VERGİ

2022 YILI DEMİRBAŞ SINIRI

2022 Yılı için demirbaş sınırı ve amortisman alt sınırı ne kadar oldu ? Doğrudan gider yazılabilen demirbaş tutarı ve hadler...

 

 

Yeni yıl (01.01.2021) itibari ile işletmelerin aktiflerine alacakları demirbaşların, demirbaş kaydetme ve amortisman sınırı  522 sayılı VUK Genel Tebliği ile 1.500 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı içerisinde işletmelerin satın aldığı KDV hariç 1.499TL tutarına kadar olan demirbaşlar doğrudan gider yazılabilmekte iken, 1.500TL üzerindeki demirbaşları kaydederek değerleme yöntemlerine göre yıllar itibari ile amortisman ayırabilecektir.

 

Yıllar itibariyle Uygulanabilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı

YILLAR  TUTAR  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
2022 **** AÇIKLANMAMIŞTIR
2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522
2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No: 513
2019 1.200 VUK Genel Tebliği Sıra No:504
2018 1.000 VUK Genel Tebliği Sıra No:490
2017 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:476
2016 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:460
2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442
2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432
2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422
2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411

Demirbaş Nedir ?

Demirbaş işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için işletme bünyesine satın alınan ve kullanım süresi boyunca çeşitli ömür süreleri bulunan eşyalardır. Örneğin bir fabrikada A ürünü üretilmesi için insan gücüne ihtiyaç olduğu kadar o ürünün çeşitli aşamalardan geçerek mamul haline gelmesi için çeşitli aşamalardan geçmesi gerekir. Bu aşamalarda bu ürünlerin şekil almasını sağlayan makineler demirbaş sınıfına girer.

Demirbaş Amortisman Ayırma ve Gider Gösterme;

Firmanın bünyesine kullanmak amacı ile alınan demirbaşın her yıl maliye bakanlığının yayınladığı tebliğe göre demirbaş yazma ve amortisman ayırma usul ve esasları yer almaktadır. Yayınlanan tebliğde belirtilen demirbaş yazma sınırı üstündeki TL bazındaki kaydi değeri üzerinden alınan demirbaşın cins ve ömrüne göre yine gelir idaresi tarafından yayınlanan faydalı ömür ve oranlarına göre tablolardan seçim yapılarak ilgili dönemlere amortisman giderleri kayıt edilmektedir. Belirtilen tutarın altındaki demirbaş ilgili GİDER HESABININ alt hesabı olarak Doğrudan gider yazılan bilen demirbaş olarak hesap açılıp gider yazılabilir. İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler ise tuttukları defter beyanda gider türü seçilerek Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş sekmesi işaretlenip gider yazılır.

İlgili Konular;

 

 

 

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu