ötv

 • BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI GENİŞLETİLDİ

  24/09/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/09/2018 tarihli ve 132
  sayılı CK ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı
  listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların özel
  tüketim vergisi matrah aralıklarında yaklaşık %50 oranında artış yapıldı.
  II sayılı Listede daha önce 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe bağlı olarak 27/03/2018
  tarihli ve 2018/11542 sayılı BKK ile düzenleme yapılmıştı.
  132 sayılı CK ile yapılan değişiklik aşağıda düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak
  verilmiştir

  DEVAMI

Başa dön tuşu