ne kadar işsizlik maaşı alınır

 • 2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması

  2019 yılı için uygulanan asgari ücret zammı sonrası bir çok ödeme gibi işsizlik maaşı tutarında da değişiklik olmuştur. Yapılan yüzde yirmi altı gibi bir zam sonrasında aynı orantıda devletin diğer destekleri içinde beklenen artış işsizlik ödeneği içinde beklentilere sebep oldu. İşverenlerin artan maliyet veya diğer nedenlerle işten çıkarttığı kişiler işsiz kaldıkları süreç içerisinde ailesinin ve kendisinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni bir işe girene kadar İŞKUR bünyesinde oluşturulan fondan işsiz kişi için işsizlik maaşı ödenmektedir. Her yıl güncellenen asgari ücrete göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşının işçinin işten çıkarıldığı dönem için hesaplama yapması gerekir, haberimizin sonunda işsizlik maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar işsizlik maaşı alabilirim diye soranlar için çok basit ve herkesin yapabileceği 2019 otomatik işsizlik maaşı hesaplama motoru ekledik.

  2019 İşsizlik Maaşı Ödemesi: 

  Asgari ücret brüt 2.558 TL olması ile birlikte işsiz kişilerinde alacağı işsizlik ödeneğinde artış oldu. Bu artış ile birlikte 2019 yılı içerisinde işsiz kalan birisi;

  • En düşük 1.015 TL
  • En yüksek 2.046 TL

  Tutarlarında işsizlik maaşı alabilecek. Tabi bu ödemeleri alabilmeniz için bazı şartlar ve yerine getirilmesi gereken hususlar bulunuyor. Sizler sigortalı bir işte çalışıyorken maaşınızdan kesilen işsizlik keseneklerinin fonda toplanması ile oluşturulan işsizlik maaşı ödemeleri İŞKUR kanalı ile gerçekleşir. Yapılacak bu ödemeler geri iade istenmeyecek ve şartı taşıyan asgari ücretli işçiden tutunda müdürüne kadar işsizlik maaşı ödemesi almaya hakkı bulunmaktadır. Haberimizin detayında işsizlik maaşını alma hakkından kimlerin yararlanabileceği, kaç aylık bir zaman için işsizlik maaşı alınabileceği, nasıl ve nereye başvurulabileceği, ve hangi hallerde kişinin aldığı işsizlik ödemesinin kesileceği sorularına yazımızın tamamını okuyarak daha iyi bilgi sahibi olabilir ve hakkınız olan bu ödemeden nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

  Kimlerin İşsizlik Maaşı Alma Hakkı Vardır ?

  2019 yılında işsiz kalma durumu ile karşı karşıya kalma durumu olan kişilerin işsizlik maaşı ödemesinin ne kadar olacağı suallerini cevaplamadan önce işsizlik maaşı kimler alabilir kimlerin başvuru hakkı var bunları inceleyelim. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alma hakkı elde edilebilmesi için işsiz kalma durumu olan kişi veya kişilerin;

  • Kendi isteği, rızası ve kusuru dışında işten çıkışı verilmiş olması, (yani işverence çıkarılmış olmalı)
  • İşten çıkışı yapıldığı tarihten geriye dönük olarak son iş yerinde en az 120 günlük bir prim yatırmış olması zorunludur
  • İşten çıkartıldığı tarihten önceki son 3 yıl içerisinde geriye dönük en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta primi ödenmiş olması,
  • İşten çıkartılır çıkartılmaz aynı tarih itibaren en geç 30 günlük süre zarfı içerisinde İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş olması

  temel şartlardan dördüdür, yukarıda saydıklarımızın gerçekleşmemesi halinde kişi bu hakkı elde edemez, başvursa dahi maaş alamaz.

  İşsizlik Maaşı Almak İçin Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılmalı ?

  İşsiz kalan kişiler sözleşmesi fesih edilmesi ve işten çıkışının yapılmasını takip eden 30 gün içinde bulundukları ilçelerdeki işkur ofisleri veya illerdeki İŞKUR müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilir, ayrıca kişilerin e devlet şifresi bulunuyorsa işsizlik ödeneği adı altındaki menüden online olarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi ve sonuçlanması ile birlikte başvuru yapan kişinin cep telefonuna mesaj ile bilgilendirme gelir. Başvuru için hangi yöntem tercih edilirse edilsin iş akdinin feshini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmış olmasıdır. 30 günlük süre zarfında başvuruların iletilmemesi halinde;

  • Mücbir bir sebep bulunuyorsa geç kalınan sürenin ödenecek işsizlik maaşından kesilmesi,
  • Mücbir bir sebep bulunmuyor ise işsizlik maaşı hakkının kaybedilmesi

  Söz konusu olacaktır.

  İşsizlik Ödeneği Almaya Başvuru Yapılırken Hangi Evraklar İstenir?

  Kişilerin işten çıkışını yapıldığında işkur üzerinde başvuru yaparken sizlerden kimlik harici ekstra bir evrak istenmez. Daha önceleri çıkış belgesi veya sözleşme fesih örneği talep ediliyordu ancak artık sigorta üzerinden işverenin verdiği işten çıkış kodu İŞKUR ekranında görünmesi ile herhangi bir evrak istenmemekte. Sadece kimliğinizin yanınızda olması yeterlidir.

  İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır ?

  Fondan karşılanan maaş ödemesini organize eden İŞKUR işsizlik maaşı alma süresini hesaplarken kişinin 3 yılda adına ödenen SGK priminin süresine göre değişkenlik gösterir.  Bu süreler son 3 yıl içerisinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 180 gün (6 ay),
  • 900 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 240 gün (8 ay),
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 300 gün (10 ay)

  Maaşlarını aylık olarak alırlar.

  İşsizlik Maaşına Başvurdum Sonucu Ne Zaman Belli Olur ?

  Siz başvurunuzu gerçekleştirdiniz günden başlayarak maksimum 15 gün içerisinde sisteme verdiğiniz telefona veya  e devlet başvuru sayfasındaki bilgilendirme bölümüne işsizlik maaşının onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgilendirme mesajları gönderilir.

  İşsizlik Maaşı Almaya Hak Kazanılıp Kazanılmadığı Nasıl Sorgulanır?

  İşsizlik maaşı için başvuru yapan kişi acaba maaş bağlandı mı balandı ise ödemenin nereye yapılacağı konusunda kafasında bir çok soru olur. Kişi maaş hakkını elde edip etmediğini cep telefonuna gelen mesaj ile öğrenebileceği gibi yine maaşın hesaba yatırılıp yatırılmadığını e devlet panelinde maaş sorgulaması ile yapabilir.   E devlet şifresi işe giriş yaptıktan sonra sırası ile;

  • Açılan sayfada İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama sekmesine giriş yaparak başvurularının sonuçlandırılıp sonucuna detaylı bir şeklide ulaşabilir.

  İşsizlik Maaşı Bağlandığında Ödeme Nereden Alınır?

  Kişinin başvurusu sonrasında eğer herhangi bi bir sıkıntı yok ise maaşı bağlanır ve maaş bağlanmasından sonra kişinin hak ettiği ödeme PTT aracılığı ile ödeme yapılır. Ancak ödemenin şubelere iletildiği e devlet panelinden görülmeden postaneye gidip ödemenizi sorgulamanız hem yormanıza hemde vakit kaybına neden olur çünkü e devlet ekranında ödeme geldiği görünmüyor sa kendinizi boş yere yormayın. Ödemeniz aktarıldı olarak onay verildiği göründüğü zaman kimliğiniz ile Türkiye’deki bütün PTT şubelerinden paranızı alabilmeniz mümkün. Ortalama olarak ise her ayın beşinden sonraki tarihlerde işsizlik maaşı süre boyunca adınıza yatırılır. Maaşını bir şekilde şubeden alamayanlar 6 aya kadar hakları korunmakta ve PTT şubelerinde isimlerinde beklemektedir. Ancak ödemenin 6 ay sonra alınmaması ile ;

  • 6 ay süre ile işlem yapılmadığında hesaplardaki işsizlik maaşları İşsizlik Sigortası Fonu’na emanet olarak alınır.
  • 5 yıllık dönemde emanete alınan işsizlik maaşlarının sigortalı işsiz tarafından teslim alınmaması halinde işsizlik maaşının alınabilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkün olmaktadır.

  Hangi Hallerde İşsizlik Maaşı Ödemesi Kesilir?

  İşsizlik maaşı almaya hak kazandınız her şey çok iyi güzel ancak bu ödemeleri almaya devam edebilmeniz için işsiz kişinin bazı hallerde işsizlik maaşının kesileceği ve hangi sebepler ile işsizlik maaşının kesileceğini merak etmekte. İşsizlik maaşını alırken aşağıda belirttiğimiz durumlar ile ihlal edildiğinde maaş kesilir ve daha maaşın kesileceği sebeplerin tespit edilmesi durumunda geriye dönük verilen paralar faizi ile birlikte talep edilir. İşsizlik maaşının kesilmesine neden olan haller;

  • Mücbir sebep bulunmadığı halde İŞKUR tarafından yapılan çağrılara zamanında geri dönüş yapmayan, İŞKUR tarafından istenilen belgeleri zamanın teslim etmeyen,
  • İŞKUR tarafından önerilen meslek edindirme ve yetiştirme eğitimlerine mücbir sebep göstermeden katılım gerçekleştirmeyen,
  • İşsizlik maaşı alındığı süre içerisinde gelir getirici bir işte çalışan,
  • İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alan kişinin son aldığı işe ve yaşadığı bölgeye yakın yerlerde önerilen işlerin herhangi bir neden göstermeden reddeden

  Kişilerin işsizlik maaşı kesilecektir.

  2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması – Ne Kadar Maaş Alacağım?

  Kişinin kendi rızası dışında veya sigortalı olarak çalıştığı iş yerinin kapanması, iflası ile işsiz kalan kişilerin 2019 senesinde alabilecekleri maaşın ne kadar olduğunu aşağıdaki asgari ücret hesaplama motoru ile öğrenebilirsiniz. İŞKUR tarafından 2019 yılı içerisinde;

  • En düşük işsizlik maaşı 805,68 TL’den 1.015,49 TL’ye,
  • En yüksek işsizlik maaşı 1.611,37 TL’den 2.030,98 TL’ye

  tutarlarında maaş alırlar, hesaplamayı yaparken alacağınız maaş brüt asgari ücretin %40 tutarından aşağı ve brüt tutarı %80 üstünü aşamaz. Hesaplamada işten çıkışınızın verildiği tarihten geriye dönük olarak 4 aylık brüt maaşınızı mutlaka doğru girişiniz yanlış girmeniz halinde alacağınız maaş hesabı yanlış çıkar ve beklemediğiniz tutarlar ile karşılaşırsınız.

  [CP_CALCULATED_FIELDS id=”5″]

Başa dön tuşu