refakat izni örneği

 • Hasta İçin Refakat İzni Nedir, Refakatçi İzni İçin Nereye Başvuru Yapılır ?

  Refakat izni nedir;  Bu izin şekli kamuda görevli 657’ye tabi  devlet memurlarına verilen bir izin tipidir.  İzin alacak kişinin aile bireylerinden birisinin kaza yapması veya anlık rahatsızlıklardan dolayı yatış verilen kişinin ilgilenecek yakını yok ise yakınına bakması izin verilen izindir.

  Refakat izni nasıl ve nereden alınır?

  657’ye tabi kişilerin aile yakınlarından birinin ciddi bir kaza veya hastalık hali geçirmesi ile memur yakının kendisinden başka ilgilenecek kimsesi olmadığı için hasta kişinin sağlık kurulu raporu ile belirtilmesi durumunda verilen izin refakat iznidir. Refakat izni hastanın yattığı sağlık kurulundan alınan onaylı raporlar ile kişinin çalıştığı birimin müdürüne başvuru yaparak alınabilir.

  Refakat İzni Kaç Günlük Alınabilir ?

  Refakat izni en çok üç aylık düzenlenir eğer hastalığın daha kötüye gidip bakıma muhtaclık uzarsa bu izin altı aya kadar uzatılabilmektedir. Altı ay refakat izni kullanan kişiye aynı hastalıktan ve aynı kişinin bakımı için tekrar refakat izni verilememektedir. Bazı yönetmelikler incelendiğinde ise memurun memuriyeti boyunca sadece altı ay ücretli refakat izni alabildiği izahı yapılmaktadır. Refakat izni kullanıldığı süre boyunca izin alan kişinin özlük ve aylık hakları korunmaya devam edecektir. Özel hallerde ise altı ay ücretli refakatin ardından yine kişi on iki ay ücretsiz refakat izni de kullanılabilmektedir. 12 Aylık ücretsiz izin alabilmek için sağlık kurulu tarafından rapor oluşturulmalıdır.

  Refakat İzni Kimler İçin Verilebilir?

  Refakat izni şimdilik sadece devlet memurlarına verilebilmektedir. memurun aile bireyinden birisi , veya bakmakla yükümlü değilsede, refakat edilmediği hallerde hastanın hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren hastalığının bulunması hallerinde,  refakat izni kullandırılmaktadır. Kişinin kullandığı izin sebebi ile maaşından kesinti yapılamaz ve maaşını düzenli olarak her ay almaya devam eder.

  Refakat izni çeşitli günler için parça parça kullanılır mı?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması mümkün olup, söz konusu iznin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılmasına ilişkin madde metninden bir hükmün çıkarılması mümkün değildir. Refakat izni başlangıç tarihi olarak, sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin başlangıcı esas alınır.

Başa dön tuşu