işkur

 • 2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması

  2019 yılı için uygulanan asgari ücret zammı sonrası bir çok ödeme gibi işsizlik maaşı tutarında da değişiklik olmuştur. Yapılan yüzde yirmi altı gibi bir zam sonrasında aynı orantıda devletin diğer destekleri içinde beklenen artış işsizlik ödeneği içinde beklentilere sebep oldu. İşverenlerin artan maliyet veya diğer nedenlerle işten çıkarttığı kişiler işsiz kaldıkları süreç içerisinde ailesinin ve kendisinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni bir işe girene kadar İŞKUR bünyesinde oluşturulan fondan işsiz kişi için işsizlik maaşı ödenmektedir. Her yıl güncellenen asgari ücrete göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşının işçinin işten çıkarıldığı dönem için hesaplama yapması gerekir, haberimizin sonunda işsizlik maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar işsizlik maaşı alabilirim diye soranlar için çok basit ve herkesin yapabileceği 2019 otomatik işsizlik maaşı hesaplama motoru ekledik.

  2019 İşsizlik Maaşı Ödemesi: 

  Asgari ücret brüt 2.558 TL olması ile birlikte işsiz kişilerinde alacağı işsizlik ödeneğinde artış oldu. Bu artış ile birlikte 2019 yılı içerisinde işsiz kalan birisi;

  • En düşük 1.015 TL
  • En yüksek 2.046 TL

  Tutarlarında işsizlik maaşı alabilecek. Tabi bu ödemeleri alabilmeniz için bazı şartlar ve yerine getirilmesi gereken hususlar bulunuyor. Sizler sigortalı bir işte çalışıyorken maaşınızdan kesilen işsizlik keseneklerinin fonda toplanması ile oluşturulan işsizlik maaşı ödemeleri İŞKUR kanalı ile gerçekleşir. Yapılacak bu ödemeler geri iade istenmeyecek ve şartı taşıyan asgari ücretli işçiden tutunda müdürüne kadar işsizlik maaşı ödemesi almaya hakkı bulunmaktadır. Haberimizin detayında işsizlik maaşını alma hakkından kimlerin yararlanabileceği, kaç aylık bir zaman için işsizlik maaşı alınabileceği, nasıl ve nereye başvurulabileceği, ve hangi hallerde kişinin aldığı işsizlik ödemesinin kesileceği sorularına yazımızın tamamını okuyarak daha iyi bilgi sahibi olabilir ve hakkınız olan bu ödemeden nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

  Kimlerin İşsizlik Maaşı Alma Hakkı Vardır ?

  2019 yılında işsiz kalma durumu ile karşı karşıya kalma durumu olan kişilerin işsizlik maaşı ödemesinin ne kadar olacağı suallerini cevaplamadan önce işsizlik maaşı kimler alabilir kimlerin başvuru hakkı var bunları inceleyelim. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alma hakkı elde edilebilmesi için işsiz kalma durumu olan kişi veya kişilerin;

  • Kendi isteği, rızası ve kusuru dışında işten çıkışı verilmiş olması, (yani işverence çıkarılmış olmalı)
  • İşten çıkışı yapıldığı tarihten geriye dönük olarak son iş yerinde en az 120 günlük bir prim yatırmış olması zorunludur
  • İşten çıkartıldığı tarihten önceki son 3 yıl içerisinde geriye dönük en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta primi ödenmiş olması,
  • İşten çıkartılır çıkartılmaz aynı tarih itibaren en geç 30 günlük süre zarfı içerisinde İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş olması

  temel şartlardan dördüdür, yukarıda saydıklarımızın gerçekleşmemesi halinde kişi bu hakkı elde edemez, başvursa dahi maaş alamaz.

  İşsizlik Maaşı Almak İçin Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılmalı ?

  İşsiz kalan kişiler sözleşmesi fesih edilmesi ve işten çıkışının yapılmasını takip eden 30 gün içinde bulundukları ilçelerdeki işkur ofisleri veya illerdeki İŞKUR müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilir, ayrıca kişilerin e devlet şifresi bulunuyorsa işsizlik ödeneği adı altındaki menüden online olarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi ve sonuçlanması ile birlikte başvuru yapan kişinin cep telefonuna mesaj ile bilgilendirme gelir. Başvuru için hangi yöntem tercih edilirse edilsin iş akdinin feshini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmış olmasıdır. 30 günlük süre zarfında başvuruların iletilmemesi halinde;

  • Mücbir bir sebep bulunuyorsa geç kalınan sürenin ödenecek işsizlik maaşından kesilmesi,
  • Mücbir bir sebep bulunmuyor ise işsizlik maaşı hakkının kaybedilmesi

  Söz konusu olacaktır.

  İşsizlik Ödeneği Almaya Başvuru Yapılırken Hangi Evraklar İstenir?

  Kişilerin işten çıkışını yapıldığında işkur üzerinde başvuru yaparken sizlerden kimlik harici ekstra bir evrak istenmez. Daha önceleri çıkış belgesi veya sözleşme fesih örneği talep ediliyordu ancak artık sigorta üzerinden işverenin verdiği işten çıkış kodu İŞKUR ekranında görünmesi ile herhangi bir evrak istenmemekte. Sadece kimliğinizin yanınızda olması yeterlidir.

  İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır ?

  Fondan karşılanan maaş ödemesini organize eden İŞKUR işsizlik maaşı alma süresini hesaplarken kişinin 3 yılda adına ödenen SGK priminin süresine göre değişkenlik gösterir.  Bu süreler son 3 yıl içerisinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 180 gün (6 ay),
  • 900 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 240 gün (8 ay),
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 300 gün (10 ay)

  Maaşlarını aylık olarak alırlar.

  İşsizlik Maaşına Başvurdum Sonucu Ne Zaman Belli Olur ?

  Siz başvurunuzu gerçekleştirdiniz günden başlayarak maksimum 15 gün içerisinde sisteme verdiğiniz telefona veya  e devlet başvuru sayfasındaki bilgilendirme bölümüne işsizlik maaşının onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgilendirme mesajları gönderilir.

  İşsizlik Maaşı Almaya Hak Kazanılıp Kazanılmadığı Nasıl Sorgulanır?

  İşsizlik maaşı için başvuru yapan kişi acaba maaş bağlandı mı balandı ise ödemenin nereye yapılacağı konusunda kafasında bir çok soru olur. Kişi maaş hakkını elde edip etmediğini cep telefonuna gelen mesaj ile öğrenebileceği gibi yine maaşın hesaba yatırılıp yatırılmadığını e devlet panelinde maaş sorgulaması ile yapabilir.   E devlet şifresi işe giriş yaptıktan sonra sırası ile;

  • Açılan sayfada İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama sekmesine giriş yaparak başvurularının sonuçlandırılıp sonucuna detaylı bir şeklide ulaşabilir.

  İşsizlik Maaşı Bağlandığında Ödeme Nereden Alınır?

  Kişinin başvurusu sonrasında eğer herhangi bi bir sıkıntı yok ise maaşı bağlanır ve maaş bağlanmasından sonra kişinin hak ettiği ödeme PTT aracılığı ile ödeme yapılır. Ancak ödemenin şubelere iletildiği e devlet panelinden görülmeden postaneye gidip ödemenizi sorgulamanız hem yormanıza hemde vakit kaybına neden olur çünkü e devlet ekranında ödeme geldiği görünmüyor sa kendinizi boş yere yormayın. Ödemeniz aktarıldı olarak onay verildiği göründüğü zaman kimliğiniz ile Türkiye’deki bütün PTT şubelerinden paranızı alabilmeniz mümkün. Ortalama olarak ise her ayın beşinden sonraki tarihlerde işsizlik maaşı süre boyunca adınıza yatırılır. Maaşını bir şekilde şubeden alamayanlar 6 aya kadar hakları korunmakta ve PTT şubelerinde isimlerinde beklemektedir. Ancak ödemenin 6 ay sonra alınmaması ile ;

  • 6 ay süre ile işlem yapılmadığında hesaplardaki işsizlik maaşları İşsizlik Sigortası Fonu’na emanet olarak alınır.
  • 5 yıllık dönemde emanete alınan işsizlik maaşlarının sigortalı işsiz tarafından teslim alınmaması halinde işsizlik maaşının alınabilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkün olmaktadır.

  Hangi Hallerde İşsizlik Maaşı Ödemesi Kesilir?

  İşsizlik maaşı almaya hak kazandınız her şey çok iyi güzel ancak bu ödemeleri almaya devam edebilmeniz için işsiz kişinin bazı hallerde işsizlik maaşının kesileceği ve hangi sebepler ile işsizlik maaşının kesileceğini merak etmekte. İşsizlik maaşını alırken aşağıda belirttiğimiz durumlar ile ihlal edildiğinde maaş kesilir ve daha maaşın kesileceği sebeplerin tespit edilmesi durumunda geriye dönük verilen paralar faizi ile birlikte talep edilir. İşsizlik maaşının kesilmesine neden olan haller;

  • Mücbir sebep bulunmadığı halde İŞKUR tarafından yapılan çağrılara zamanında geri dönüş yapmayan, İŞKUR tarafından istenilen belgeleri zamanın teslim etmeyen,
  • İŞKUR tarafından önerilen meslek edindirme ve yetiştirme eğitimlerine mücbir sebep göstermeden katılım gerçekleştirmeyen,
  • İşsizlik maaşı alındığı süre içerisinde gelir getirici bir işte çalışan,
  • İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alan kişinin son aldığı işe ve yaşadığı bölgeye yakın yerlerde önerilen işlerin herhangi bir neden göstermeden reddeden

  Kişilerin işsizlik maaşı kesilecektir.

  2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması – Ne Kadar Maaş Alacağım?

  Kişinin kendi rızası dışında veya sigortalı olarak çalıştığı iş yerinin kapanması, iflası ile işsiz kalan kişilerin 2019 senesinde alabilecekleri maaşın ne kadar olduğunu aşağıdaki asgari ücret hesaplama motoru ile öğrenebilirsiniz. İŞKUR tarafından 2019 yılı içerisinde;

  • En düşük işsizlik maaşı 805,68 TL’den 1.015,49 TL’ye,
  • En yüksek işsizlik maaşı 1.611,37 TL’den 2.030,98 TL’ye

  tutarlarında maaş alırlar, hesaplamayı yaparken alacağınız maaş brüt asgari ücretin %40 tutarından aşağı ve brüt tutarı %80 üstünü aşamaz. Hesaplamada işten çıkışınızın verildiği tarihten geriye dönük olarak 4 aylık brüt maaşınızı mutlaka doğru girişiniz yanlış girmeniz halinde alacağınız maaş hesabı yanlış çıkar ve beklemediğiniz tutarlar ile karşılaşırsınız.

  [CP_CALCULATED_FIELDS id=”5″]

 • İŞKUR Meslek Eğitimi Başvurusu Yapan Gençlere 1 950 TL Harçlık

  Ülkenin gelişimi için hazırlanan ve uygulamaya yavaş yavaş giren projeler içerisinde  2 milyon genç nüfusa iş imkanı sağlamak isteyen hükümet, uygulayacağı yeni istihdam paketlerini tanıttı. Günümüz teknoloji sektörünün en çok aranan meslek grubu içinde yer alan siber güvenlik, kodlama, endüstriyel robot, mobil yazılım, bulut teknolojisi gibi bilimsel ve yazılımsal olan mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere devlet aylık yaklaşık bin 950 lira ödeme yapacak. “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında üniversite mezunlarına 6 ay eğitim verilecek. Program sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek verilecek.

  VERİLEN EĞİTİM 9 AY SÜRECEK

  Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında gençlerin istihdamına yönelik yeni teşvikler yaşama geçiriliyor. Program iki ayaktan oluşuyor. Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programı ve üniversiteli gençlere istihdam imkânı sağlayacak İşe İlk Adım Projesi. Türkiye İş Kurumu eylül itibarıyla gençlerin başvurularını almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gençlerimizi ve işverenlerimizi teşviklerle desteklemeye devam diyoruz. Bu kapsamda geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programlarına katılan gençlere harçlık veriyoruz” dedi. Bakan Selçuk, bu programlara katılan gençlere günlük 75 lira cep harçlığı verileceğini de duyurdu. 18-29 yaş arası gençlerin katılabileceği programlar 9 aya kadar sürecek. Programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabilecek. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İş Kurumu tarafından karşılanacak. Üniversite mezunu genç işsizler de işe ilk adım projesi kapsamında 6 aya kadar işbaşı eğitim programlarına alınacak. Böylece hem mesleki deneyim kazanmaları, hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

  ASGARİ ÜCRETİN YARISI DEVLETTEN

  AYRICA işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere altı aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek verilecek. Altı ayın ardından işveren 12 ay daha istihdam taahhüdü verirse destek yüzde 25 oranında devam edecek. Böylece en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmaları sağlanmış olacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek. İşe İlk Adım Projesi için İŞKUR gençlerin başvurularını eylülde almaya başladı.

 • İşkur Üyelik ve Profil Oluşturma

  İŞKUR, ülke genelinde bir çok iş alanında çalışmak isteyen kişilerin iş bulma olanakları sunmak amacı ile, firmaların kalifiyeli ve tecrübeli işgücü istihdamına katkıda bulunmak, ülke de artan işsizlik sayısını aşağıya çekmek ve işsizlik sigortası hizmetlerinin izlenmesini sağlamak amacıyla kurulan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kolu olarak faaliyet gösteren bir kurumdur.

  İŞKUR Nedir Ne İş Yapar?

  İŞKUR profil oluşturma ile veritabanı na üye olan kişiler için  İŞKUR tarafından yerine getirilmekle ilgili zorunlu olduğu bazı görevleri bulunmaktadır.

  İşkur Meslek ya da Danışmanlık Hizmeti:

  İŞKUR profil oluşturan sistemde kayıtlı olması koşulu ile iş arayan üyelere ve bunun beraberinde diğer sektörlerdeki işçi arayan firmalara meslek danışmanlığı hizmeti vermektedir. İŞKUR’un görev ataması yaparak görev verdiği meslek danışmanlarının yaptıkları iş ise, iş bulmak isteyen kişilerin çalışmak istediği sektör ve alan hakkında görüşmeler yapmaktadır. Meslek danışmanları, işverenler yönünden de yapması gereken bir takım görevleri vardır. İşveren firma veya kişilerin işçi çalıştırmak istedikleri iş yerleri için periyodik aralıklar ile ziyaret etmek, cezaevi, okul ve diğer eğitim kurumları ile iş arama sürecini planlamak, onlara kendi seçecekleri meslekler için bilgi verme ve doğru karar vermeleri için yardımcı olmaktır. Çalışmak için iş arayışındaki İŞKUR kayıtlı üyelerine, iş bulma konusunda üyelerin hangi alan ve sektörde becerisi ve tecrübesinin olduğunu tespit etmek, gerek gördüğü hallerde onlara uygulamalı taramalar yapmak ve onları sağlıklı kararlar vermesi için desteklemek gibi yükümlülükleri vardır.

  İşkur İstihdam Olanağı:

  İŞKUR veritabanı na kayıt olarak iş bulmak isteyen kişiler  ve kendi adına çalıma hakkına sahip olan 18 yaşını gelmiş kişilerin, çalışmak istedikleri işe yerleşme hizmetinden yararlanmak için istek de bulunabilirler. İŞKUR ‘un verdiği hizmetler ile iş bulmak isteyen kişilerin kuruma başvuru yaparak ya da kuruma ait işkur internet sitesi kanalı ile  İŞKUR profil oluşturma işleminden başlayarak sisteme üyelik başvurusu yapıp, daha sonra da İnternet sitesi bilgi doldurma aşamalarında bir öz geçmiş cv si oluşturabilir ve iş arayanın isteklerine göre uygun olan işin sorgulamasını yapabilirler. İŞKUR kanalı ile yapılan iş başvuruları, işveren yönünden daha özverili ve güvenilir olmaktadır, sebebi ise İŞKUR bu anlamda en sağlam referans olmaktadır. İş arayan kişilerin engelli olması, eski hükümlü veya terör mağduru gibi hallerinden ötürü kişilerin durumlarına göre iş araması ve işe yerleştirilme işlemi İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.

  işkur profil oluşturarak kayıt olma

  İşkur Tarafından Yapılan İşsizlik Ödeneği:

  İŞKUR profil oluşturma işlemi ile üyelik yapan iş arayan, herhangi bir nedenle, işverence işten çıkarılan kişiye, çalışacağı yeni bir işyeri sağlayıp, işe yerleşinceye denk olan boşta geçen sürelerinde destek sağlamaktadır. Herhangi bir işte çalışan kişinin hak ettiği ücret, yatırılan sigorta primi süresi ve yatırılan sigorta tutarlarına göre en az 6 ay ve en çok 10 ay değişiklik göstermektedir. Çalıştıkları iş yerinden çıkarılan kişiler için, devletin sağladığı hizmetlerden olan işsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkma tarihinden önce mutlaka 120 günün kesintisiz olması şartıyla, bireyin geriye dönük son 3 sene içerisinde 600 gün prim yatırılan sigortalı olması ve İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvuru yapması gerekmektedir.

  Ücret Garanti Fonu:
  Faaliyetini sürdürmekte iken firmanın herhangi bir sebepten ötürü işverenin iflas etmesi halinde çalışan kişilerin, iş
  vereninden alamadıkları son 3 aylık maaş alacaklarınıı İŞKUR’a başvurarak almaları mümkündür.

  İş Kaybı Tazminatı:
  Devlet kurumunun özelleştirilme işleminin sonucunda işten ayrılmak zorunda kalan bireyler için düzenlenmiş finansal bir destektir.

  Kısa Çalışma Ödeneği:
  Bazı hallerden kaynaklanan finansal kriz durumunda, bu dönemlerde çalışanların çalışma saatlerinin kısaltılması ve işverenlerin çalışanlarını çıkarmaması halinde onlara sağlanan bir destek primidir.

  İşkur İşgücü Yetiştirme Kursları:
  Faal halde hizmet veren bir sektörde mesleği olmayan ya da çalışmış olduğu alanı değiştirmek isteyen kişiler, İŞKUR tarafından sağlanan iş gücü uyum programlarından faydalanabilmektedir. İstihdam garantisi veren kurum, engellileri, işsizlik ödeneğinden yararlanan bireyleri, tutuklu ve hükümlü bireyleri kapsayan mesleksel kurslar düzenlenmektedir. Kurslardan yararlanmak isteyen kişilerden, kurs süresi boyunca herhangi bir ücret alınmamaktadır, belirli bir miktar maddi yardımda da bulunulmaktadır ve ayrıca kaza sigortası da yapılmaktadır.

  Toplum Yararına Çalışma Programları:
  Bu programda yer alan bireylere, asgari ücret şeklinde maaş sağlanmakta ve sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenmekte olduğu çeşitli programlardır.

  İŞKUR Girişimcilik Programları:
  Kendi işlerini yapmak isteyen kişiler için KOSGEB’in sunduğu iş fikri, yatırım, girişimcilik ve proje hazırlama gibi hususlarda verilen mesleki eğitim programlardır. Eğitim programlarına katılıp, başarılı bir şekilde kursu tamamlayan bireyler, kendi işlerini kurmak için KOSGEB’e başvurarak, finansal bir destek alabilirler.

  Çalışma İlişkileri Hizmetleri:
  İşkura kayıtlı bulunan bazı firma – kurum ve çalışan arasında birtakım sıkıntılar yaşanabilir. Bu uyuşmazlık durumunda çalışanlar ücretlerini alamayabilirler, bu durumda İŞKUR’un şikayet masasına, şikayetlerini bildirerek, ücretlerini işverenden alabilirler.

  İŞKUR Profil Oluşturma Nasıl Yapılır?

  İŞKUR tarafından sunulan imkanlardan daha detaylı bir şekilde yararlanmak isyetenler için İŞKUR profil oluşturma aşaması zorunlu ve mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bir çok kişinin hata yaptığı ve en çok sorulan soruları ile İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır, nereden yapılır gibi cevaplar aramaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk etapta İŞKUR’un  resmi web sayfasını açmanız gereklidir, haberimizin alt bölümünde bulunan başvuru linki ile İŞKUR profil oluşturma sayfasına çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Profil üyelik oluşturma sayfasında açıklan Açılan yeni sayfada yer alan boşluklara, sizi tanımlayan uygun bireysel bilgilerinizi sisteme doldurduktan sonra, istediğiniz işi sorgulama işleminizi başlatabilirsiniz.

  işkur profil oluştur

  İŞKUR vasıtası ile talep ettiğiniz türde iş bulabilmeniz için, sisteme bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. İŞKUR üzerinden üyelik profil kaydını gerçekleştirebilmeniz için 14 yaşını doldurması zorunludur.

  Dünyaya geldiği zamanda fiziksel engelli bulunan kişilerin veya daha sonrasında, vücudunun %40’nı kullanamadıklarına dair bir heyet onaylı rapor sunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden İŞKUR profil oluşturma yapmak isterseniz, bu raporu İŞKUR’a şahsen iletmeniz gerekmektedir. Herhangi bir suç dolayısı ile sicilinizde bir hükme bulunuyorsa, İnternet aracılığıyla eski hükümlü olarak kayıt yapma esnasında, belgelerinizi İŞKUR’a getirerek, onaylamanız gerekmektedir.

Başa dön tuşu