iş göremezlik raporu nasıl alınır

  • Rapor Parası Alabilmek İçin Kaç Gün Prim Yatması Gerekir

    Rapor parasını hak etmek için kaç gün prim yatmış olması veya rapor parası alabilmek için sgk gün şartı ve kaç gün gerektiği konusuna değineceğiz.
    Sigortalı kişi rapor parasını hak etmesi için raporu aldığı tarihten geriye doğru 1 yıl için adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi gösterilmiş olması şarttır. Sigortalının iş yerinde geçirmiş olduğu iş kazansında geriye dönük prim aranmaz direk rapor parası almaya hak kazanır.

    Rapor parasını nasıl hak ederim sorununa bir örnek gösterecek olursak; Sigortalı kişi 01/03/2017-10/03/2017 tarihleri arasında sağlık durumunun kötüye gitmesi ile başvurduğu hastahaneden hastalık raporu verilmiştir. Sigortalı aldığı bu rapordan dolayı rapor parası alabilmesi için, rapor başlangıç tarihinden 1 yıl geriye bakılarak kısa vadeli sigorta prim ödeme gün sayısı kontrol edilir. 01/03/2017 tarihinden 01/03/2016 tarihine kadar geçen zaman içeriside sigortalı adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması ve diğer şartların da varlığı bulunduğu durumda sigortalı rapor parası almaya hak kazanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan statüsünde yer alan sigortalıların ödeneğe hak kazanmaları için, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartını yerine getirmelerinin gerektiğidir.

Başa dön tuşu