İnteraktif Vergi Dairesi Borç Ödeme

 • İnteraktif Vergi Dairesi Giriş ve Kullanımı

  Teknolojinin ve yazılım dünyasının hızlı gelişimine ayak uyduran ülkemiz e dönüşüm kapsamında bir çok mali ve sgk alanındaki hizmet ve bildirim uygulamalarını vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanması amacı ile dönüşüm sürecini son hızla devam ettirmekte. 28/02/2018 Tarihinden itibaren kullanıma sunulan ve hayatımıza giren “interaktif vergi dairesi” ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açılan interaktif vergi dairesi hakkında sisteme giriş, panel şifresi edinilmesi ve interaktif uygulamalar içerisinde hangi işlemleri yapabileceğinizi detaylı bir şekilde sizlere sunacağız.

  interaktif vergi dairesi dairesi sayesinde artık maliye ye olan ve diğer trafik cezası, mtv ile vergi mükellefiyetinden dolayı kdv, stopaj, geçici vergi ve gelir vergisi borçlarını detaylı bir şekilde öğrenerek isterseniz kredi kartını ile sistem üzerinden kolay bir şekilde ödeme yapabileceksiniz. Aynı zamanda bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama işi terk etme dönemlerine göre çıkarılan ve yürürlüğe giren vergi affı, yapılan taksitlendirme ödemeleri, mevcut mükellefiyeti bulunan kişilerin adres değişikliği, işyeri terk işlemi, ortaklık yapısı ve hisse değişimi ile ünvan değişimi gibi bir çok işlemi de kolayca yürüte bileceksiniz. Tabi bu paneli kullanımınızı eğer vergi mükellefi iseniz veya vergi mükellefi olacaksanız bir muhasebeci ile anlaştıktan veya danışmanlık hizmeti aldıktan sonra gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bazı bildirimleri sistem kolayca ulaşabilmeniz için koyduğu kadar bazı yapılan hatalı bildirim veya yersiz başvurular yüzünden çeşitli maddi veya zaman açısından gereksiz zararlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

  İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminden Kimler Faydalanabilir?

  Mali açıdan mükellef ve dairelerin çeşitli gider maliyetlerinin en aza indirilmesi, vatandaşlar üzerinde gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve daha hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunarak mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki hizmetlerin elektronik ortamda sunularak vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu fark etmeksizin kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine imkan veren güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.
  Sistemden;

  1. Halihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
  2. E-Devlet şifresi bulunan,
  3. https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen vergi mükellefi veya normal vatandaşlar yararlanabilecektir.

  Sistemi kullanmak zorunlu mu?
  İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi kişi veya bulunduğu statünün farklı olmaksızın herkesçe ücretsiz bir şekilde faydalanması aynı zamanda kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. İVD Sistemin kullanılması kesinlikle zorunlu olmayıp kişilerin isteğine bağlıdır.

  İVD Sistemive erişebilmek ve  kullanmak için başvuru yapmak gerekiyor mu?
  Çoğu kullanıcı sistemi kullanmak için vergi dairelerin başvuru formu veya yazılı bildirim gerekliliği var mı diye sorular yöneltmekte. Sistemine erişebilmeniz için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmaması ile birlikte eğer e -devlet şifreniz varsa o şifre yardımı ile veya yine sistem üzerinden hızlı bir şekilde oluşturabileceğiniz kullanıcı kodu ve şifre ile çok kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan kişilerin https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinmeleri gerekmektedir. Ve şifre başvuru yaparken tc kimlik numaranız, anne kızlık soyadınız, ve aynı hanede yaşadığınız bir yakınınızın tc kimlik numarası ile aktif bir telefon numarası gerekmektedir. Daha önce vergi mükellefi olup ta vergi dairelerinden EK1 formu ile almış oldukları şifreler ile de giriş yapılması mümkündür.

  Şirket Ortağı Olan ve Şirketi Yetkilileri İnteraktif Vergi Dairesine Girişi Nasıl Yapar 

  Kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edine bileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni (EK:3) kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

  İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (TÜZEL KİŞİLER) – EK 3 İndir

  Sistemin avantajları nelerdir?

  • Vergi dairesine gitmeden kolayca internet üzerinden vergi işlemlerin yapılabilmesi.
  • İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.
  • Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi.
  • İşlemlerin sistem panelinden bir tık yardımı ile anında başlatılması ve sonlandırılması.
  • Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması.
  • Hizmet kalitesini arttırması.
  • Kırtasiye ve kağıt giderlerinin en aza indirilmesi.
  • Yükümlülükler ve yerine getirilmesi gerekli olan bürokratik işlemlerin azaltılması.
  • Vergiye vatandaşın gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

  İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler nelerdir?

  İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır.

  • Borç ödeme,
  • e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
  • Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
  • Uzlaşma talebinde bulunulması,
  • Mükellefiyet durum yazısı alınması,
  • Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
  • Özelge talep edilmesi,
  • İşe başlama bildiriminde bulunulması,
  • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
  • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
  • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
  • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
  • 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
  • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
  • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
  • Bu Tebliğde sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

  İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler nelerdir?
  İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vergi mükellefi ve vatandaşların ulaşacağı bilgiler;

  1. Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
  2. Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
  3. Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
  4. Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
  5. Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
  6. Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
  7. Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
  8. Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
  9. Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını elektronik ortamda görüntüleye bilecektir.

  Görüldüğü üzere hiç yerinizden kıpırdamadan bir çok işleme kolayca ulaşabildiğiniz gibi yaptığınız başvuruların sonuçlarını takip edebilir ve aşamalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Örneğin vergi borcunu öğrenmek isteyen şahıs bu bilgiyi almak için vergi dairesine gitmesi ayrıca yoğun olan dönemlerde ise bekleyerek vakit kaybetmesine neden olacaktı bunu düşünen kişi bundan vazgeçerek sürekli olarak ertelemekte. Ama artık istediği zaman adına tahakkuk edilen vergi borcunun ne olduğunu vade tarihini hatta en güzelini ödeme işlemini bile kredi kartı ile kolay ir şekilde yerine getirecektir.

  Peki İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Güvenli midir ?

  Sistem 128-bit SSL koruma ile güven altına alındığı gibi kişininde panele erişmek için her işlem başvurusunda şahıs telefonuna mutlaka doğrulama kodu göndermekte, bu sayede sizden habersiz olarak adınıza hiçbir işlem yapılamayacağını bilmelisiniz. İnteraktif Vergi Dairesi giriş işlemini arka arkaya 5 defa hatalı şifre girdiğinizde sistem kendini 12 saat boyunca güven altına almak için kilitlemektedir. Bu kilitlenme ise ancak kişinin vergi dairesine gitmesi ve sicil bölümünden onay vermesi ile açılacaktır.

Başa dön tuşu