sgk yurtdışı

 • Sorularla Yurt Dışı Borçlanma Nedir, Nasıl Hesaplanır

  Ülke dışında süresi geçen ve bu geçen sürelerde o ülkede çalışan vatadanşlara SGK kurumu çaıtısı altında oluşturulan bölümler tarafından incelenen ve bakanlı ktarafından kabul edilmiş ve sgk kanunlarınca güncel borçlanma primlerini hesaplanmasından sonra ödeyerek emekli maaşı almalay hak kazandıran olaya yurt dışı boçlanması nedir.

  Yurt dışında çalışan Türk Vatandaşlarına Kanun belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu kişilere Türkiye’den emekli olma şansı tanımaktadır.

  1- Yurt Dışında Bulunan Kişiler Hangi Süreleri Türkiye’de Borçlanılabilir?

  Borçlanma dahiline giren süreler:

  -Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri,

  -Bu sürelerin içerdği zamanlar veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,

  -Ev kadını olarak geçen sürelerdir.

  2-Yurt Dışı Borçlanması İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

  Yurtdışı borçlanması hakkını kazanabilmek için için borçlanma yapmak istediği zamanlarda T.C vatandaşı olmak, ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri ikametgah ile belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır.

  Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartı, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması gerektiğini ifade eder.

  3-Yurt Dışı Borçlanmasında Bulunmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

  Yurtdışı hizmet borçlanması için ilk etapta SGK ya başvuruda bulunmak gerek bu başvuru için  “Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi”  doldurulmalıdır.
  Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilebilmektedir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise ilgiliden Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesinin doldurulması istenebilmektedir.
  Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi  örnekleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından temin edilebilebilmektedir.

   4-Yurt Dışı Borçlanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  Borçlanmanın yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik  Kurumuna ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ve imzalanmayan ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle aşağıda sayılmıştır:

  a) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

  – Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
  – Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede iş yerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,
  – Yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi,
  – Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

  b) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

  -Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,
  -Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri,
  -Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

  – Ev kadını olarak geçen süreler, ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin;
  -Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,
  -Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,
  -Yukarıdaki belirtilen şekillerde ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesinden biri ile belgelendirilmelidir.

  5-Yurt Dışı Borçlanma Başvurusu Nereye Yapılır?

  Yurt dışı borçlanma talebinde bulunacak Türk Vatandaşlarından:

  -Türkiye’de çalışması bulunanlar en son çalışmanın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,

  -Türkiye’de hiç çalışması olmayanların ise ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,

  Yukarıda sayılan evraklarla birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

  6-Yurt Dışı Borçlanma İçin  Tebliğ Edilen Tutar Kaç Ay İçinde Ödenmelidir?

  Borçlanmanızın geçerli olabilmesi için size tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödemeniz gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

  7-Yurt Dışı Borçlanmadan Vazgeçmek Mümkün müdür? 

  Borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  8-Yurt Dışı Borçlanma İçin Yatırılan Tutar İade Alınabilir mi?

  01.10.2008 sonrası yurt dışı borçlanma yapıp emekli olamayan kişiler talepleri halinde yurt dışı borçlanma için yatırdıkları paranın iadesini alabilmektedirler.

  9-Yurt Dışı Borçlanmanın Tamamını Ödeme Zorunluluğu Var mı? 

  Yurt dışı borçlanma talebinde bulunanlar ihtiyaç olduğu gün kadar kısmi ödeme yapabilir.Kalan kısmı için ihtiyaç olması halinde daha sonra yeniden talep şartı aranır.

  10-Yurt Dışı Borçlanma İçin Günlük Asgari Tutar Nasıl Hesaplanır? 

  Yurt dışı borçlanma için ödenecek asgari günlük borçlanma tutarı talep tarihinde geçerli olan asgari ücretin günlük brüt tutarının %32’si olarak hesaplanır.

  Günlük borçlanma tutarı ile emekliliğe yetecek kadar gün sayısı çarpılır ve yurt dışı borçlanma için ödenecek toplam tutar bulunur.

Başa dön tuşu