kapıcı maaşı

 • Kapıcı Maaşları Ne Kadar – 2019 Asgari Ücret Tutarı?

  2019 yılı bir çok çalışan işçinin en çok merak ettiği asgari ücret tutarı nihayetinde açıklandı. Komisyon tarafından verilen 2.020 TL tutar bir çok kişinin beklentisinin altından olsa bile bir kısım işçi grubu da yapılan zammın yeterli olduğu görüşünce, ancak işverenler aynı şeyi düşünmemekte. Yapılan zam ile birlikte 2019 yılında da parasal krizin devam etmesi halinde işçilerin maaş ödemelerinin zorlanacağı düşünülmektedir.

  2019 Yılı İçin Kapıcı – Apartman Görevlisi Ne Kadar Maaş Alacak

  2019 Yılı için apartman veya sitelerde çalışan kapıcı apartman görevlisi maaş tutarları ve işverene maliyeti ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde aşağıdan inceleyebilirsiniz. Tutarlar 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasından ödenecek maaşlar için geçerlidir. Buna göre kapıcılar için 2019 yılında Brüt  2.558,00 lira net maaş olarak 2 174,30 lira ödenecek.

  2019 Net Kapıcı Ücretin Hesabı

  ASGARİ ÜCRET2.558,00
  SGK PRİMİ % 14358,12
  İŞSİZLİK SİG. FONU% 125,58
  KESİNTİLER TOPLAMI383,70
  NET ASGARİ ÜCRET2.174,30

  Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

  2019 Kapıcı Görevlisinin İş Verene Maliyeti

  ASGARİ ÜCRET2.558,00
  SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)396,49
  İŞSİZLİK SİG. FONU% 251,16
  İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.005,65

  2018 Kapıcı (Apartman Görevlisi) İçin Asgari Ücret

  Brüt Ücret2.029,50
  Sigorta Primi İşçi Payı284,13
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı20,30
  Kesintiler Toplamı304,43
  NET ÜCRET1.725,08

  Bu çalışanlar için ödenen maaşlar gelir vergisi ve damga vergisinden muafiyeti olduğu için bu kesintiler direk olarak kapıcı görevlisinin maaşına eklenmektedir. Apartman görevlilerinin çalışma düzen ve esasları bina veya site yönetimince yapılacak toplantı sonrasında belirtilen şartlar ve sözleşme esaslarına göre belirlenebilir. İşte sizler için sitemizde bir başka konuda yayınladığımız kapıcı sözleşmesi içeriğinden örnek olabilecek sözleşme maddeleri bulunuyor. Siz bu maddeleri apartman yönetiminde olan kişilerce değiştirip güncellenebilir siniz.

  Kapıcının Görevleri;
  • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  • Anlaşmanın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
  • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
  • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
  • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
  • Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
  • İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
  Kapıcı iş sözleşmesini birçok sebeple sonlandırılabiliyor. Kapıcı belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırır sa kıdem tazminatı alabiliyor. Kapıcılarda diğer çalışanlar gibi belirli süreler içerisinde çalıştırılmalı, haftalık olarak 45 saat çalışma esası olan kapıcıların öğle arası dinlenmesi ve hafta pazarı dinlenme esası yer alır. Konuyu daha detaylı ele almak için sitemizde “kapıcı” kelimesi ile aratarak bir çok uygulama ve mevzuata ulaşabilirsiniz.

  KAPICI SÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR – İNDİR

Başa dön tuşu