maliye uzatma

 • 7143 Vergi Yapılandırma Ödeme Süresi Uzatıldı.

  7143 sayılı kanun ilk taksit ödeme süreleri 15 Ekim 2018 tarihine uzatıldı.

  2 Ekim 2018 tarih ve 30553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanana 140 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Ekim 2018 tarihinde ödenmesi gereken 7143 sayılı yapılandırma ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı.

   

  02 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30553

  Karar Sayısı: 140

  11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

  1 Ekim 2018

  Recep Tayyip ERDOĞAN
  CUMHURBAŞKANI

  1/10/2018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

  Ödeme süresi

  MADDE 1 – (1) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Başa dön tuşu