ssk

 • Vergi Mükellefi Olan Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi ?

  Vatandaşların kendi isimlerine açmış oldukları iş yerinden veya şirket ortaklıklarından dolayı işe başladıkları tarihten itibaren ticari bağkurlu olarak kanun kapsamına alınarak bağkur primi ödemesi gerekmektedir. Kişinin mükellefiyet süresi boyundan başlayıp ancak işini terk edene kadar bağkur primi adına işler ve bu durumu durdurmak veya askıya almak mümkün değildir, belirttiğimiz gibi ancak kişinin işini terk etmesi veya ortaklığının sona ermesi ile bağkur kaydı da durdurulup silinir.  Bağkur kaydı ile mükellef olan kişiler en çok sordukları sorular içinde kişi Bağkur’lu iken SSK’lı olabilir mi ? bazı kişiler kısa süreliğine de olsa kendine ait işe ara vermekte veya işini yapmakta iken farklı bir iş yerinde çalışıp adına ssk primi yatırılması gayet mümkün. 2012 yılından sonra yapılan 6111 sayılı kanun kapsamı düzenlemesi ile prime esas kazanç üst sınırının geçilmemesi koşulu ile 4A sigortalılık devam ederken, aynı anda 4B Bağ-Kur ödemeleri de yapılabilmesi mümkün olmuştur. Buna göre 82. Madde kapsamında belirlenmiş olan prime esas kazancın üst limiti geçmemesi gerekmektedir. Daha basit ifade ile size bu konuyu açıklayacak olursak bir işletmede şef statüsünde olan bir kişi 4A statüsünde çalışan bir şahıs diğer yandan da kendi adına bir işi olsa veya şirket ortağı olsa isterse 4B statüsü kapsamında prim ödenebilmektedir. Bu noktada ödenen ödenmiş olan bu primler 4A kapsamına alınmaktadır.

  Kimler Bağ-Kur Primi Ödemek Zorunda?

  Ülkemizde geçerli olan SGK kanun kapsamında Bağ-Kur’lu olarak prim ödemek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:

  • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler Bağ-Kur’lu olmaktadır.
  • Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtları olan kişiler Bağ-Kur’lu olmak zorundadır.
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Bağ-Kur’lu olmaktadır.
  • Tarımsal faaliyette olan kişiler Bağ-Kur kapsamına alınmaktadır.

  Yukarıdaki şartları taşıyan veya yaptıkları işlerde bu özellikler arz edenler Bağkurlu olarak prim ödemek zorundadır. Yine SSK’lı bir şekilde farklı iş yerlerinde çalışan kişiler de isteğe bağlı şekilde Bağ-Kur kapsamındaki primlerini ödemeyerek, SSK’lı olarak adına prim ödemesi yapılmaktadır.  SSK’lı olabilir ifadesi kesinlikle yanlış anlaşılmayıp kendine ait iş yerinde SSK primi ödeyebileceği anlamına gelmemekle birlikte, ancak farklı bir iş yerinde sigorta primi yaptırılabilmektedir.

  Adına İşyeri Varken Hem SSK’lı ve Bağ-Kur’lu Olunabilir mi?

  Kişilerin Aynı anda hem SSK hemde Bağ-Kur’lu sayılması veya aynı anda sadece birisinden prim ödemesi  için 5510 sayılı kanuna göre kendi işinden dolayı Bağ-Kur’lu sayılan vatandaşların SSK’lı olarak işe girişleri yapılmış ise, sgk kurumuna bu durumu bir yazı ile bildirmesi gereklidir. Bunun sebebi ise aynı anda sigorta primi yatırılırken yatırılmayan bağkur primlerinden dolayı borç ve faiz oluşmasını engellenmesidir. Akıllara her iki sandıktan da prim yatırılması durumunda iki ayrı yerden de emekli olabilir miyim ?  soruları gelmekte; ne yazık ki bu şekilde hem bağkur hemde ssk dan prim yatırarak aynı anda ikisinden de emekli olamazsınız, hangisinden emekli olacağınıza ise kişinin emeklilik şartları ile hak kazandığında son yedi yıl yatırdığı prime bakılır en çok hangi sandıktan (bağkur veya ssk) yatırılmış ise ondan emekli olması sağlanır.  Bu noktada ödenmiş olan primler, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalılık statüsünde kısa vadeli kollarında SSK primlerine eklenmektedir.

  Şirket Sahipleri Farklı Bir Yerde Sigortalı Olabilir mi?

  Şirket ortağı olan kişileri sigortalı olması daha önceleri mümkün değildi ancak yakın zamanda yayınlanan Torba kanun kapsamı ile ssk primleri sayılmaya başlanmıştır. Yapılan değişikli ile Bağ-Kur’lu olan vergi mükellefi veya şirket ortağı kişinin aynı zamanda 4A SSK sigortalısı olması mümkündür. Sigortalı olan kişi aynı anda 4A ve 4B kapsamında sigortalılık statülerine tabii olacak şekilde kanuna girmiştir.

  Sigortalı Çalışanlar Şirket Kurabilir veya Kendi iş Yerini Açabilir mi?

  Ek kazanç yapmak isteyen veya hayalindeki işi hayata geçirmeyi planlayan ve aynı zamanda bir yerde ssk lı olarak çalışan kişilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de sigortalı iken şirket kurulup işyeri açılabilir mi ? gibi soruların cevabını aramamakta. SSK’lı olan kişi şirket kurabilir, kendi adına iş yeri açabilir, bunda hiç bir sakınca yoktur. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta işyeri açılışı verdikten sonra veya şirket ortaklığı başladıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek dilekçe veya form halinde bildirim yapmalısınız, bu başvuruyu yapmazsanız adınıza hem ssk işler hemde bağkur primi işleyecektir.

  Bağkur’lu iken SSK’dan Emekli Olunabilir mi ?

  İşçi ve işverenlerin emekli olması şu halde olabilir; kendi işinin sahibi olan veya bir şirkette belir li bir hisse ile şirket ortağı olan aynı zamanda başka bir yerde işçi olarak çalışabilmektedir. Benzer çakışma dönemlerinde hem SSK üzerinden hem de Bağ-Kur üzerinde prim ödemesi yapabilmektedir. Emeklilik şartlarını tamamlayan kişi aktif halde işyeri sahibi veya şirket ortağı iken kuruma emeklilik tahsis formu verildiği zaman geriye dönük 7 yılına bakılır,  bu süreç içerisinde ssk mı yoksa bağkur primi mi fazla olduğuna bakılır. En çok hangi sandığa prim yatırılmış ise şahıs ondan emekli olur.

  Hem Bağkur Hemde SSK Primi Ödemesinde Emeklilik Maaşını Yükseltir mi?

  Emeklilik maaşı tutarı bireylerin ileride daha rahat ve üst seviyede yaşamını sürdürmesi ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde gidermesi amacı önemli. Kişiler sağlıklı ve iş gücü bulundukları dönemlerde daha fazla prim ödeyerek yüksek emekli maaşı almak ister, diğer bir açıdan ise hem kendi işini yapan hemde bir yerde sigortası yatan kişilerin bağkur ve sigorta ssk primi aynı anda yatması ileride emekli maaşımı yükseltir mi sorusunu akıllara getirmekte. Böyle bir durum mümkün ancak kişi primlerini hem Bağ-Kur hem de SSK üzerinden ödemeli ve iki ödemeyi de aynı anda yapabilmektedir, bunu zamana yayıp emeklilik yıl süresinin büyük bir kısmını bu şekilde devam ettiren kişilerin emekli maaşı da yüksek olmaktadır.

  Yukarıda sizlere aynı anda bağkur ve ssk primi ödenebilir mi veya bağ kurlu kişi başka bir yerde sigortalı olarak görünebilir mi gibi aklınıza takılan sorulara cevap verebilmek için önemli noktalara değindik.. Unutmayınız ki bağ kur kaydınız varken ssk girişi yapıldığında eğer bağkuru ödemeyeceksiniz prim adınıza otomatik olarak mahsup edilmekte ve e devlet panelimizde bağkur primi olarak görülmekte. Bu bağkur primi borçları eğer isterseniz belirli dönemlerde sigortaya giderek sildirebilirsiniz, veya belirli zamanlarda çıkarılan af ve torba yasalar ile geriye dönük olan borçlar istenirse faizleri belirtilen oranlarda silinip toplam borç ise taksitler halinde ödenebiliyor, eğer af kapsamında kişi hiç başvuru yapmaz ise bağkur borcu ve süresi toplu bir şekilde silinir ve ihya etme yani canlandırma hakkı kalmaz.

  BAĞKUR PRİMİ NE KADAR

  BAĞKUR BORCU OLAN SAĞLIKTAN FAYDALANABİLİR Mİ

  BAĞKUR BORÇ SORGULAMA

Başa dön tuşu