eve haciz yasası

 • İcra Tarafından Ev Haczi – Eve Haciz Gelirmi ?

  Yaşamın sürdüğü haneye haciz dolayısı ile icra gelmesi durumu; Kişilerin borçlanırken yapmış oldukları sözleşme veya ödeme taahhüdünde bulunduğu borcu ödeyememesi halinde alacaklının  olarak belgelenmesi sonucunda, alacaklının resmi evraklar ile alacağını tahsil etmesi için yasal yollar ile icra müdürlüklerine başvurması halinde icranın borcu tahsil yoluna gitmesine haciz işlemi denmektedir. Haciz yolu ile borçlu kişinin evine icra gelmesi işlemi öncesinde kişinin ikamet ettiği adrese borç tutarının net rakamı ve faizini gösterir bir tebligatı resmi olarak gönderir .

  Borçlu kişinin evine haciz gelmesi ile ilgili bilgiler olan tebligatta borcun tamamının ödenmesi ya da itiraz edilmesi için gereken süre belirtilmektedir.  Yapılan tebliğ işleminden sonra tebligatı size ileten avukat ile görüşme sağlayıp bir ödeme planı çıkarmamanız veyahut ödeme için bir tahhüt vermediğiniz durumda süre dolduğu zaman eve icra gelmesi durumu gerçekleşebilir.

  Eve Haciz Gelmesi Kalktı mı?

  Borçlunun ikamet ettiği eve icra veya eve haciz gelmesi yeni yürürlüğe giren yasalar ile haneye icranın kalktığı gibi öngörüler yayıldı fakat eve icra işlemi henüz resmiyette kalkmış veya uygulanamaz durumda değildir sadece yeni düzenleme işlemleri yapılmıştır. Yeni yapılan düzenlemede ise daha önceleri borçlunun evindeki tüm eşyaları haciz edilir ve haciz işlemi sonrasında kişiler yaşantı düzeylerinin aksayacağından büyük psikolojik yıkım halleri olduğu gibi zor dönemler yaşarlardı. Yeni düzenlenen haciz yasası ile; borçlunun yaşantısını zor hale getirecek eksikliklerin oluşmasını engellemek amacı ile ev eşyalarına ve aynı evde yaşayan diğer kişilerin kullandığı eşyalara haciz işleminin yapılmasına engel olur durumda. Hane içerisinde borçlunun sahibi olduğu para değeri taşıyan özel eşyalar dahil her şey alınabilir ancak bunlar evde kullanılan ve gerekli olan eşyalar olmamalı.

  Örnek verecek olursak; Borçlu kişinin evinde birden fazla televizyon var ise ekonomik açıdan hangisi daha değerli veya hızlı paraya cevrilebilir ise o televizyona haciz uygulanır ama diğer televizyona karışılmaz veya tam tersi tek bir televizyon bulunuyorsa buna haciz memurları karışamaz.

  İcra İflas Kanunu’nun, 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası;

  “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.” hükmünü içeriyorken,

  6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile aynı maddeye eklenen

  “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” hükmü ile, hangi malın haczedileceği hususunda daha önceden alacaklı / vekilinde olan yetki mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir yetkisi verilmek suretiyle ile icra memuruna geçmiştir. Kısaca artık alacaklının haciz talebi yeterli olmamaktadır ve haczi uygulayacak olan icra memuru da bu malın haciz edilebilir olduğuna kanaat getirmesi gerekmektedir. Eve haciz gelir mi, eve icra gelir mi konularında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Başa dön tuşu