SGDP

 • Çalışan Emekli Kesintisi, SGDP Nedir ?

  Ülkemizde emekli olan ve yaşlılığında verdiği dinlenme ihtiyacı bulunan kişilerin bir kısmı artık çalışmadan geçirse de emekli maaşı yetmeyen ve günümüz şartlarının getirdiği farklı gider kalemleri ek gelir veya kazanç gerektiriyor. Bu kazancı sağlamak isteyen emekliler kendi isimlerine yapabildikleri veya üzerinde usta oldukları işleri devam ettirmek amacı ile iş yeri açarak para kazanmaya çalışmakta, bazı emekliler ise yine özel firmaların farklı birimlerinde iş gücü bünyesine katılarak sigortalı olarak çalışmaktalar. İşte bugün ki emekli haberimizde, çalışan emekliden yapılan kesintiler nedir hangi durumlarda kesinti işlemi uygulanır ve uygulanan kesinti tutarının ne kadar olduğunu detaylı olarak inceleyeceğiz.

  Hangi Durumda Emeklilerin Maaşından Sgdp Kesintisi Yapılır ?

  Şuan Türkiyede on bir milyona yakın emekli bulunuyor ve bu emeklilerden dört buçuk milyona yakını aktif olarak kendi işinde veya başkanının yanında ssk lı olarak çalışmakta. Emekli kişilerin çalışmalarından ötürü dahil oldukları sandıklara göre Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi veya ödememe durumu değişkenlik gösterebilir. Kendi namlarına işyeri açan veya şirket ortağı olan kişiler zorunlu olarak 4B Bağ kur kapsamına alınırlar ancak kişinin emekli olması sebebi ile bağkurdan muaf tutularak SPDP ödemesi veya bağkur primi tahsil edilmez emekli maaşından kesinti yapılmaz. 2016 yılında çıkan yasa ile bu muafiyet hakkından önce 4B kapsamına giren emekliden prim tahsil edilmiyordu ancak emekli maaşından %10 gibi bir tutar kesinti yapılıyordu. Ancak 4A SSK kapsamında sigortalı olarak işe geren emekliler için aynı durum söz konu değildir. Çalışan emeklilerin işvereninden her ay emekliye yatırılan prim tutarı üzerinden %32 oranında kesinti yapılır. Bu kesinti ¼ oranında çalışan emekliden, ¾ oranında ise işverenden yapılmaktadır. Aynı durumda 4/a, 4/b veya 4/c statüsünden emekli olupta aylık alan kişiler emekli sandığı kapsamında Memur veya Kamu İşçisi olarak kamuda çalışmaya başlarsa; işe başladıkları tarihten itibaren emekli aylıkları KESİLİR. Yani Kamuda çalışmaya başlayan kişiler için SGDP’ den yararlanma ve aylığını almaya devam etme imkanı bulunmamaktadır.

  Bunlara ek olarak;

  • Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
  • Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
  • Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
  • Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
  • Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
  • Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
  •  Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
  • Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
   aylıkları kesilmeksizin kamu idarelerinde görev alabilecek ve bunlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

  İşte kendi işini kurmak veya bir yerde sigortalı olarak çalışmak isteyen emeklilerin bilmesi gereken kesinti şartları ve tutarları yukarıda belirttiğimiz gibidir. İnsanlar belirli bir süre sonrasında yorulup eski vücut işlevlerini tamamen kaybederler  işte insanların sağlıklı genç yaşlarında maaşından kesilen veya kendi primini ödeyenlerden belirli bir şartı sağlamış ve yaşlanan kişilere verilen emekli maaşı ne yazık ki günümüzde yetmeyerek insanları tekrar çalışmaya yönlendirmiştir. Umarız emekli maaşından yapılan çalışama kesintisi ve miktarını atlatabilmişizdir.

Başa dön tuşu