Çks Kira Kontratı

 • ÇKS Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır, Çiftçi Kayıt Sistemine Başvuru

  Devletin veya bankaların sunmuş olduğu kredi veya desteklerden tam anlamı ile faydalanmak için ÇKS (Çiftçi kayıt sistemi veya belgesi) mutlaka olmalıdır. Tarım veya hayvancılık ile uğraşan çiftciler için devletin gözünde bu belge bir nevi kimlik görevini üstlenir. Çks belgesi almak için gerekli olan belgeler ve başvurunun il gıda tarım hayvancılık veya ilçe tarım müdürlüklerinden başvuru için istenen belge ve formaları yazımızın detayından bulabilirsiniz.

  Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt nasıl yapılır?

  İlçe veya il tarım müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çiftçi kayıt sistemine üç farklı yol kullanılarak kayıt işlemi yapılabilir. Bu başvuru şekilleri içinde arazi sahibi olan kişilerin bizzat başvurusu, araziyi ekim için kullanmak amacı ile icar eden kişilerin başvurusu ve arazi sahibinin birinci derece akrabaların başvurma hakları bulunmaktadır.

  ÇKS belgesi alabilmek için hiç başvurunuz yok ve ilk kez belge alma başvurusu yapacaksanız ilk etap ta şahsınıza ait kimlik bilgilerini doğru olarak doldurup ilçe tarım müdürlüklerine başvurmanızı sağlayacak formları doldurmalısınız. Ekim yapılan arazinin tapudan kaydı veya tapunun fotokopisinin tapu tarafından ıslak mühür ve imzalı şekilde aslı gibidir onayı yaptırmalısınız.  Başvuru formları içindeki C formunu az önceki bahsettiğimiz arazi üzerinde o yılın dönemleri için yetiştirilen tarım ürünlerinin cins ve miktarını belirtmelisiniz. Yıl yıl için alınacak mahsulün bilgilerini yazdığınız C formunu köy veya mahallenizde ki muhtara ve azasına imzalat malısınız. Şayet bulunduğunuz ilçede değilde farklı ilçelerde arazileriniz bulunuyorsa; ÇKS başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

  İcar (kiralama) yolu ile ÇKS başvuru şekli ve doldurulması gereken evraklar

  Ekim işlemi yapılacak tarla veya arazi kendinize ait değilde farklı kişilere ait ise, arazi sahibi olan o kişi veya kurum ile aranıza kiralama yani icar sözleşmesi yapmalısınız. Tarla sahibi olan şahıslarca aranızda yapmak istediğiniz kiralama sözleşmesi arazinin büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Eğer arazinin toplam alanı 100 dekar veya üzerinde ise köy muhtarları onayı geçersiz kalarak sözleşmenin noter nezdinde hazırlanması gerekmektedir.  Kiralanan arazi 100 hektarın altında olduğu durumlarda muhtar veya azalar tarafından imza ve onay edilmiş sözleşmeler geçerlidir. Birde kiralanan arazinin mülkiyetinin hazineye ait olması durumu vardır, hazineye ait olan arazilerin defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair onaylı kira mukavelesi yapılmalıdır.  Arazi hazineye ait değil vakıf üstünde gelir amaçlı kira edilen bir yer ise, mülk sahibi vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve yine tapudan onaylanmış tapu örneği koyulmalıdır.  Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti koymalısınız. Tapularınız
  fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastır malısınız. Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün veya mahallenin muhtarına ve azasına imzalat malısınız.

  Yakınlarının Arazisini Eken Kişiler ÇKS Başvurusu Nasıl Yapılır

  Ekimin yapıldığı arazi birinci dereceden akrabanız olan eşiniz, anneniz, babanız veya çocuklarınıza ait ise Muvafakatname-2 doldurulmalı ve mülk sahibi imzalamalıdır. Birde yakınınıza ait olan bu arazinin tapudan onaylı fotokopisini forma eklemelisiniz. Yine bu evrak yanına C formunu ekilen ürün ile ilgili bilgileri yazarak muhtara onaylatıp birlikte tarım müdürlüğüne sunmalısınız.
  Tarım müdürlüklerince verilen hayvan kredisi, banka destekli verilen düşük faizli çiftçi kredileri için ilk şart kişi veya işletmenin gerçekte çiftçilik yaparak o desteğin yine tarım veya hayvancılık için kullanıp kullanmayacağının anlaşılabilmesi için çiftçi olduğunu gösterir ÇKS kayıt belgeleri istenmektedir.

  ÇKS İstenen Belge ve Evraklar Nelerdir ?

  ÇKS ne kayıt işlemi kişinin daha önce kaydının bulunup bulunmamasına ilişkin istenen evraklarda farklılık göstermektedir. Daha önce çks kaydı bulunanlar için güncelleme evrakları daha farklı olabilmektedir. Aşağıda belirttiğimiz E devlet sisteminden kayıt işlemi için ön başvuru yapanlar sıraladığımız evrakları mutlaka il veya ilkçe tarım merkezlerine götürmeleri ve başvurularını aktif hale getirmeleri gereklidir.

  Çiftçi kayıt sistemini ilk kez kayıt olanlardan istenen belgeler şöyledir:

  • Çiftçi kayıt formu
  • Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Çiftçi belgesi örneği
  • Tarla, bağ, bahçe gibi vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi
  • Ekili alanların muhtar tarafından onaylanmış olan formu
  • Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı
  • Başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge
  • Eğer kişinin kendi arazisi ise ve arazisi üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kendisinin kimlik fotokopisi
  • Kişi başkasının arazisi üzerinde tarım yapıyor ise arazi sahibinin kimlik fotokopisi
  • Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o araziye ait tapu kadastrodan alınacak olan tapu kayıt örneği
  • Döner sermaye Yardım belgesi
  • Taahhütname

  Daha önce çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş çiftçilerin güncelleme başvurusu için gereken belgeler şöyledir:

  • Çiftçi kayıt formu
  • Çiftçi Kayıt sistemi başvuru dilekçesi
  • Çiftçi belgesi örneği
  • Daha önceki dönemlerde bildirilmiş olan hisseler de değişiklik var ise bunu gösteren onaylı tapu fotokopisi

  ÇKS Güncelleme İşlemi

  Eğer destekleme veya kredi kullanımını her sene yapıyorsanız, arazinin bulunduğu tarım İl yada İlçe müdürlüğüne belge yenileme işlemine işlem güncelleme işlemi denir.

  Bir yıl içerisinde, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış iseniz ertesi yıl ilk defa başvuruyor gibi başvuru
  yapmanız gerekmektedir. İlk defa başvuracakların yapmaları gerekenler, Çks Çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt
  olunur isimli yazımızın üst bölümünde anlatılmaktadır.

   

  Çiftçi kayıt sistemine başvurmak için gerekli evraklar

  İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine ÇKS başvurusu öncesi aşağıda belirtilen ve nasıl doldurulacağı konusunda yukarıda bilgi verilen formlarını doldurmalısınız.

  Çks kaynızın olup olmadığını E-devlet üzerinden
  gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.
  Kayıt için gerekli olan evraklar aşağıdadır;

  B Formu
  Çiftçi Kayıt Formu
  Boş C Formu
  Kira Kontratı
  Muvafakatname – 1
  Muvafakatname – 2

  Çiftçilerimizin ÇKS kayıt datalarında bilgisi bulunmayan kişiler yıl içerisinde devletçe sağlanan ve ekilen üretilen ürüne göre değişiklikler gösteren mazot, toprak analizi, kimyasal gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi tarımsal destekleme ödemelerini alamamaktadır. Çiftçilerin arazisinde kullanacağı her türlü kimyasal desteklemeden ve doğal afetlerden sonra meydana gelen zarar karşısında prim borcu erteleme gibi işlemlerden yararlanabilmek için mutlaka çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olması şartı aranır.

  ÇKS Kredisi Çekmek İçin Şartlar ve İstenen Evraklar

  (ÇKS kredisi nasıl kullanırım ve kredi kullanma şartları)

  ÇKS kredisi almak isteyen vatandaşlardan kredi için başvuru yapılan yetkili bankalarca kredi başvurusu yapan kişinin uygunluğu ve kredi notu araştırılır. Yani anlayacağınız her ÇKS belgesi olan faizsiz veya uygun faizli çks kredisi alabilecek gibi bir kaide yoktur.  Bu kredi her ne kadar devlet tarafından sunulsa bile finansörü devlet bankaları olduğu için çiftçilere ödemiş olduğu paraların geri dönüşümünün araştırması ve alacağını teminat altına alması sağlama bindirmesi bankanın sorumluluğundadır bu yüzden kredi derecelendirme notunuz cok kötü olmamalı ve diğer bankalar ile sıkıntınız bulunmamalıdır.

  Çiftçi kayıt sistemi belgesi  üzerinden bankalardan düşük faizli kredi alabilmek için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  1. Çiftçiden en az 2 tane tercihen çalışan işçinin onayı ile birlikte kefil istenir.
  2. Kullanılacak tarım kredinin miktarına göre ipotek talep edilebilir.
  3. Son yıllarda bankalar bu alanda Kredi kullanacak olan çiftçilerden vergi daireleri tarafından verilen devlete hiçbir vergi borcu yoktur yazısı isteyebilir.
  4. SGK bağ kur ödeme dokümanı istenebilir.
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler istenir.
Başa dön tuşu