kamyonet mtv

 • 2019 Yılı MTV – Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

  2019 Yılı zamları araç sahibi vatandaşlarda yakından ilgilendiriyor. Yapılan mtv zamları otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan cinsine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Bazı araçlarda otomobilin motor hacmi ve yaşına bağlı hesaplanan mtv tutarı büyük tonajlı araçlar için azami ağırlığına göre de hesaplanmakta.

  MTV Nasıl ve Nerelere Ödenir ?

  – MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

  – Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

  – gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

  – GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

  MTV Hesaplama Ekranı 

  GİB sitesine girdikten sonra aşağıda gösterdiğimiz kısımdan araç bilgilerinizi girerek MTV hesaplama işleminizi kolayca yapabilirsiniz. TIKLA

   

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  1/1/2019 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  1/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

  – (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

  b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

  c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

  d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

  e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

  f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

  g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

  h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

  ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

  yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

  – (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

  b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

  c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

  d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

  yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

  vergilendirilecektir.

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilen dirilecektir.

  7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

  – (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

  b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

  yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

  – (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

  vergilendirilecektir.

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanır.

  D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

  b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

  c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

  d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

  e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

  f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

  g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

  h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

  ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

  yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

  2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

  Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 3 yaş

  4 – 6 yaş

  7 – 11 yaş

  12 – 15 yaş

  16 ve

      yukarı yaş

     100 –   250 cm³ e kadar

  139,00

  105,00

  77,00

  49,00

  19,00

     251 –   650 cm³ e kadar

  288,00

  218,00

  139,00

  77,00

  49,00

     651 –  1200 cm³ e kadar

  739,00

  440,00

  218,00

  139,00

  77,00

    1201 cm³ ve yukarısı

  1.791,00

  1.184,00

  739,00

  587,00

  288,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (II) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

   

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 6 yaş

  7 – 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   1) Minibüs

  888,00

  587,00

  288,00

   2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
    1900 cm³ ve aşağısı

  1.184,00

  739,00

  440,00

    1901 cm³ ve yukarısı

  1.791,00

  1.184,00

  739,00

   3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
    25 kişiye kadar

  2.241,00

  1.339,00

  587,00

    26 – 35  kişiye kadar

  2.687,00

  2.241,00

  888,00

    36 – 45  kişiye kadar

  2.991,00

  2.537,00

  1.184,00

    46 kişi ve yukarısı

  3.587,00

  2.991,00

  1.791,00

   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
     1.500 kg’a kadar

  797,00

  529,00

  260,00

     1.501 –   3.500  kg’a kadar

  1.611,00

  935,00

  529,00

     3.501 –   5.000  kg’a kadar

  2.421,00

  2.014,00

  797,00

     5.001 – 10.000  kg’a kadar

  2.687,00

  2.283,00

  1.071,00

     10.001 – 20.000  kg’a kadar

  3.229,00

  2.687,00

  1.611,00

     20.001 kg ve yukarısı

  4.039,00

  3.229,00

  1.877,00

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (IV) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 3 yaş

  4 – 5 yaş

  6 – 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

   Uçak ve helikopterler
     1.150 kg’a kadar

  14.994,00

  11.990,00

  8.991,00

  7.191,00

     1.151 –   1.800 kg’a kadar

  22.496,00

  17.992,00

  13.494,00

  10.794,00

     1.801 –   3.000 kg’a kadar

  29.999,00

  23.998,00

  17.992,00

  14.395,00

     3.001 –   5.000 kg’a kadar

  37.502,00

  29.999,00

  22.496,00

  17.992,00

     5.001 – 10.000 kg’a kadar

  45.005,00

  36.001,00

  26.998,00

  21.595,00

     10.001 – 20.000 kg’a kadar

  52.507,00

  42.003,00

  31.498,00

  25.192,00

     20.001 kg ve yukarısı

  60.007,00

  48.934,00

  36.001,00

  28.800,00

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

  Tebliğ olunur.

Başa dön tuşu