SGK

SGK’ya Ödenmemiş Prim borcu Olan Mükelleflere Özel Uygulama!

SGK’ya Ödenmemiş Prim borcu Olan Mükelleflere Özel Uygulama!

Söz konusu karar kapsamında;

Uyumlu prim borçlusu: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan;

a-) Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup,

b-) Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.)

c-) Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçluları ifade etmektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesi kapsamında uyumlu prim borçlusu son 1 yıla ait borçlarını aşağıdaki şartlar kapsamında Kuruma ödeyebilecektir.

1-) Zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ve tecil faiz oranlarının tespiti,   (Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum” hali, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kriterler esas alınacaktır.)

2-) Mali durum analiz raporları, (Yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda,  2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak düzenlenen raporlar.)

3-) Tecil edilecek gecikme cezası ve gecikme zammı (Tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır.)

Söz konusu prim ve diğer borçlar bakımından taksitlendirme imkânı 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlara uygulanacaktır.

6183 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını tecil ve taksitlendirme yapan işverenler, SGK prim teşvikleri açısından “borçlu” sayılmamakta ve dolayısıyla teşviklerden yararlanabilmektedir.

Yukarıdaki şartlar kapsamında Kuruma borcu olan işveren veya yetkililerinin söz konusu uyumlu prim ödeme şartlarından yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu