defter tasdik

 • 2018 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

  Vergi mükellefleri bu yılda 2018 yılı için kullanacağı defter tasdiklerini 2017/ Aralık ayının sonuna kadar yapması gerekiyor. Mükellefler veyahut defterlerini takip ettiği meslek mensupları tarafından yapılacak defter tasdiklerinin hangi sınıfa göre yaptırmalarını maliye bakanlığınca belirlenen defter tutma ve geçişi hadleri üzerinden verilen rakamlara göre yapılmaktadır.

  2018 Yılı Defter Sınıf Değiştirme Hadleri Ne Kadardır ?

  TUİK tarafından, 2018 senesinde değişik harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan, Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE’yi yüzde 14.47 olarak açıkladı.

  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre % 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 11,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,28 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %14,47 artış gösterdi.

  Fakat şuana kadar bakanlıkça herhangi bir belirleme yapılmamış olup ilgili defter geçiş ve sınıf değiştirme hadlerini içeren resmi tebliğ Aralık ayının İLK haftası yayımlanmaktadır. Yeniden Değerleme Oranına göre (Maliye Bakanlığı tarafından verilmeyen rakamlara göre.) 2018 yılında Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri tahmini aşağıdaki gibi olacaktır.

  Buna göre; VUK 177.Maddesi Hadleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

  2018 Sınıf Değiştirme Hadleri

  MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri TUTARLAR

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan
  – Alış tutarı : 194.599,00 TL ( %20 Fazlası 233.518,80) – (%20 Eksiği 155.679,20) 
  – Satış tutarı : 263.281.00 TL ( %20 Fazlası 315.937,20) – (%20 Eksiği 210.624,80)

  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar
  -Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 103.023.00 TL (%20 Fazlası 123.627,60) – (%20 Eksiği 82.418,40)

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar
  -İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 194.599.00 TL ( %20 Fazlası 233.518,80) – (%20 Eksiği 155.679,20) 

   

  MÜKELLEFLER;

  * Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

  * Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md.180)

Başa dön tuşu