-veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur

 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nedir, Nasıl Doldurulur ?

  Kişinin vefatından sonra ölen kişinin adına olan veya kanunen hakkına düşen mirasın birinci derece yakınlarına devir işleminin yapılabilmesi için ilk etapta ilişiğini kesmesi gerekmektedir. Ölen kişinin yakınları tarafından yapılan veraset ve intikal beyanı için bildirim süreleri vardır. Bu süreler vefat eden kişinin Türkiye’de bulunması durumunda 4 ay, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde son ikametin bulunduğu vergi dairesine mirasçılar tarafından başvurunun yapılması gerekmektedir.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur, hangi evraklar gereklidir ?

  Veraset ve intikal beyannamesi boş olarak sitemizden indirebilir veya ilgili vergi dairelerinden form halinde alabilirsiniz. Beyannamenin doldurulması ölen kişilerin yakınlarının kimlik bilgileri ve imzaları ile oluşturulur. Beyannamenin doldurulmasından önce mutlaka hazırlanması ve bazı kurumlardan belgeler alınması gerekmektedir.

  Veraset ve intikal beyannamesi indir

  Veraset İntikal Beyannamesi Doldurulması İçin ve Beyannameye Eklenmesi İçin Gerekli Evraklar ;

  • Mirasçılık Belgesi – (Veraset İlamı) (Bu evrak için yakınlardan birinin sulh hukuk mahkemelerine başvurması veya çok uğraşmadan elde etmek istiyorsa 1986 yılından sonraki ölümlerden dolayı direk olarak noterden çıkartılabilir)
  • Varsa Vasiyetname ve miras mukavelesi (Ölen kişi tarafından sağken bırakılan)
  • Ölene kişiye ait borç durumlarını gösterir belgeler (Örneğin kredi veya kredi kartı borcu varsa bankadan yazı)
  • Ölen kişiye ait bankalardaki para veya diğer değerli hisse, altın vs gibi yatırım araçları yazısı,
  • Cenaze masrafları için harcanan tutarlara ait belgeler,
  • Ölen kişi vergi mükellefi ise işletmenin son hali ile ticari bilanço ve gelir tablosu,
  • Ölene ait Arsa, arazi, ev, veya iş yeri gibi gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve ölüm yılına ait emlak vergisi değerini gösteren belge (belediyeden alınacak)
  • Varsa ölen kişinin adına bulunan aracın ruhsat fotokopisi
  • Varsa ölen kişinin adına bulunan silah ruhsat fotokopisi

  Yukarıda saydığımız evrakların olması durumunda mutlaka hazırlanması ve beyanda ilgili bölümlere yazılarak veraset ve intikal beyannamesine eklenmelidir.

  Veraset intikal beyannamesinin doldurulması oldukça basittir.

  Beyannamenin ön yüzün üst kısmına (TABLO 1) vefat eden kimsenin bilgileri, son vefat adresi, vefat zamanı alt kısmına (TABLO 2) alanına ise veraset ilamındaki (mirasçılık belgesinde yazan) mirasçı yakınların tc kimlik numaraları ile isimleri yazılır. Varislerin isimlerinin karşısına imzaları yoksa ıslak parmak bastırılmalıdır. Arka yüzün üst kısmına (TABLO 3) bölümüne ölen kişinin adına tapudan aldığınız gayrı menkulleri yazılır. Orta kısmına (TABLO 4) ölenden kalan para, araç, silah vb mallar yazılır. En son kısımdaki (TABLO 5) ölenin adına olan borçlar ve cenaze masrafları yazılır.

  Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Zaman, Kaç Gün İçerisinde Verilmelidir?

  Veraset ve intikal vergisinin verilme süresi ile ilgili ölümün nerede gerçekleştiğine bağlı olarak bir kaç farklı süreler bulunmaktadır. Beyannamenin verilmesi için süreler şu şekildedir ;

  • Ölüm halinin Türkiye’de oluşması durumuna ve mükelleflerin Türkiye de bulunması durumunda ölüm tarihinden itibaren dört ay, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içerisinde,
  • Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
  • Gaiplik  halinde (kayıp durumu), gaiplik kararının ölüm siciline kayıt tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı Bildirilmez ise Cezası Varmı dır ?

  * Beyanname dört ay içerisinde mirasçılar tarafından vergi dairesine verilmemesi halinde mirasçılara vergi cezası kesilir.

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir ?

  Veraset intikal beyannamesi, ölüm halinden sonra ilişik kesmek ve ölene ait değerli eşya ve malların varislere geçmesi için yapılması gereken işlemlerden birisinin de, vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurup vermesi gerektiğini belirtmiştik. Bir çok kişi veraset beyannamesinin hangi vergi dairesine verilmesi gerektiği konusundan belirsizlik yaşayarak, veraset ilamı nereye hangi vergi dairesine verilir gibisinde sorular sorabilmekte. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölen kişinin ikametgahının bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekiyorYani ölen kişinin resmi olarak ikametgahının bulunduğu vergi dairesi beyannameyi almak için yetkili kurumdur. Eğer ölüm durumu yurt dışında gerçekleşti ise ölen şahsın Türkiye’de bildirdiği en son ikametin vergi dairesi ne bildirim yapılır.Yani beyanname buraya verilmelidir.

  * Ölen kişiden , mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal ve hak  kalmadığı takdirde durumun bir dilekçe ile beyannamenin verilmesi gereken, vergi dairesine bildirilmesi halinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

Başa dön tuşu