yazar kasa bildirim

 • Yazarkasa (ÖKC) Z Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirimi ve Süresi

  Bilindiği üzere 30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mail bilgilerin (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

  Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır.

  1.    ÖKC TSM Merkezi üzerinden,

  2.    E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden,

  3.    İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulacak bildirim portalı üzerinden.

  Mükellefler İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirleyeceklerdir.

  Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar her hangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

  Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB’e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir.

  *TSM Merkezi Nedir?

  (TSM Açılımı “Trusted Service Manager” VEYA “Güvenlik Servis Sağlayıcı” olan TSM, ÖKC Ü retî cisi tarafından yeni nesil ÖKC’lerin yönetilmesinde, yazılım güncelleme süreçlerinde, parametre yükleme işlemlerinde ve GİB Merkezi ile iletişimde kullanılan terminallerdir.)

  Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB’den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunacaklardır.

  Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında;

  1.    Toplam Satış Tutarı

  2.    Toplam KDV Tutarı

  3.    Cihaz sicil Numarası… vs.

  ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15’inci günü sonuna kadar GİB’e gönderilmek zorundadır.

  Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, 213 sayılı yasanın mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen cezalar her bir tespit için uygulanır.

  Yücel Akdemir
  İstanbul SMMMO Başkanı

  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİNİN BİLDİRİM YÖNTEMİ TERCİH BAŞVURU VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN İZLENECEK USUL VE ESASLAR TEKNİK KILAVUZU için tıklayınız.

Başa dön tuşu