irsaliye ve fatura arasındaki fark

 • İrsaliyeli Fatura Nedir, Nasıl Düzenlenir ?

  Ticaretin yapıldığı her alanda alınan hizmet ve ürünler için resmi bir evrak niteliğini taşına faturalar mutlaka düzenlenmelidir. Düzenlenen faturalar içerisinde işi yapılan veya mal satılan kişinin adı soyadı vergi kimlik numarası ve adresi ile birlikte mal ve hizmet alımına ilişkin unsurların adetleri ve tutarları yer alır. Vergi Usul Kanununa göre ise mal ve hizmetlerin tesliminden itibaren 7 gün içerisinde fatura düzenlenmelidir ibaresi ile birlikte düzenlenmediği taktirde hem fatura almayan hemde düzenlemeyen kişiler için (2017 yılı için 210 TL den az olmamak şartı ile ) özel usulsüzlük cezaları uygulanabilmektedir.  Faturanın ne olduğu bilen kişiler bir çok kez yine başlığına irsaliyeli fatura ibaresi olan evraklar ile karşılaştıklarında kafalarında oluşan irsaliyeli fatura nedir, nasıl ve neden düzenlenir gibi sorular oluşabilmekte. İşte konumuzun detaylarında irsaliyeli fatura ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

  İrsaliyeli Fatura Nedir ?

  İrsaliye kelimesinin sözlük anlamı “bir yerden diğer bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme listesi” olarak geçmektedir. Vergi usul kanununa göre satış işlemi gerçekleşmiş malların sevkinin yapılırken mutlaka ve mutlaka taşıma yapan araç, kargo vs gibi aracılarda taşınan ürün ve malla ilgili taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi bulunması zorunludur. Taşıma veya sevk irsaliyesinin bulunmadığı durumlarda malı taşıtan ve taşıyan kişiler için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezaları uygulanabilmektedir.  İrsaliyenin kelime anlamından da anlayacağınız gibi taşıma işlemlerinde kullanılan bu ibare ile basıma yetkili matbaalardan alınan irsaliyeli faturalar sayesinde mükelleflerin faturaya ek olarak tan sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu kalkarak sadece irsaliyeli fatura düzenleyerek hem zamandan hemde evrak fazlalığından kurtulmuş olursunuz irsaliye ve fatura arasındaki fark. Ayrıca irsaliyeli fatura düzenleyenler için sevk irsaliyesi düzenlemediği için cezai işlem uygulanmaz.

  İrsaliyeli fatura bulunması gereken bilgiler nelerdir?

  1. İrsaliyeli fatura ibaresi,
  2. Maliye bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
  3. Gönderilen malın cinsi veya miktarı,
  4. İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  5. Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  6. İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
  7. İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
  8. İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,
  9. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler,
  10. KDV oranı ve tutarı gibi bilgilerin yer alması gereklidir.

  İrsaliyeli fatura kaç nüsha ve nasıl düzenlenmelidir?

  Malı satan mükellefler “İrsaliyeli Fatura” yı en az üç örnek olarak düzenle melidirler. En az üç örnek düzenlenmeyen “irsaliyeli faturalar” hiç düzenlenmemiş sayılır. İrsaliyeli fatura nın ikinci nüshası mutlaka sevkin gerçekleştiği araçta bulundurulacak, yol üzeri yoklama ve denetimlerde ikinci nüshası da ibraz edilecektir. Vergi ve maliye memurları, kendilerine ibraz edilen irsaliyeli faturanın bir nüshasına adını, soy adını ve unvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecekler, diğer nüshasını da Maliye bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü vergi istihbarat şubesine gönderilmek üzere defterdarlıklara tevdi edeceklerdir.
  İrsaliyeli fatura basımı için gerekli olan evraklar nelerdir?
  İrsaliyeli fatura basan matbaalar, maliye ile anlaşmalı olmak zorundadır.

  Şirketler için:

  1. Vergi Levhası Fotokopisi,

  2. İmza sirküleri

  3. Tic.Odası Kayıt Belgeleri. (Bazı matbaalar istememektedir)

  Şahıs firmaları için:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

  2. Vergi Levhası Fotokopisi,

  3. Son aya ait tahakkuk fişi. (Bazı matbaalar istememektedir)

  İrsaliyeli Fatura Örnekleri

Başa dön tuşu