sgk

 • Ölüm Aylığı Almak İçin Şartlar ve Bağlanması İçin Başvuru Belgeleri

  2019 Ölüm Aylığı Almak İçin Şartlar ve Bağlanması İçin Başvuru Belgeleri; Bir yakını sigorta veya bağkur kapsamında çalışıyor  iken bir süre sonra hayatını kaybetmesi yani ölmesi sonucunda hak ettiği emekli maaşının ölen emekli kişinin yakınına ölüm aylığı verilip verilmeyeceği veriliyorsa bu aylığı düzenli olarak alabilmek için gerekli şartların ne olduğunu bir çok kişi araştırıp sitemiz editörlerine sormakta. Ülkemizde genç yaşlı bir çok kişinin kapsamında bulunduğu SGK kurumu tarafından emeklilik şartını taşıyan herkes emekli tahsis formu doldurulmasından itibaren her ay düzenli olarak maaşını almaya devam eder. SGK tarafından verilen bu aylık maaş ödemesinin kişinin ölümünden sonrada sigortalının resmi eşine, çocuklarına, anne veya babasına bağlayarak kişinin arkasında bıraktığı yakınlarının zorluk çekmeden hayatlarını devam ettirmesi amaçlanır.  Şimdi ölüm aylığı alınabilmesi için gerekli şartlar, başvuru şekli ve aylık tutarı hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğiz.

  Ölüm Aylığının Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Şartları Nedir ?  

  Hayatını kaybeden sigortalı kişinin yakınlarına aylık alınabilecek şekilde maaş ödemesi yapılması için kanun ve sgk mevzuatında çok net olarak belirtilmiş zorunlu şartların olduğunu bilmeniz gereklidir. Yakınların kendilerine ölüm aylığı bağlanabilmesi ve maaş alması için gerekli şartlar,

  • Sigortalı yakınlarının ölüm aylığına başvuru yapabilmesi için en önemli şartlardan birisi ölen sigortalının en az beş yıl sigortalı olması gerekliliğidir. Eğer hayatını kaybeden sigortalı kendi adına veya bir yerde sigortalı olarak en az 5 yıl sigortalı olmaması durumunda ailesinin ölüm aylığı başvurusu yapma gibi bir şansı yok turdur.
  • Kişinin en az beş yıl sigortalılığının yanı sıra SGK’na en az 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Yaşlılık, ölüm, malullük (sakat olma durumu) sigortası için minimum prim ödeme gün sayısı 900 olarak belirlenirken, vefat eden sigortalı en az 10 yıl sigortalı olmuş olsa bile toplam prim ödeme sayısı 900 güne ulaşmadığı sürece ailesine maaş bağlanamaz.
  • Daha basit ifade ile anlatmak gerekirse ölen sigortalının en az beş yıl sigortası olması, bununla birlikte çalışma hayatı boyunca adına en az 900 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da kişinin yaşlılık ve malullük aylıklarına hak kazanması anlamına gelecektir.
  • Başka bir ayrıntı ise sigortalının kendisine malullük ve yaşlılık aylığı bağlandığı halde sigortalı bir işte çalışması sonucunda kesilen bu aylık kişinin ölümü halinde talep edilmesi durumunda eş, çocuklar, anne ve babasına tekrar bağlanabilir.

  Ölüm Aylığı Kim Ne Kadar Derecede Maaş Bağlanır, Aylığı Oranları

  Ölen sigortalı vatandaş için aylık bağlanması için başvuran kişi sigortalı kişiye yakınlık derecesine göre alacağı maaş tutarında farklılıklar olmaktadır. Sigortalının eş, çocuk, anne ve babasının her biri için farklı oranlarda belirlenmiş maaş göstergeleri ve hesaplamaları vardır;

  • Çocuk sayısı
  • Eşin çalışıyor olup olmaması
  • Eşin evliliği (evlilik durumu) gibi farklı hususlar ölüm aylığı oranlarının belirlenmesinde önemli birer etkendir.

  2019 Yılında Ödenecek Ölüm Aylığı Oranları

  Ölen sigortalının eş, çocuklar anne ve babaları için ölüm aylığı oranları birçok özellik gösteren ayrıntıya göre değişkenlik gösterirken detayların aşağıdaki gibi olduğu söyleyebiliriz;

  • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
  • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
  • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe vefat eden sigortalının maaşının %75’i
  • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan bir çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %60’sı eşe %30’u çocuğa
  • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %50’si eşe verilirken her bir çocuk için de %25’lik kısmı ayrılır.
  • Vefat eden sigortalının evli olmayan (bekar, evlenip boşanan ya da dul) kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlığı da dahil olmak üzere yaş ayrımı gözetmeksizin maaşın %25’i
  • Vefat eden sigortalının tek kızı varsa maaşın %50’si bağlanmaktadır.
  • Vefat eden sigortalının anne ve babasına bağlanan maaş tutarları için ise birçok farklı hususun değerlendirildiği görülmektedir. Bu yönde vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaş üstü olmalarıdır. 65 yaş üzeri anne babaların ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için ayrıca herhangi bir kurumdan herhangi bir maaş almıyor olmaları gerekirken bir işte çalışmıyor olmaları da gerekmektedir. Tüm bu şartlar sağlandığında vefat eden sigortalının maaşının %25’i anne ve babaya bağlanabilir.

  Dul Eşe Ölüm Aylığı Bağlanması Ve Bağlanan Maaşın Kesilme Hali

  Ölen sigortalının resmi nikahlı eşinin dul kalmasından dolayı SGK kapmasında verilen hizmetlerden birisi ise kadına maaş bağlanması durumudur. Tabi kadının bu maaştan hak iddia etmesi için sigortalının öldüğü sırada resmi nikahın devam etmesi gereklidir. Eğer resmiyette bir bağ veya eşinin olmadığı yani boşanmış olduğu görülür ise ölüm aylığı bağlanmaz. Ayrıca eşe bağlanan aylık tutarını yukarıda belirttiğimiz ölüm aylığı oranlarına göre okuyan çocuk veya evde bulunan bekar veya dul kız çocuğunun sayısına göre kadına bağlanan maaşta değişiklik gösterir. Dul eşe bağlanan ölüm aylığının kesilmesi durumu ise;  kadının bir başka kişi ile resmi nikah yaparak evlenmesi durumunda ölüm aylığı kesilir, aynı zamanda resmi nikah yapmayarak aynı evde evli gibi kalan ve geçimini sağlamasına fayda sağlayacak birinin tespit edilmesi ile yine kadına bağlanan aylık kesilir ve geriye dönük olarak kadının ölen eşinden aldığı bütün aylıklar geri istenir.  Günümüzde bir çok kişi bu yanlış girişim yüzünden hem maaşları kesilmekte hemde aldıkları maaşları farkları ile geri SGK kurumuna ödemektedir.

  • Çocuğun medeni hali
  • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
  • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

  Kız Çocuklarına Babadan Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları – 2019

  Hayatını kaybeden sigortalının kız çocuğu varsa bunlar aylık alabilir, hatta erkek çocukları için eğitimlerinin sürmesi halinde 25 yaşına kadar babadan ölüm aylığı alabilir şartı kızlar için geçerli olmayıp ta ki evlenene kadar babalarından dolayı kendilerine aylık ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca kız çocuğunun bir yerde sigortalı olarak işe başlamasında maaşın kesilmesine sebep olmaktadır, ancak tam süreli değilde kısmi süreli ve part time olarak çalışan kız çocuklarının maaşında yapılan yeni değişiklik ile kesilme olmamaktadır. Evlenen kız çocuğu eşi ile geçimsizlik hali yaşaması veya eşinin hayatını kaybetmesi sonucu bir sosyal güvencesi yok ise dul kalmasından dolayı tekrar babasından dolayı ölüm aylığı bağlanmasını talep ederek maaş almaya devam edebilmektedir.

  Erkek Çocuklarına Babadan Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları – 2019

  Erkek çocukları için babadan dolayı alınan veya talep edilen ölüm maaşı bağlanma şartı kız çocukları için istenen şartlara göre biraz daha farklı ve kapsamlıdır. Erkek çocukların maaş başvurusu yapabilmesi için 18  yaşından büyük ise mutlaka ve mutlaka eğitimin devam etmesi ve bunu gösterir eğitim belgesi olması gerekir.

  • Hiç eğitim almamış ya da sadece ilköğretim mezunu erkek çocuklar ölen sigortalıdan 18 yaşına gelene kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir. Bu noktadaki tek istisna bu durumda bulunan erkek çocukların 16 yaşına geldiğinde sigortalı olarak bir işe girmeleri durumunda maaşlarının kesilme durumudur.
  • Temel eğitim kapsamında orta okuldan mezun olan erkek çocuklar herhangi bir işte çalışmamaları durumunda 20 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.
  • Yüksek öğretim görmek için bir üniversite kaydı olan erkek çocuklar ise medeni halleri yani evli olup olmadıkları dikkate alınmaksızın 25 yaşını doldurana kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

  Ölüm Aylığı Başvurusu Talebi için İstenen Belgeler..

  Eğer bir sigortalı yakını iken yukarıdaki temel şartların taşınması halinde sizde ölüm aylığı başvurusu için nereye başvurulur soru sunada burada cevap olarak ise SGK’ya giderek hakkını olan ölüm aylığı başvurusu yapabilirsiniz. Ölüm aylığı için istenen belgeler sırası ile aşağıda belirtilmiştir.  Sizlerden yanınızdan bulunması istenen belgeler sırası ile;

  • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Veraset ilanı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
  • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
  • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
  • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
  • Ziraat Bankası hesap numarası
  • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu
 • Doğum Borçlanması Ödeme Amacı İle Kredi Çekme İmkanı Veren Bankalar

  Kadın sigortalılar için devletin yapmış olduğu doğum borçlanması hakkı verilen kişilerin bazı şartları taşıması gerektiğini daha önceki yazı başlığımız olan doğum borçlanması nedir, nasıl başvurulur başlıklı haberimizde detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalıştık. Borçlanma hakkına sahip olunabilmesi imkanı sadece doğumdan önceki günlerde kadının sigorta girişi yapılmış veya adına prim yapılmış kişiler için yapılabilmektedir. Doğum borçlanması yapmak isteyen kadınlar her çocuk için 24 ay yani iki yıl gibi bir süre için borçlanabilmekte ve geriye dönük prim işlemi yapılmış olmaktadır. Bu borçlanma hakkı üç çocuğa kadar yapılabilmekte en fazla 2160 gün olarak doğum borçlanması günü sayıla bilmekte. Doğum yapan kadınlar doğum öncesi ve doğum sonrası kullandıkları izinlerden dolayı bu geçen izinli günler için prim günü sayılmaz buda kadın için emekli olma şartlarından gün eksiği ile karşılaşmasına neden olacaktır. Bu yüzden devletin bu durumdaki kadınlara verdiği hakla bu günleri borçlanarak prim günlerine dahil etmiş olacaktır.  Doğum borçlanması yapma durum olan kadınlarımızın hangi bankalardan borçlanma kredisi kullanabileceği konusunda gelmeden önce  bu konunun iyice anlaşılması amacı ile bir kaç önemli noktaya değineceğiz..

   

  Kadınların Doğum Borçlanması Hakkını Kullanabilmesi İçin Şartlar Şunlardır; 

  • Doğum yapan kadının doğumdan önceki günlerde mutlaka sigorta başlangıcının olması gerekir.  (staj ve çıraklık sigorta başlangıcı da kabul edilir)
  • Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki doğum izni bulunan günlerde adına prim ödenmemiş olmalıdır.
  • Borçlanacağı süre için çocuğun dünyaya sağ gelmiş ve borçlanılacak dönem kadar çocuğun hayatta kalması lazımdır.
  • İlk doğumun ardından iki sene tamamlanmadan ikinci doğumunu da yapan sigortalı kadın, ilk doğumuyla ikinci doğuma kadarki süre ve ikinci doğumdaki hakkı olan iki yılın toplamı kadar olmak üzere borçlanabilmektedir.

  Kurumun adınıza hesapladıktan sonra ödemeniz gereken borçlanma tutarını taksit şeklinde ödemeniz mümkün değildir, borçlanma ödemesinin tamamını nakit olarak ilgili banka veya ptt veznelerine yatırmanız gerekmektedir.  Eğer borçlanmanın tamamını hesaplatıp ta siz ödeme esnasında yarınızın veya belirli miktarını öderseniz o ödediğinin gün kadar borçlanma şartı yerine getirilmiş sayılıp sadece tutar kadarı priminiz sayılacaktır.

  Doğum borçlanması avantajları nelerdir, doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri çeker mi?

  Doğum borçlanmasının kadınlara sağladığı en büyük fayda emekli olabilmeleri için ihtiyacı olan günü hesaplanılarak ihtiyacı olan gün içerisine eklenmesi ve gün şartının yerine getirmesi için bir girişim yapılmış olacak. Borçlanılan prim geriye dönük sigorta süresini çekme durumu var mı diye merak eden okurlarımız için olumsuz cevap vermek zorunda kalacağız, maalesef ki doğrum borçlanması hiç bir şekilde sigorta giriş tarihine geriye çekmez.

  Yapılan Doğum Borçlanması Ödemesi İçin Kredi Veren Bankalar Hangisidir ?

  Doğum borçlanması başvurusu yapan kişilerin isimlerine toplu halde tahakkuk ettirilen borçlanma tutarları çok yüksek miktarlarda olduğu için sigortalı bu parayı ödeme konusunda zorluk çekebilir, SGK tarafından hesaplanan doğum borçlanması taksitlendirme yapılmadığı için sigortaya bu parayı toplu bir şekilde ödemeniz gerekmektedir. Sigortalı kadınlar yapılan borçlanma sonrasında toplu parayı ödemek için sgk ile anlaşmalı olan banka olup olmadığını ve bu bankalardan doğum borçlanması için kredi çekip çekemeyeceğini araştırmaktadır.  Daha önceleri çıkarılan bazı sgk yasaları kapsamında yaşını doldurmuş ancak prim borçları olan kişiler için çıkarılan ve emekli şartlarını taşıyanların faydalanması amacı ile SGK kurumu ile devlet bankalarından olan ziraat bankası bir anlaşma imzalayarak prim borcu olan kişilerin prim ödemelerini yaparak sigortalının emekli olmasından sonra bu kredi tutarı uygun faizli hali ile emekli maaşlarından her ay tahsil edilmekteydi. Bu kanun kapsamında doğum borçlanması yapmak isteyen kadınlar da eklenerek çocuk sayısına göre doğum borçlanması primleri ödenmesi için yine ziraat bankası bir protokol imzalamış ve kadınlara kredi desteği sunmuştur.  2017 yılında SGK bu kapsamı genişleterek bir devlet bankası daha ile anlaşarak Halkbankıda doğum borçlanması için kredi çeke bilinecek bankalar arasına eklemiştir.  Yani borçlanma hakkına giden kadınlarımızın eğer kredi çekme açısından kredi puan sicillerinde bir sıkıntı yok ise uygun faiz oranlı bir şekilde aşağıda belirttiğimiz bankalardan doğum borçlanması kredisi çekebilirler.

  • Ziraatbank
  • Halkbank

  Başvuru işleminden önce yukarıda ismi geçen bankaların bireysel müşteri temsilcilerine başvurarak SGK ile borçlanma protokolü olup olmadığı hakkında bilgi almanızı daha sonradan borçlanma başvurusunu yapmanızı tavsiye ederiz. Bankalardan alacağınız borçlanma kredisi eğer anlaşma haricinde şahsınıza ait bir ihtiyaç kredisi kullanımı olursa faiz oranı biraz daha farklı olacaktır bu husu suda göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

  Hepinize bol sağlıklı günler dileriz..

  Musa ŞAHAN

   

   

Başa dön tuşu