Sigortalılar

Rapor Parası Nedir? Kaç Gün İçin Ödeme Alınır?

SGK rapor parası, sigortalı olarak çalışan kişilerin sağlık sorunlarından dolayı sağlık kurumlarından almış olduğu raporda gösterilen sürelerin maddi karşılıklarının çalışmadığı günler için sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanması sonucunda verilen paraya rapor parası nedir. Rapor parasının amacı işgörmeyen çalışanın ıstirahatte bulunduğu dönemlerde sosyal düzenini bozacak gelir kaybının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacı ile ödenir.

Kaç Çeşit Rapor Karşılığı İşgörmezlik Ödeneği Alınabilir?

5510 sayılı kanun içeriğinde yapılmış olan düzenlemeye göre, 3 farklı geçici iş göremezlik ödeneği vardır.

Bunlar;
1- Sgk’lı olarak bir ücret karşılığı çalışmakta olan şahıs işyerinde meydana gelen bir kaza ile veya işinden kaynaklı bir meslek hastalığından dolayı rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkını kazanır.
2- Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından ötürü rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
3- Bayan sigortalıların doğum yapması halinde analıktan dolayı doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde (yani coçugun ikiz veya üçüz olması durumunda) süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası alması için yine 90 günlük prim ödeme şartı aranmaktadır.

Peki Hangi Durumlarda İş Görmezlik Raporu Alınabilir ?
a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından onaylı sağlık raporu alınması gerekmektedir.
c) Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
d) Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?
Rapor parası hesaplanırken sigortalının istirahatli olarak geçirdiği gün sayısı kullanılır. SGK alınan raporlardan 2 gün kesinti işlemi yapmaktadır. Bu sebepten dolayı rapor parası ödenen gün sayısı en az 3 gün olmalıdır.

SGK Rapor Parası Nasıl Alınır Hangi Hesaba Yatar?
Kurumlardan alınan raporlar ve belgeler (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumunun veritabanına işlenmesinden sonra kurum tarafından yapılan değerleme neticesinde sonuçlandırılır ve işçinin hak ettiği iş görmezlik ödeneğini SGK, PTT şubeleri veya veya Ziraat Bankasına aracılığı ile alır.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu