenmemektedir.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu