defter tastik

 • 2017 Yılında Tutulması Zorunlu Ticari Defterler

  2017 Yılında tastik ettirilmesi gereken defterler hangileridir, defterlerin tastik süresinde son gün ne zaman… 2016 yılının son aylarına gelinmesi ile birlikte mali yönden tutulması zorunlu olan ticari defterlerin 2017 yılı için tastiklerinede hazırlıklar yavaş yavaş başladı. 2017 yılında şahıs firmaları, şahıs bilonço firmaları, şirketler ve kooperatif ile diğer defter tutma zorunluluğu bulunan resmi ve özel kurumların tastik yaptıracakları defterler türlerini sizler için liste halinde sunduk.

  *Dikkat: Defter tasdikinden önce, VUK’nun 179 ve 180.maddeleri gereği 1.sınıftan 2.sınıfa ve 2.sınıftan 1.sınıfa geçişleri mutlaka kontrol ediniz. (Kontrol için tıklayınız)

  (28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ Gereği)

  1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
  * Yevmiye Defteri
  * Defter-i Kebir
  * Envanter Defteri
  * Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirilmeyecek. Md.64/3)
  * Yönetim Kurulu Karar Defteri
  * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Önceki yıllarda tasdik ettirilmiş ve 2015 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirilmeyecek. Md.64/3)

  2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
  * Yevmiye Defteri
  * Defter-i Kebir
  * Envanter Defteri
  * Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirilmeyecek. Md.64/3)
  * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Önceden tasdik ettirilmiş ve 2015 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirilmeyecek. Md.64/3)

  UYARI: Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak alacağı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabileceği gibi, aynı zamanda müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilip ona da yazılabilir. Müdürler kurulu karar defteri tutulması tercih edilirse, müdürler kurulu karar defteri, yönetim kurulu karar defteri gibi hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olur. Müdürler kurulu karar defterine gerek yoktur.

  3-) KOLLEKTİF ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

  * Yevmiye Defteri
  * Defter-i Kebir
  * Envanter Defteri
  * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Önceden tasdik ettirilmiş ve 2015 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirilmeyecek. Md.64/3)

  4-) KOOPERATİFLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın müştereken yayınladığı 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, VUK’nu ve söz konusu tebliğ hükümlerini göz önüne almalıdırlar (Tebliğ md.2).

  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları 1163 sayılı Kanun’un 89.maddesi gereği çıkarılan muhasebe yönetmeliği, VUK’nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.

  4.1. KANUNİ DEFTERLER:
  * Yevmiye Defteri
  * Defter-i Kebir
  * Envanter Defteri
  * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
  * Yönetim Kurulu Karar Defteri
  * Pay Defteri (1163/16, TTK 64/4)

  4.2. DİĞER KANUNİ DEFTERLER

  * İmalat Defteri (Kooperatif, sınai bir işletme kurmuşsa, imalat defteri tutar. Ancak, 01.01.1996 tarihinden itibaren muhasebeyi 7/A seçeneğine göre tutanlar için imalat defteri kaldırıldı bkz, VUKGT 246)
  * Çiftci işletme defteri (Kooperatif zirai işletme kurmuşsa)

  4.3. YARDIMCI DEFTERLER

  * Stok Giriş – Çıkış Defteri
  * Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri
  * Kıymetli Evrak Defteri
  * Teftiş Defteri
  * Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

  5-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

  * Yevmiye Defteri
  * Defter-i Kebir
  * Envanter Defteri

  6-) SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

  Eskisi gibi olup değişiklik yoktur. (Kullanılacak sayfa kadar serbest meslek defteri)

  7-) İŞLETME DEFTERİ

  Eskisi gibi olup değişiklik yoktur. (Kullanılacak sayfa kadar işletme defteri)

  8) DEVAM TASDİKİ

  Yevmiye, Envanter, Defter-i Kebir ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri, yeterli yaprakları bulunması halinde Ocak 2017 ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir (Tebliğ md.16)

  9-) 2016 YILINA AİT KAPANIŞ TASDİKLERİ

  2016 yılına ait yevmiye defterinin kapanış tasdiki 30 Haziran 2017 tarihine kadar, 2016 yılına ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar notere yaptırılacaktır (TTK.Md.64/3)

  TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

  –2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

  –2017 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

Başa dön tuşu