Yabancılar GSS

 • Yabancı Uyruklu Şahısların SGK ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

  Türkiye cumhuriyetinde ikameti bulunan yabancı uyruklu şahısların ülke toprakları genelindeki sağlık kuruluş ve hizmetlerinden faydalanmak için genel sağlık sigortası primleri ödeyerek yararlanabilmektedir. Ülkemizde bulunan yabancı kişilerin insan değerleri için en önemli husularından olan sağlık problemleri yaşaması veya tedavi ihtiyacını yine ülkemizdeki geçerli olan SGK mevzuatındaki yabancılar için hazırlanmış olan şartlar ve prim ödeme tutarları haberimizin detayında okuyabilirsiniz. Bir çok yabancı tarafından yabancıların sağlıktan faydalanma şartları nedir, ne kadar GSS primi çıkar ve öderler ve sağlıktan yararlanmaları için yapması gereken ve başvuru yapması gereken yerler..

  Hangi Yabancı Uyruklu Kişiler  Türkiye’de GSS’den Faydalanır?

  -Oturma izni alanlar,

  -Başka bir ülkede sigortası ya da sağlık güvencesi olmayan,

  -Türkiye’de en az 1 yıl ikamet etmiş olan ve bir yıldan itibaren talepte bulunan kişiler GSS hükümlerinden faydalanır.

  Yabancıların GSS Ödemesi Zorunlu mudur?

  Zorunluluk yoktur. Talep halinde ödeme yapabilirler.

  Yabancılar GSS’den Faydalanmak İçin Nereye Başvurmalı?

  Başvuruların ikamet edilen yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılması gerekir.

  Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Başvuruları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  -İkamet izni alındığına dair belge,

  -Kendi ülke ateşeliğinden alınmış ve sosyal güvenlik durumunu gösteren yazı,

  -Başvuru formu ( İlgili SGK’dan alınabilir),

  Yabancıların Hangi Giderleri SGK Tarafından Karşılanır?

  Kronik hastalıklar haricinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri karşılanır.

  Yabancıları Uyruklu Kişi GSS’li Olursa Kimler Onun Üzerinden Sağlık Hizmeti Alır?

  Türkiye’de ikamet ediyor olmak ve sigortalı çalışmıyor olmak kaydı ile:

  -Eşi,

  -18 yaş altı çocukları,

  -Lisede okuyan ve 20 yaşı tamamlamamış çocuklar,

  -Üniversitede okuyan ve 25 yaşı tamamlamamış çocuklar,

  -Malul olan ve evli olmayan çocuklar. (Yaşlarına bakılmaz)

  -Anne ve baba

  Yabancı Uyruklu Kişilerin Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Sona Erer?

  -Oturma izninin sona erdiği tarihten,

  -Başka bir ülkede sigortalı çalışmaya başlanılan tarihten,

  -Başka bir kapsamda (SSK, Bağ-Kur) sigortalı oldukları tarihten,

  Bakmakla yükümlü kişi oldukları tarihten,

  İtibaren Genel Sağlık Sigortası sonlandırılır.

  Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı  olurlar?

  İçişleri Bakanlığna bağlı bulunan göç idaresince, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık ve tedavi güvencesi olmayan ve maddi durumu bulunmayan şahıslar 1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir.

  Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genel Sağlık Sigortalı Olabilirler mi?

  Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den faydalanabilmesi için 1 yıl ikamet şartı aranmaz. Ancak öğrenim kurumuna ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde GSS’li olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekir. 3 ay içerisinde başvuru yapmayanlar öğrenim süresi boyunca GSS’li olamaz.

  Yabancı Uyruklu Kişiler Ne Kadar GSS Primi Öderler?

  Asgari ücretin brüt tutarının %24 ü kadar GSS primi öderler.

  2017 yılı için ödenecek tutar :426,48 T.L.

  2018 yılı için ödenecek tutar : 477 TL (tahmini) dir

  Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ne Kadar GSS Primi Öderler?

  Asgari ücretin brüt tutarının % 4 ü kadar prim öderler.

  2017 yılında bu tutar: 71,08 T.L.

  2018 yılı için tahmini : 79,70 TL

  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Sona Erer?

  Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

  Sağlık konusunun bu kadar önemli olduğu şu dönemlerde yabancı veya yerli vatandaşın ihtiyacı olan sağlık hizmetini alabilmesi için bir takım uygulamalar ve prim ödeme tutarları gerekmektedir. Bu konumuzda ise yabancıların sağlık hizmetinden yararlanmaları için başvuru şekilleri ve ödemeleri gereken prim tutarlrı hakkında bilgi sunduk.

Başa dön tuşu