4/A Sigortalılar

Asgari Geçim İndirimini Kim Öder – Devletmi karşılar yoksa işverenmi ?

Asgari geçim indirimi sigortalı çalışan işçinin sosyal yaşamını iyileştirmek amacı ile eş, 18 yaş altı çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmamasına göre aylık hesaplanıp kişinin asgari ücreti üzerine eklenerek maaş ile kişiye işveren ödeme yapmaktadır. İşveren işçiye ödediği AGİ asgari geçim indirim tutarını devlete ödediği gelir vergisinden düşer. Bir çok çalışanın henü bu konuya tam anlamı ile netlik getiremediği için asgari geçim indirimini işverenmi öder yoksa devletmi gibi aklında soru işretleri kalmaktadır. Evet yukarıda bahsettiğimiz gibi asgari geçim indirimi işveren devlet adına öder ama kendi işçi adına ödeyeceği gelir vergisinden bu ödeneği düşer. Bu yüzden asgari geçim indirimi
işçilerin talep etmekte zorunlu olduğu işverenin ise bu ödeneği kişinin maaşlarına aile durumuna göre hesaplanan tutarlarda yansıtarak ödemek zorundır.

Kimler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır?

-Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler,
-Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar,
-Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

Kimler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanamaz?

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Asgari geçim indirimi, ücretin hak kazanıldığı takvim yılı başında geçerli sayılan ve sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Çalışan kişinin kendisi için % 50’si,
• Hiçbiryerde çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
• Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine denk gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanarak kişiye ödenecek tutarlar hesaplandıktan sonra sigortalı adına ödenecek ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Asgari Geçim İndirimi Şartlarındaki Çocuk Durumu İçin Taşınması Gereken Şartlar Nedir;
Sigortalı çalışan ile aynı hanede ikamet eden ya da kişinin bakmakla sorumlu bulunduğu (Kişi tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar,
İçin asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Kısmi Çalışan Sigortalı Çalışan İçin Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı kazancının kısmî döneme ait olması durumunda, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacaktır.

Doğum izninden faydalanan , ücretsiz izne ayrılan memur/işçi asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi?

Ücretsiz olarak izne ayrılan sigortalılar herhangi bir ödeme hakkının olmadığı için asgari geçim indiriminden faydalanmayacaklardır.

Çalışanın Raporlu ve İzinli Dönemler İçin Asgari Geçim İndirimi Ödenir mi?

Devlet memurları veya toplu sözleşmeye tabi çalışan sigortalılar raporlu olsa bile günleri 30 gün üzerinden ödenmekte ve dolayısıyla asgari geçim indiriminden faydalanamamaktıdırlar. Ancak 4/a yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların rapor aldıkları tarihte maaşları kesildiğinden asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur. Ücretli yıllık izin sürelerinde çalışanların maaşları tam olarak ödendiğinden asgari geçim indirimi de tam olarak ödenmektedir.

En yüksek asgari geçim indiriminde üst sınır nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.

İşverenler Asgari Geçim İndirimi Ödemek Zorunda mıdır? Ödemezlerse Ne Olur?

İşverenler tarafından çalışan kişilerin ücret gelirlerinden kesilen ve aynı zamanda gelir vergisinden düşülen asgari geçim indirimi tutarının, o ay çalışana maaşı ile birlikte ücretliye ödenmesi zorunludur. Çalışana ödenmeyen asgari geçim indirimi işverenler tarafından usülsüz yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği kazanacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.
Bundan ötürü, yukarıda izah edilen şekilde ücretliye  ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.

Çalışan Kişiler Aile Durumlarını İşverene Nasıl Bildirmeli;

Sigortalı çalışan kişiler ilk işde başladıklarında işverene aile durumlarını gösterir AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurup imzalayarak işverene bildirmek zorundadır. Çalışanın mevcut işyerinde sigortalı iken aile durumundaki değişiklikleride Aile Durum Bildirimini doldurarak işverene vermek zorundadır.  Formu indirmek için TIKLAYIN

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Sayın bakanım , sizden bir özel şirket çalışanı olarak çalışanların bir çoğunun asgari geçim indirim neden bu kadar düiük olur soraarım size

  2. Ücretlilerden alınan Damga Vergisi oranı % 07,59’dur. Diğer taraftan asgari geçim indirimini dikkate alınmıyor ama bu oran yinede fazla geliyor bize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu