indirimli ötv kaç oldu

 • 2019 KDV, ÖTV ve Tapu Harcı İndirimi Uzatıldı

  2019 Yılı içinde Uzatılan KDV, ÖTV İndirimi ve Tapu Harcı uygulaması

  1) İndirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, konut ve iş yeri satışlarında indirimli “binde 15” oranında indirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  2) Bazı konut ve iş yerlerinin tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2007/13033 Sayılı Karar’ın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve iş yerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir. konutta kdv indirimi yüzde kaç

  3) Bazı Mobilyaların tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ’nın eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, aşağıdaki cetvelde yer alan malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

  Diğer taraftan, 287 Sayılı Karar’da yer alan “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmün uygulanmasına da devam edilecektir. Buna göre, bu Karar uyarınca %8 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilemeyecektir.

  mobilyada indirimle kdv kaç oldu

  G.T.İ.P. NumarasıEşyanın Tanımı
  9401.30Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
  9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
  9401.52.00.00.00Bambudan
  9401.53.00.00.00Hintkamışından
  9401.59.00.00.00Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
  9401.61İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
  9401.69Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.71İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.79Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
  9401.80Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
  9402.10.00.00.19Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
  9403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
  9403.20Metalden diğer mobilyalar
  9403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.50Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
  9403.60Diğer ahşap mobilyalar
  9403.70Plastik maddelerden mobilyalar
  9403.82.00.00.00Bambudan olanlar
  9403.83.00.00.00Hintkamışından
  9403.89.00.00.00Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
  9404.10.00.00.00Şilte mesnetleri
  9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
  9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

  4) Bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli (%1) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan ve aşağıda yer verilen malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

  • 8701.20 – Yarı römorkler için çekiciler:
  • 87.02 – 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
  • 87.04 – Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:
  • 87.05 – Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

  Diğer taraftan, 287 Sayılı Karar’da “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmün uygulanmasına da devam edilecektir. Buna göre, bu Karar uyarınca %1 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilemeyecektir.

  5) Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen mallarda indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  indirimli ötv kaç oldu

  Normal Oran30.06.2019 tarihine kadar geçerli oranlar
  G.T.İ.P. NOMal İsmiÖTV Oranı (%)ÖTV Oranı (%)
  87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
  [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
  – Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
  – İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar155
  – İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar155
  — Sadece elektrik motorlu olanlar105
  – Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
  — Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler155
  — Sadece elektrik motorlu olanlar105
  – Diğerleri
  — Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar4530
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar5035
  —  Diğerleri6060
  —Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler
  -— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar4530
  — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar5035
  -— Diğerleri

  — Diğerleri

  6060
  -— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100100
  -— Diğerleri110110
  — Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler
  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler
  -— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100100
  -— Diğerleri110110
  —  Diğerleri160160
  —Sadece elektrik motorlu olanlar
  — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler33
  — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler77
  — Motor gücü 120 kW’ı geçenler1515

  6) Bazı elektrikli ev aletlerinde ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen mallardaki ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  beyaz eşyada kdv indirim oranı

  Normal Oran30.06.2019 tarihine kadar geçerli oranlar
  G.T.İ.P. NOMal İsmiÖTV Oranı (%)ÖTV Oranı (%)
  84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)6,70
  [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
  84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)6,70
  (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
  8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar6,70
  8419.19.00.00.11(Katı yakıtlı)6,70
  Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
  8419.19.00.00.19(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)6,70
  Diğerleri
  8421.12.00.00.11(Çamaşır kurutma makinaları)6,70
  Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
  8422.11.00.00.00(Bulaşık yıkama makinaları)6,70
  Evlerde kullanılanlar
  8450.11.11.00.00(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)6,70
  Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
  8450.11.19.00.00(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)6,70
  Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
  8450.11.90.00.00(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)6,70
  Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
  8450.12.00.00.00(Çamaşır yıkama makinası)6,70
  Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
  8450.19.00.00.11(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)6,70
  Elektrikli olanlar
  8450.19.00.00.19(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)6,70
  Diğerleri
  8451.21.00.00.11(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)6,70
  Evlerde kullanılanlar
  85.08Vakumlu elektrik süpürgeleri6,70
  85.09(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)6,70
  Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
  85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)6,70

  7) Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  Bu Kararın 4 üncü maddesiyle,540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 2 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen mallardaki ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

  G.T.İ.P. NOMal İsmiNormal ÖTV Oranı (%)30/6/2019 tarihine kadar geçerli

  ÖTV Oranı (%)

  87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
  taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
  (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
  Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler80
  8711.60.10.00.00Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan
  pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar
  30
  8711.60.90.00.12Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler30

  Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

  2019 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİ UZATILDI

  Deloitte Türkiye

Başa dön tuşu