Ekonomi

Genç Çiftciye 30 Bin TL Hibe Başvurusu ve Şartları

Genç çifciler için 30 bin tl hibe başvurusu ne zaman başlıyor, Hibe desteği için kimler başvurabilecek şartları nelerdir ?

Devlet tarafından genç çiftcilerin hayvancılığa yönlendirip üretimi arttırmak amacı ile verdiği hibe desteği resmi gazetede yayınlanarak başvuru işlemleri başladı. Kırsal alanda ikameti bulunan veya ikamet etmek isteyen 18 yaş ve 40 yaş kıstaslarında olan kişilere, tarımsal faaliyette bulunan veya faaliyet göstermek isteyen çiftçilere, devlet tarafından 30 bin TL ye kadar hibe desteği hakkındaki tebliğ resmi gazetede yayımlandı.

Peki bu şartlar nelerdir? Kimler bu hibeden yararlanabilecek?

30 Bin TL Hibe Projesiyle Amaçlanmak İstenen Nedir?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Tarımda alanında faaliyetlerin sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin tarımsal alanlardada girişimciliğinin desteklenmesi, kişilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsal alanlar için alternatif gelir kaynaklarının meydana getirilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak üretim alanlarına yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

Hangi Faaliyetlerde Hibe Desteği Alabilirsiniz?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Hibe desteğinin hangi konuları kapsadığı resmi gazetede belirtilmiştir.Bunların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz:

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

 Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

konularını  kapsar.

Hibeden Yararlanma Şartları Nelerdir?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Genç çiftçilere verilecek olan bu hibeden yararlanmak için bazı şartlar vardır.Bu şartların neler olduğu aşağıda belirtilmiştir:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

– Okur-yazar olmak,

– Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

– Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

– Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

– Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

– Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

– 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

– Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

– Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Başvurma iki bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden yapılmaktadır.Burada yapılan başvuruların ardından kesin başvurular,  genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

Resmi Gazete Tebliği İçin Tıklayın

 

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu