SGK Mevzuatı

Muhtasar ile aylık SGK bildirgesi birleştiriliyor!

İstanbul İkitelli’den okurumuz Celil Temizoğlu soruyor: “Bünyamin bey, mali müşavirim. SGK’ya her ay verdiğimiz aylık prim ve hizmet belgesinde kolaylaştırma yapıldı mı? Muhtasar Beyanname ile ortak verileceğini duyduk. Aylık bildirgelerin verilmesinde bir değişiklik olacak mı? Ayrıntılı açıklarsanız seviniriz.”

Sayın okurum, 6728 sayılı Torba Kanun önceki hafta Meclis’te kabul edilmişti. Halen sayın Cumhurbaşkanının önünde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanması bekleniyor.

Bu Torba Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme işverenlerin oldukça işini kolaylaştıracak:

Zira Maliye’ye verilen Muhtasar Beyanname ile SGK’ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri birleştiriliyor…

Yani işverenlerin işi kolaylaşıyor, bir şeyi iki kez bildirmelerine gerek kalmıyor…

Peki bu yeni düzenleme nasıl uygulanacak? Açıklayalım…

HANGİ BELGELER VERİLİYORDU?

Öncelikle, şimdiye kadar durum nasıldı, önce ona bakalım?

İşverenler her ay SGK’ya Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekte. Bu belge ile çalıştırdıkları sigortalıları, prim günlerini ve ödedikleri ücretleri bildiriyorlar.

Ama işverenler bu ödedikleri ücretleri bir de Maliye Bakanlığına düzenli olarak verdikleri Muhtasar Beyannameler ile ayrıca bildiriyordu.

Yani ayni şey devlete iki kez bildiriliyor…

Muhtasar beyannameler işyerinin büyüklüğüne göre aylık veya üç aylık olarak verilmekte…

TEK BİR BELGEYE ÇEVRİLDİ!

İşte 6728 sayılı Torba Yasa söz konusu bu iki bildirgeyi birleştiriyor, işverenlerin işini kolaylaştırıyor…

Buna göre artık Maliye’ye ayrı SGK’ya ayrı bildirge verilmeyecek, her ikisi yerine geçmek üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir belge verilecek…

Bu belgenin nasıl verileceği ancak yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ve SGK’nın bu konuda çıkartacağı yönetmelikten sonra netleşecek…

Ancak şunu söylemek gerek. Önemli bir değişiklik ile karşı karşıyayız ve bu hem işverenlerin hem de mali müşavirlerin işini oldukça kolaylaştıran bir düzenleme…

YENİ UYGULAMANIN AYRINTILARI

Peki, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nasıl olacak?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesini sağlıyor…

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkili…

Yani bu yeni belgenin kimlere uygulanacağına daha sonra yayınlanacak yönetmelik ve alt mevzuat ile karar verilecek…

BU BELGE NEREYE VERİLECEK?

Bu yeni belge, yani “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Maliye Bakanlığına verilecek, zira 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince uygulanıyor…
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesini sağlıyor…

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bir ay içinde yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergilerin ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar verilmesi süresi var. Yani takip eden ayın 23’ü son tarih… Beyanname ise ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek…Yani eskiden SGK’ya yapılan bildirim şimdi Vergi Dairesine geçiyor…

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi de mümkün…

ÜÇ AYDA BİR VERİLEBİLİR

Eskiden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi her ay verilmek zorunda idi…

Yeni düzenleme ile ise çalışan sayısı 10 ve daha az olan işverenler bu belgeyi her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verebilecekler.

Yani ufak işverenler için oldukça kolaylaştırıcı etkisi olacak…

Ancak şunu belirtelim, 10 ve daha az çalışanı olsa da zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar bunun dışında…

Ayrıca, Torba Yasa ile Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye de yetkili kılındı.

CEZALAR NE OLACAK?

Peki, burada akla gelen önemli bir soru da cezalar ne olacak?

Normalde SGK aylık prim ve hizmet belgesini vermediğinizi tespit ederse size iki asgari ücret ceza kesiyor. Bir yıl içinde tekrar ederse bu kez beş asgari ücret cezası var!

Yani SGK’nın cezaları çok ağır!

Şimdi yeni belge ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ni vermeyenlerin cezaları ilk elde değişmiyor…

Ancak daha sonraki aşamada ceza tutarları da değiştirilecek…

Buna göre ilerleyen aşamalarda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni vermeyen kamu idareleri ve bilanço tutan işverenler bir asgari ücret, diğer defterleri tutanlar yarım asgari ücret, defter tutmayanlar ise asgari ücretin üçte biri ceza alabilecek…

Yani cezalar azaltılıyor…

YENİ CEZALAR 2018’DE BAŞLIYOR!

Cezalar azaltılıyor azaltılmasına ama hemen değil!

Cezaları azaltan madde önemli bir değişiklik olduğu için 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

O tarihe kadar eskisi gibi iki veya beş asgari ücret ceza devam ediyor!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili düzenleme ise Torba Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girecek…

Böylece işverenlerin uzunca bir süredir istedikleri bir konuda kolaylaştırma yapılmış olacak…

Hayırlı olsun diyelim…
(Bünyamin ESEN)

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu