Mevzuat Sirküleri

Ocak – Haziran 2018 Döneminde Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Sular, Meyve Suları, Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerin Maktu ÖTV Tutarları

[embeddoc url=”http://www.musavirsahan.com/wp-content/uploads/2018/01/21-2018.pdf” download=”all”]

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibidir.
“3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III)
sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca
bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz
aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda
meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden
belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya
belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına
karar vermeye yetkilidir.”
…”
Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı ÖTV
Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz
aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında
arttırılmaktadır.
Diğer taraftan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde
“4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat
endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III)
sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane,
(B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane
dikkate alınır.” düzenlemesi yer almıştır.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu