kimler silah ruhsatı alır

 • Silah Taşıma Ruhsatı Alma, Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir

  Eğer kişiler polis ya da asker değillerse, silah taşıyabilmeleri için özel bir belge alması gerekmektedir. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanun gereği, kişilerin istenen şartları taşıması, başvurunun ilgili kurumlar tarafından incelenmesi ve sonrasında da kişilere silah taşıma ruhsatı verilmesi gerekmektedir. Ancak, kişilerin silah taşıma ruhsatı almak için yapacakları başvurularda, dikkat etmesi gereken özel bir detay vardır. Kişilere silah taşıma ve silah bulundurma konusunda iki farklı ruhsat verilmektedir. Bundan dolayı, her ikisi için de şartları incelemeniz gerekmektedir.

  Silah Taşıma Ruhsatını Kimler Alabilir?

  Silah taşıma ruhsatı almak isteyen kişilerin öncelikli olarak 21 yaşını geçmiş olması gerekmektedir. Bunun haricinde kişilerde aranan şartlar; Türk  vatandaşı olmaları ve çalıştığı meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranmaktadır. Silah bulundurma ruhsatı biraz daha kolay alınıyor olsa da, silah taşıma için alınacak ruhsatta, ek şartlar bulunmaktadır. Örneğin, kişilerin bu ruhsatı alabilmeleri için mal varlığının ya da can güvenliğini tehlikede olması, bunları da belgeleyebiliyor olmaları gerekmektedir. Örneğin kişilere herhangi bir silahlı saldırı olmuşsa ya da hırsızlık durumu ile karşılaşmışlar sa, emniyetten alınacak belge ile başvuru yapılmalıdır. Bu süreç de, tamamen valilik onayı sonrasında tamamlanacaktır.

  Hangi Mesleklere Silah Taşıma Ruhsatı Verilir?

  Silah taşıma ruhsatı için yukarıdaki şartların tamamlanıyor olması gerekmektedir. Belirtildiği gibi kişilerden aynı zamanda meslek gruplarına yönelik de şartlar talep edilmektedir. Bu kapsamda, silah taşıma ruhsatı alabilmesi mümkün olan meslekleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  1. Şirket kazancı (cirosu) yüksek olan kişiler.
  2. Çok sayıda işçi çalıştıran işletme sahipleri.
  3. Arıcılık veya hayvancılıkla uğraşan kişiler
  4. Kuyumculara yönelik toptancı görevi üstlenen firma sahipleri.
  5. Döviz bürosu işletenler.
  6. Para taşımacılığında görevli olan mutemetler.
  7. Çok sayıda hayvanı olan sürü sahipleri.
  8. Çok sayıda arazisi bulunan kişiler.
  9. Yurt dışı lisansına sahip olan gemi kaptanları.
  10. Emniyet görevlileri.
  11. Askeri personeller.

  Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

  Silah taşıma ruhsatı almak için başvuru yapacakların aşağıdaki belgeleri hazırlaması ardından da kaymakamlıklara müracaat etmesi gerekmektedir.

  1. Silah taşıma ya da bulundurmaya yönelik doldurulacak dilekçe.
  2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
  3. Nüfus cüzdanı sureti.
  4. 4 adet güncel vesikalık fotoğraf.
  5. Silah ruhsatı talep formu.
  6. Adli sicil belgesi.
  7. Silah ruhsatı alınması için kişilerin herhangi bir sağlık problemi olmadığına dair belge.
  8. İkametgah belgesi.

  Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kişiler başvurularını kaymakamlıklara yapabilecektir. Başvurular kaymakamlıklara yapılıyor olsa da, bazı belgelerin farklı kurumlardan alınması gerekmektedir. Örneğin, silah ruhsatı talep formunun, il emniyet müdürlükleri üzerinden alınması gerekmektedir. İstenen sağlık raporunun tam teşekküllü hastanelerden alınması ve vesikalık fotoğrafın da son 1 yıl içerisinde çekilmiş olması, kişilerin net bir şekilde seçiliyor olması gerekmektedir.

Başa dön tuşu