mali tatil

 • SGK Tarafından 2019 Mali Tatil ve Beyan Süreleri Hakkında Duyurusu

  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Mali müşavirleri ve işverenleri yakından ilgilendiren mali tatil sürelerine denk gelen bildirim ve diğer işlemlerin süreleri hakkında duyuru yapılmıştır.

  SGK MALİ TATİL GENEL YAZISI

  İlgi: 3/7/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Genel Yazımız

  Mali tatile ilişkin süreler ilgide kayıtlı genel yazımızda açıklanmıştır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda, vergi takvimine uyumlu olması ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanundan doğan hak ve yükümlülükler yönünden yeknesaklığın sağlanması bakımından ilgide kayıtlı genel yazımızda belirtilen bazı hususlar aşağıda açıklandığı gibi yeniden belirlenmiştir.

  Buna göre;

  2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

  – 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

  21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

  Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

  Öte yandan 29/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya malî tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlanmadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  Savaş ALIÇ
  Genel Müdür V.

Başa dön tuşu