işe başlama formu vergi dairesi

 • Mükellefiyet Kaydı / İşe Başlama Nasıl Yapılır.

  Vergi dairesi mükellefiyet kaydı – işe başlama işlemleri için ne yapmak gerek, hangi evraklar ve dilekçeler doldurulur ve nerelere başvurular yapılır..

  Daha önceki yazımızda belirttiğimiz İlk İşe Başlamada Mükellefiyet Türü Seçimi yapıldıktan sonra artık evrak aşamasına geçilerek seçilen mükellefiyet türüne göre evraklar hazırlanır veya doldurularak başvuru işlemine başlanır.

  Basit – Götürü Usul Şahıs Mükelleflerde İşe Başlama:
  Basit / Götürü usulde sınıflandırılmak isteyen ve gelir idaresi mükelelfiyet türleri içerisinde basit usul olmasına herangibi bir engel olmayan kişiler İşe Başlama / Bırakma bildirimini doldurup kimlik fotokopisi ile birlikte işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan bir kaçgün sonra vergi dairesince görevlendirilen yoklama memurları işyerine gelerek yoklama tutacaklar. Başvuru esnasında herangibi defter tastiği vs. yaptırmasına gerek yoktur aynı zamanda işe başlama formunu bizzat kendisi bir mali müşavir veya odanın kaşe imzası olmadan dolrurp verebilir fakat her yıl şubat ayının 25’ine kadar basit usul gelir vergisi beyannamesi vermesi gerektiği için şubat dönemi herhangibi bir mali müşavire giderek beyannamesini doldurtturabilir ve vergi levhasını o dönemin onayı yapılmış şekilde alabilirler. Götürü usuldeki mükelleflerin yazar kasa kullanma zorunluluğu olmadığı için fatura perakende satış fişi almaları yeterlidir. Fatura ve perakende fişlerini mükellefiyet kaydı işleminden sonra işyerinin bulunduğu esnaf ve sanatkarlar odasına giderek kayıt işlemini yapar (kayıt işleminde harç ve ödeme bulunmaktadır) ve fatura fişini teslim alırlar.
  (Uyarı: İşe başlama formunu vergi dairesine verdikten ve dairece yapılan yoklamadan bir kaçgün sonra hernagibi bir mali müşavire, meslek odasına veya vergi dairesine giderek vergi levhanızı internet ortamından bastırmalısınız. Eğer başala tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisnde vergi levhası onayı ve çıktısı almazsanız özel usulsüzlük cezası yersiniz.
  Basit – Götürü Usul Şahıs Mükelleflerde Gerekli Evraklar:

  • Kimlik Fotokopisi
  • İşyeri Kira Kontratı Fotokopisi

  Gerçek Usül ve Şahıs Bilanço Mükelleflerde İşe Başlama:
  Yukarıda anlattığımız basit usul işe başlama işlemindeki gibi İşe Başlama / Bırakma formu doldurularak vergi dairesine başvuru yapılır. Başvuru işlemini bir mali müşavir ile anlaşarak yapmanız faydanıza olacaktır. Gerçek usul ve gerçek şahıs şirketlerinde başvuru işleminden hemen sonra e-tebligat başvurusu, ve ilgili mükellefiyet türü için defter tasdik işlemi yapılması gerekmektedir. Eğer bu işlemler belirli süreler içerisinde yapılmadığı zaman cezai işlem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şahıs gerçek kişi mükellefler başvuru yaparken işletme defteri tastik ettirirler şahıs bilanço firmaları ise yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tasdiki yaptırması gerekmektedir. Şahıs firmaları başvuru formunu verdikten sonra bir kaçgün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesinden gelerek yoklama işlemi yaparlar. Yoklama işleminde vergi dairesinin zorluk yaşatmaması için tavsiyemiz başvuruda bulunduğunuz işyerinde yapacağınız işle ilgili hazırlıkların yapılmış olmasını veya hiç olmazsa işyerinin demirbaş eşlarının alınmış ve faturasının adınıza kestirilmiş olmasına dikkat ediniz.
  Gerçek Usül ve Şahıs Bilanço Mükelleflerde Gerekli Evraklar:

  • Kimlik Fotokopisi
  • İşyeri Kira Kontratı Fotokopisi
  • ikametgah ilmuhaberi (muhasebeci tarafından istenecektir)

  İşe Başlama Bildirim Süresi Kaç Gündür;

  GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA, ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

Başa dön tuşu