iş kazası cezası

 • İş Kazasının Bildirim Süresi ve Bildirilmemesi Halinde Uygulanacak Ceza

  İş kazası denilince son günlerde ülkemizde bir çok orta ve üst tehlike sınıfında yer alan gerek endüstriyel gerekse diğer üretim alanında hizmet veren firmaların bünyesinde çalışan işçilerin karşılaştıkları iş kazası haberleri aklımıza gelmekte. Bir çok işvereni yakıdan ilgilendiren ve iş kazası ile ilgili vakaların meydana geldiğinde yapılması gereken işlemler ve bu bildirimlerin yasal bildirim süreleri içerisinde resmi mercilere mutlaka bildirilmelidir. Ülkemizde bir çok iş kazası olayı ne yazık ki bir çok işçi sağlığından olarak çeşitli yaralanmalar ile vücudunda kalıcı sorunlar bırakması yanı sıra bir çok kişinin de hayatını kaybetmesi ile sonuçlanıyor. İş kazası ile karşılaşılması durumunda yapılması gereken işlemleri takip haberimizin detayından inceleyebilirsiniz.

  Hangi Durumlar İş Kazası Olarak Sayılır?

  Kişinin yaptığı kaza olayı iş kazası olarak nitelendirilmesi için sadece o iş yerinde sigortalı olarak çalışması yetmez, bununla birlikte iş kazasının meydana geldiği mahal veya hangi durumda iken başına bir hadise geldiği de önemlidir. İş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek işverenlerin sorumluluğundadır. SGK kanunda geçen iş kazası tanımına göre; “İş kazası; sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeni ile sigortalının kendi ismine ve hesabına bağımsız olarak çalışıyorsa yürütmekte olduğu işten dolayı, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalı kişinin, görevli olarak iş yeri haricinde başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda, bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren sigortalı kadının, iş mevzuatı sebebi ile çocuğuna süt vermek için ayrılmış olan zamanlarda ve sigortalı kişilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıt ile işin yapıldığı yere geliş gidişi anında meydana gelen ve sigortalı kişiyi hemen ya da sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olaydır.” diye geçmektedir.

  – Meydana gelen iş kazası SGK’ya kaç gün içinde bildirilmelidir?

  İşveren, yanında çalışan kişinin başına bir kaza olayı geldiğinde SGK’ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Bunun yanı sıra işverenin kapsamı altında çalışan işçinin işverenin
  Sigortalının, işverenin denetim halinde bulunmayan kontrolü dışında gelişen iş kazası olayı ile karşılaşması halinde, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi yine 3 iş günüdür.

  -4/B Kapsamındaki Bağkurlu İşveren İş Kazası Geçirmesi Durumunda Bildirimi Ne Zaman Yapmalıdır?

  Kendi iş yerinde bağkur kaydı ile çalışan işverenlerin yaşadığı iş kazasının, kaza olayının yaşandığı tarihten itibaren 1 aylık süreyi geçmemek koşuluyla bildirilmesi gerekir. Yine işverenin bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı ertesi günden itibaren 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekir.

  -İş Kazası Bildiriminde Hafta Sonuna Gelen Tatil Günleri Hesaplanır mı ?

  Kanunda bildirim süresi ibarelerinde iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi ve pazar gününe denk gelen hafta sonu günleri bu hesaplamada sayılmaz. Bu günlerde meydana gelen iş kazası ise belirtilen günleri takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde kuruma bildirilmesi zorunludur.

  -İş Kazası Nasıl ve Hangi Mercilere Bildirilmelidir ?

  İş kazasında yapılması gerekenler; Beklenmedik şekilde meydana gelen iş kazaları SGK bildirimi resmi site üzerinde E-SGK  menüsünden yapılmaktadır. Sosyal sigortalar müdürlüğüne ait resmi siteye girdikten sonra (www.sgk.gov.tr) E-SGK bölümünden tıklayarak (e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa) adresinde sayfa altında bulunan İşverenler tablosu altında Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden, Hizmet Akdi ile Çalışanlar kısmından İşveren Bildirim İşlemleri sayfasından yapılmaktadır.  Direk giriş yapabilmek için TIKLAYIN

  Herhangi bi şekilde doğal nedenlerden kaynaklanan sıkıntılar veya sistemde meydana gelen yavaş çalışma veya sayfa donması ile karşılaşılması halinde panele giremeyen işverenler veya sigortalı tarafından form olarak Sosyal Güvenlik Merkezlerine kağıt ortamında yapması durumundan iş kazası bildirimi geçerli sayılır.

  6- İş kazası birimi vaktinde yapılmadığı durumlarda sonuçları ne olur ?

  Sigortalı olarak çalıştığı iş yeri tarafından yukarıda belirtilen yasal süreler içerisinde iş kazasını bildirilmemesi halinde, işverenin kuruma bildirim yaptığı tarihe kadar kurum tarafından sigortalıya ödenen/ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir. Bağkur lu olan işveren ise yaşadığı iş kazasını zamanında kuruma bildirmeyen kişilere bildirim yaptığı süreye kadar geçen günlerin iş görmezlik ödeneği kendilerine ödenmez.

  İş Kazası Durumunda Bildirilmeyen İş Kazası İçin Ne Kadar İdari Para Cezası Uygulanır..

  6331 sayılı Kanunun 26’ncı maddesine istinaden iş kazasının işverence SGK’ya süresinde bildirimi yapılmazsa 2018 yılı için aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:

  Uygulanacak ceza miktarlarını daha detaylı incelemek için tabloyu İNDİR

  İş yerinde yaşanan iş kazası vakasında birden fazla kişinin olaya karışması durumunda usule uyulmaması halinde idari para cezası her sigortalıya ayrı ayrı kesilmez ceza kaza bazında tek bir defalık halde uygulanır.

  İş kazası yaşandığı gün kaza geçiren kişi iş yerinde sigortalı görünmüyorsa ne olur?
  Bu durumda işveren açısından birden fazla müeyyide den söz edilir:
  SGK tarafından işçi kaza günü çalışmış gibi kabul edilip işverenden 1 günlük ek aylık prim hizmet belgesi düzenlenmesi istenilir, işveren tarafından verilmediği takdirde SGK tarafından resen düzenlenir.
  Belge muhteviyatı prim tutarı 5510 sayılı Kanun’un 88 ve 89. maddelerine göre işverenden tahsil edilir.
  Kaza günü ek aylık prim hizmet belgesinin yasal süresinde SGK’ya verilmemesi nedeniyle işveren hakkında, brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  İşverenin kaza gününün ait olduğu aya bağlı ücret ödeme bordrosu ile aynı aya ait yasal defter ve belgeleri, iş kazasına maruz kalınan güne ilişkin bir günlük çalışmayı içermemesi nedeniyle geçersiz kabul edilir ve işveren hakkında iki tane yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Başa dön tuşu