VERGİ

BA – BS Formu – Beyannamesi Nedir Nasıl Düzenlenir ?

Ba bs beyannamesi nasıl doldurulur, kimler tarafından verilmesi zorunludur, ba bs beyannamesi verilmediği takdirde karşılaşılacak cezalar ve mütabakatı nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler..

BA BS Nedir:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin maliye bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerin aylık 5.000 TL tutarındaki haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarının 5.000 TL ve aşan kısmını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri zorunluluğu getirilmiş ve her ayın sonuna kadar doldurup e-beyan sistemi üzerinden yapılan bildirimlere ba bs beyannamesi denir.

babsbeyannamesi

BA BS Beyannamesini Kimler Vermek Zorundadır;

Ba ve Bs Formlarını mükellefiyet türleri bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri bildirim yapmak zorundadır. Mükellefiyet türleri İşletme veya Serbest Meslek Erbabına göre defter tutan mükellefler bu formları vermk zorunda değildir.

BS BS Formunda Hangi Tutar Sınır Alınacaktır ;

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki;

  • Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

ile (KDV hariç tutar)  bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi tutarlar dahil edilerek bildirim yapılmalıdır. Bunların haricinde  gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınmalıdır.

Herhangibi Bir Alım Satım Veya Hizmet Tutarı Yok İse Beyanname Nasıl Verilmelidir.

İlgili beyan dönemi içindeki ayda herhangibi bir alım satım veya hizmet ile alakalı bir teslim yoksa veyahut sınır olarak baz alınan kdv haric 5.000 TL tutarından düşük alışlar varsa mükellefler yinede BA BS formu beyannamesini ay sonuna kadar e beyan sistemi üzerinden BOŞ olarak bildirilmelidir.

Ba-Bs Bildirim Formu Bildirim Son Günü Ne Zamandır.

Vergi mükellefleri Ba-Bs formlarını, her ay düzenleyerek ayın son günü akşamı saat 24:00’e kadar e -beyan sistemi üzerinden göndererek onaylamakla yükümlüdürler.

Hatalı ve Eksik yapılan BA BS Bildirim Formunun Düzenltme Verilmesi
Vergi mükellefleri ilgili dönem içerisinde beyannamelerini hatalı veya eksik göndermiş olabilirler bu hataların düzeltme beyanname verilmesi ilgili ay içerisinde ve ilgili ayı takip eden 10 günlük süre içerisinde verilmesi halinde hiçbir ceza ile karşılaşmayacaktır.  Yani ilgili ay ve taki peden ayın 10. gününe kadar düzeltme verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
Ba-Bs Formlarının Süresinden Sonra Verilmesi, Eksik veya Hatalı Bildirim Yapılması Halinde Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezaları
Ba-Bs formları elektronik ortamda yapılan bildirim ve form kapsamında değerlendirilmektedir. Elektronik ortamda verilmesi mecburiyetine aykırı fiillere ilişkin usulsüzlük cezaları Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.”

İadeler Mallar İçin Ba-Bs Bildirim Yükümlüğü

İşletmelerden veya kuruluşlardan yapılan alışların bir bölümünün veya tamamının iade edilmesi halinde, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır. (BS Formunda yer almalı)

Benzer durumda, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması halinde, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır. (BA Formunda yer almalı)

BA BS Mütabakatı Nasıl Yapılır?

Ba Bs mütabakatı ilgili aylarda firmalar arasında yapılan mal ve hizmet alımları neticesinde düzenlenen evrak (fatura) tutarlarının KDV hariç olarak toplanarak telefon, fax veya e-mail kanalı ile teyitleşmesi ve bildirim beyanında karşılıklı olarak mütabık olması için yapılan işlemdir. Firmalar genelde ayın 15. gününden sonra ilgili aylar içerisinde yapmış oldukları mal alımlarını ve mal satışlarını listeler ve bu listeler arasında da aynı firmalara kestikleri faturalar gruplanır ve bu gruplama neticesinde ortaya çıkan evrak sayısı ile toplam tutarı firmaya bildirilir. Bildirilen firma ise yine bu firmadan aldıkları evrakları gruplar ve toplar eğer karşılıklı olarak evraklarda herhangibi bir sıkıntı yok ise bildirim yapılabilir. Eksik olması durumunda eksik evrakın tespiti ve beyanın düzeltilmesi gereklidir yoksa özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınabilir.

2017 Yılı İçin BA BS Bildirim Farmu Cezası Ne Kadardır;

2017 Yılı: Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2017 Takvim yılında 1.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Güncel BA BS Cezaları

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu