Sigortalılar

Tahsis Talep Formu Nasıl Doldurulur, SGK Tahsis Formu Nedir ?

Emeklilik için başvuru formu nereden alınır, Bağkur ssk emeklilik tahsis formu nasıl doldurulur, Tahsis talep formu ne zaman nereye verilir ?

Emekliliğiniz geldi çattı, tüm şartları yerine getirdiniz primi doldurdunuz emeklilik yaşını yakaladınız artık geriye emekliliğin ilk adımı olan emeklilik başvuru formu olan tahsis talep formunu dolduracağız. Talep dormunu nasıl dolduracağınızı haberimizde kademe kademe anlatmaya çalışacağız. Tahsis talep formunu emekli olacak sigortalının haricinde ölüm aylığı bağlatmak isteyen sigortalı yakınlarıda doldurması gerekmektedir.

Formu doldururken maaş bağlanması için başvuran
sigortalı kendisi için “SİGORTALI” alanına bilgilerini yazması yeterli sayılacaktır. Şayet hak sahibi bir yakını emekli kişinin ölüm aylığı için başvuruda bulunacaksa “SİGORTALI” kısmına vefat eden kişinin bilgilerini “HAK SAHİBİ “ alanına ise maaş almak için ön başvuruyu yapan kişinin kimlik ve adres bilgileri yazılmalıdır.

TAHSİS TALEP FORMU İNDİR

TAHSİS TALEP FORMUNUN BÖLÜMLERİ NASIL DOLDURULACAK

1-TC KİMLİK NUMARASI BÖLÜMÜ
Bu alana emeklilik başvurusu yapan kişinin 11 haneli T.C kimlik numarası girilecektir.
2-ADI VE SOYADI
Bu bölüme emeklilik hakkı elde edenin adını ve soyadını yazınız.
3-SİGORTA SİCİL NUMARASI / BAĞ-KUR NUMARASI / TAHSİS NUMARASI
Bu bölümde SSK’dan emekli oluyorsanız 4/a-ssk sicil numaranızı , Bağkurdan emekli oluyorsanız 4/b-Bağkur sicil numaranızı yazmanız gerekir.
Eğer emeklinin yakını olarak hak sahibi başvurusunda bulunacaksanız vefat eden kişinin emeklilik tahsis numarasını yazmalısınız. Hak sahibi kısmına birşey yazmanız gerekmez.

4- TAHSİS TALEP ÇEŞİDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen maaşlar gelir ve ya aylık olarak adlandırılır.

Eğer sigortalı iseniz ve ilk defa aylığa başvuruyorsanız bu bölüme “YAŞLILIK AYLIĞI
Eğer hak sahibi iseniz bu bölümün hak sahibi kısmına “ÖLÜM AYLIĞI
Eğer iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik gelirine başvuruyorsanız “İŞ KAZASI GELİRİ YA DA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ” yazmanız gerekir.
Eğer vefat eden kişi iş kazası sonucu vefat ettiyse ve size iş kazası sonucu gelir bağlanacaksa bu kısma “İŞ KAZASI ÖLÜM GELİRİ” Malulen emeklilik talebinde bulunuyorsanız “MALULEN EMEKLİLİK”,
Diye yazmanız gerekir.

5-ÖLÜM TARİHİ
Bu bölümü hak sahibi olarak başvuruda bulunan kişiler tarafından doldurulması gerekir. Aylığını almaya hak kazandığınız vefat eden sigortalı yakınınızın ölüm tarihinin belirtilmesi gerekir.

6- ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA VEYA PTT ŞUBESİ
Bu bölümde almaya hak kazandığınız maaşın yatırılmasını istediğiniz banka ve ptt şubesini belirtiniz.  SGK tarafından ilk defa ödenen maaşlar  sigortanın anlaşmalı olduğu bankaya gönderilir bundan sonraki alınacak maaşlar tahsis formunda yazılan hesap numarasına yatırılır. Eğer sigortalı olarak başvuru yapıyorsanız SİGORTALI kısmının altına, hak sahibi olarak başvuru yapıyorsanız HAK SAHİBİ kısmının altına yazınız.

7- SİGORTALIYA YAKINLIĞI
Eğer maaşa başvuran kişi sigortalı ise SİGORTALI kısmının altına “KENDİSİ”, hak sahibi ise HAK SAHİBİ kısmının altına yakınlık derecesine göre eşi, oğlu, annesi, babası şeklinde yazılması gerekir.

8- ÖLÜM/TAHSİS TALEP TARİHİNDE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER VAR MI ?
Bakmakla yükümlü olunan kişi ifadesi sigortalı veya emeklinin sağlık güvencesinden faydalanan yakınları demektir. Eğer sizin güvenceniz den faydalanacak eşiniz, çocuğunuz, anneniz ya da babanız varsa bu kısma mutlaka “EVET” olarak doldurmalısınız. Bu sayede bu maaş bağlanırken maaşınıza artı olarak yansıyacak ve maaşınızın biraz daha farklı olarak ödenmesi sağlayacaktır. Bu bölümü sigortalı haricindeki hak sahiplerinin doldurmasın gerek yoktur.

9- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER İÇİN SAĞLIK YARDIMI TALEBİ VAR MI ?
8. maddede belirttiğimiz durum ile aynıdır. Böyle bir talep varsa evet yoksa hayır diye yazmalısınız.

10- ÖLÜM VEYA MALUL KALMASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KASTI VAR MI ?
Ölüm ve ya malul kalma durumunda bu halde kalmasına başka kişiler kusurlu ise buna mutlaka evet olarak yazın. Bu şekilde belirtmeniz ile bağlanan aylıkların bir kısmı belirtilen bu kusurlu kişilerden tahsil edilecektir.

11-HER TÜRLÜ KAZANÇ VE İRATTAN ELDE EDİLEN GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARINDAN AZ MI ? (ANA VE BABALAR İÇİN)
Anne ve babaya çocuğundan dolayı aylık tahsis edilebilmesi  için anne ya da babanın elde ettiği net ortalama gelirinin asgari ücretin netinden az olması gerekir. Aylık talebinde bulunan anne ve ya baba elinizde gelir durumunuzu gösterir belgeler bulunuyorsa ortalama gelirini asgari ücretin net tutarından az ise buraya evet yazın.

12-SSK-4/1-A
Başvurusunda bulunduğunuz aylık haricinde 4/a-SSK üzerinden almış olduğunuz bir aylık varsa bu bölümü doldurmanız gereklidir.

13-Bağkur-4/1-B
Başvurusunda bulunduğunuz aylık haricinde 4/b-Bağkur üzerinden almış olduğunuz bir aylık varsa bu bölümü doldurmanız gereklidir.

14-TC Emekli Sandığı-4/c
Başvurusunda bulunduğunuz aylık haricinde 4/c-Emekli Sandığı üzerinden almış olduğunuz bir aylık varsa bu bölümü doldurmanız gereklidir.

15-DİĞER SANDIKLAR (506/Geçici 20. Madde)
Diğer kurumların kapsamında aldığınız emekli aylığı varsa buraya yazmanız gerekir.

16-YABANCI ÜLKELERDE GEÇEN HİZMETLER
Yurt dışında sigortalı olarak bir işte çalıştıysanız çalıştığınız süreyi borçlandıysanız bu bölüme bilgileri yazmalısınız.

Tahsis Talep Formu Nedir ne İçin Kullanılır?

Tahsis talep formu, sigortalı ve hayatını kaybeden sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, ana ve baba) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, hak kazanılan toplu ödeme, kız çocuklar için evlenme yardımı ve cenaze masraflarını Kurumdan karşılanması amacı ile doldurulup SGK ya verilir. Ve aynı zamanda herhangibi bir neden ile alınan aylığın kesilmesi, durdurulmasında sorunların giderildikten sonra tekrardan aylığın bağlanabilmesi için doldurulması ve SGK ya verilmesi gerekir.

Diğer Açıklamalar

Sigortalı bizzat yaptığı tahsis taleplerinde; bu belgenin hak sahibine ait bilgiler ile 5, 7 numaralı alan hariç olmak üzere, “Sigortalı” başlıklı bölümündeki tüm kısımlar doldurulmalıdır. Sigortalılar sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı, yaşlılık aylığı ve yaşlılık toptan ödemesinden hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “4” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır. Hak sahiplerinin yapacakları tahsis taleplerinde ise, sigortalıya ilişkin bölümde 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı alanlar ile “Hak sahibi” başlıklı bölümdeki alanların tümü doldurulmalıdır. “11” numaralı alan sadece ölüm gelir/aylığı bağlanması için talep eden ana veya babalar tarafından cevaplandırılacaktır. Hak sahipleri ölüm geliri, ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ve cenaze ödeneği karşılığından hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “4” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır.

Bu belgenin tertip ettiği tarihten evvel lüzum sigortalıların lüzum hak sahiplerinin 01/10/2008 tarihinden ardından 5510 sayılı Kanuna, 01/10/2008 tarihinden evvel mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geride bıraktığımız çalışmaları, bu çalışmalara dayalı olarak ya da eş, ana-baba ya da çocuklardan hak kazanılan gelir ve maaşların türü ve tahsis numaraları 12, 13, 14, 15 ve 16 alanlara yazılmalıdır.

Bu belgeye, gelir ve maaş bağlanması talebinde bulunan sigortalı ve hak sahibinin 15 yaşından ufak çocuklar hariç olmak suretiyle birer adet fotoğrafı eklenmesi mecburidir.

Ayrıca;
– 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

– Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,

Kuruma verilmelidir. Toptan ödemeler ile evlenme ve cenaze ödeneği için fotoğraf ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenmez.

5- 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak tahsis talebinde bulunanların “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”ni de Kuruma vermesi gerekmektedir.

6- Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

7- Sgk kurumu, bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her vakit araştırabilir.
Gerçeğe marjinal açıklamada bulunanlara ya da vaziyet değişikliklerini şipşak Müesseseye bildirmeyenlere uygulanan abes ödemeler, yasal faizi eşliğinde geri içerler, ayrı olarak şunlar ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 204 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince kovuşturma yapılmak üzere alakalı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

TAHSİS TALEP FORMU İNDİR

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAHSİS TALEP FORMUNUN BAŞVURUSU

Sgk bölge müdürlüklerine gitmedende tahsis formlarını doldurup başvuruyu yapmanız mümkün. Eğer e-devlet şifreniz varsa internet yardımı ile BURADAN tıklayarak devam edebilirsini. Formda belirtilen alanlar üdt kısımdaki açıklama yaptığımız alanlar ile aynısıdır.

tahsis-talep-formu-edevlet-basvuru

tahsis-talep-formu-edevlet-basvuru2Tahsis talep formu indir

 

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu