Pratik Bilgiler

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, günlük yaşantınızı devam ettirirken kişinin başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında kişiyi ve sevdiklerini koruma altına almayı kapsayan bir sigorta dalıdır.

Hayat sigortası şu işe yarar; olası bir hayat yitiminde, sürekli bir sakatlık durumunda, ciddi olarak sınıflandırılabilecek bir hastalık durumunda kişinin kendisini ve sevdiklerini koruma altına alacak ve yaşamlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirmeleri için yaptırılabilecek bir sigorta türüdür. Hayat sigortası, kişileri yaşantının beklenmeyen, kötü sürprizleri karşısında güçlü kılar. Bu sigortalar, sigortalı olan kişilerin başına istenmeyen bir durum gelmesi halinde ve vefatı durumunda devreye girmektedir. Sigortalı kişi daha önceden yasal varisler atar ve başına beklenmedik bir olay gelirse, yasal varislerin yaşamlarının sekteye uğramaması için daha önce belirlenmiş olan teminatlar varislere ödenir. Bu sigortalar bir yıllık olarak yaptırılıyorlar ve sigortalının isteğiyle süresi uzatılabilmektedir.

Birikimli Hayat Sigortası

Birikimli hayat sigortaları, kişilerin kendi tasarruflarıyla gelecekte, kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almak için yaptırılan bir sigorta türüdür ve birikimli hayat sigortaları kişinin yaptığı birikimler ve vefat teminatını kapsar.

Uzun Süreli Sağlık Hayat Sigortaları

Kişilerin sakatlık ve vefatları gibi karşılaşılabilecek riskleri hesaba katarak kişileri uzun süreli olarak korurlar ve maddi güvence de sağlarlar. Bu sigortaların süreleri 2-20 yıl arası değişiklik gösterebilmektedir ve poliçenin süresi minimum olarak 5 yıldır.

Yıllık Hayat Sigortası

Sadece yıllık olarak sağlanan bu sigortalar yalnızca kişinin 1 yıl içerisinde ölümü durumunda ölüm teminatı sağlanmasını içerir. Kişi hayattaysa herhangi bir ödeme alamaz ve bu sigortalardan 18-65 yaş aralığındaki kişiler yararlanabilirler.

Eğitim Sigortası

Bu sigortalar, sigortalının başına gelebilecek kaza ya da hastalık durumlarında çocuğunun eğitim masraflarının karşılanmasını içeren sigortalardır.

Grup Hayat Sigortaları

Şirketlerin çalışanlarını çeşitli riskler karşısında koruma altına almayı amaçlayan sigortalar olup tüzel kişilerde en az 10 kişi olmak kaydıyla sigorta oluşturulabilmektedir.

Hayat Sigortası Teminatları

Hayat sigortalarının teminatlarının ana yapısını vefat teminatları oluşturmaktadırlar ve bu teminat, diğer ek teminat türlerini de içermektedir. Vefat teminatları, sigortalının ölümü durumunda sigortanın teminatından faydalanacak kişilerin poliçede daha önce belirtilmiş olan tutar doğrultusunda ödeme almalarını sağlar. Vefat teminatının asıl amacı budur ve diğer ek teminatları da içerebilmektedir.

Hayat sigortalarının öncelikli ana teminatı sigortalı kişinin ölümü durumunda ödenmesi gereken vefat teminatlarıdır. Bu teminatlar, sigortalı olan kimsenin başına istenmeyen bir durum gelmesi ve vefat etmesi durumlarında devreye gireceklerdir. Hayat sigortalarının teminatları, sigortalı olan kişinin daha önce belirttiği lehtar ve yasal varislerine, poliçede daha önce belirlenmiş olan para tutarında ödenecektir. Bu sigortaların amacı, sigortalı kimsenin başına istenmeyen herhangi bir kötülük hali gelmesi durumunda yasal varislerinin ve kendisinin zor durumda kalmamasını sağlamaktır.

Aşağıda teminat türlerini çeşitleri yer almaktadır ve hangi durumlarda devreye girdikleri ile ne durumlar için oluşturuldukları açıklanmaktadır.

Kaza sonucu vefat teminatı: Sigortalı kişinin sigorta kapsamındayken vefatı durumunda sigortada belirtilen kişilere finansal destek sağlanmasını kapsayan teminatlardır.

Kaza sonucu sürekli sakatlık teminatları: Bu teminatlar, sigortalıda, herhangi bir kaza sonrası oluşabilecek kalıcı sakatlıklar durumunda sigortalıyı koruma altına almak amacıyla ödenen teminatlardır.

Hastanede gündelik tazminat teminatları: Sigortalı olan kişilerin başlarına gelebilecek herhangi bir kaza sonrasında sigorta limiti sınırları içinde, hastane masraflarının karşılanmasını sağlayan teminatlardır.

Hastalık sonrasında sürekli sakatlık teminatları: Bu teminatlar da yalnızca hastalık sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık durumlarında kişiyi koruma altına almak amacıyla ödenen teminatlardır.

Toplu taşıma kazası sonucu vefat teminatı: Bu teminatlar ile sigortalı kişi için, hem vefat sigortasının teminatı hem de toplu taşıma kaza vefat  sigortası bir arada ödenmektedir.

Tehlikeli Hastalıklar teminatları: Hayat sigortasının ve poliçe özel şartlarına göre sigortalının sigorta kapsamı süresince herhangi bir tehlikeli hastalığa yakalanması durumunda ödenmesi gereken teminatlardır.

İşsizlik teminatları: Sigortanın kapsamı boyunca sigortalı kişinin kendi isteği dışında işsiz kalması durumlarında kişiye finansal güvence sağlayan ve gelir sağlayan teminat türüdür ve özel sektör çalışanlarını hedeflemektedir.

Neden Hayat Sigortası Yaptırılmalıdır?

Kişiler, planlı yaşamlarını sürdürmeye devam ederlerken, başlarına planda olmayan olaylar da gelebilmektedir. Beklenmedik bir durum sonucunda kişide oluşabilecek sakatlıklar durumunda, kişinin yaşantısını devam ettirebilmesini sağlayacak teminatları içerir.

Sigortalının vefatı durumunda geride bıraktığı sevdikleri için parasal varlık niteliğindedir. Kişinin eğitimini devam ettiren çocukları varsa çocuklarının eğitimlerinin yarıda kalmaması sağlanmış olur.

Poliçenin kapsamında kalan kazalar sonrasında oluşabilecek yüksek meblağlardaki tedavi ücretlerinin ödenmesi için sigortalıya yalnızca küçük prim ödemeleri kalmaktadır.

Beklenmedik zamanlarda yakalanılan hastalıklar için kişiye finansal destek sağlarlar.

Ödenen primlerin belirli bir kısmı, yürürlükte olan vergi kanunlarının izin verdiği ölçülerde, gelir vergisi matrahından düşürebilmektedir.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu