bağkur

 • Vergi Mükellefi Olan Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi ?

  Vatandaşların kendi isimlerine açmış oldukları iş yerinden veya şirket ortaklıklarından dolayı işe başladıkları tarihten itibaren ticari bağkurlu olarak kanun kapsamına alınarak bağkur primi ödemesi gerekmektedir. Kişinin mükellefiyet süresi boyundan başlayıp ancak işini terk edene kadar bağkur primi adına işler ve bu durumu durdurmak veya askıya almak mümkün değildir, belirttiğimiz gibi ancak kişinin işini terk etmesi veya ortaklığının sona ermesi ile bağkur kaydı da durdurulup silinir.  Bağkur kaydı ile mükellef olan kişiler en çok sordukları sorular içinde kişi Bağkur’lu iken SSK’lı olabilir mi ? bazı kişiler kısa süreliğine de olsa kendine ait işe ara vermekte veya işini yapmakta iken farklı bir iş yerinde çalışıp adına ssk primi yatırılması gayet mümkün. 2012 yılından sonra yapılan 6111 sayılı kanun kapsamı düzenlemesi ile prime esas kazanç üst sınırının geçilmemesi koşulu ile 4A sigortalılık devam ederken, aynı anda 4B Bağ-Kur ödemeleri de yapılabilmesi mümkün olmuştur. Buna göre 82. Madde kapsamında belirlenmiş olan prime esas kazancın üst limiti geçmemesi gerekmektedir. Daha basit ifade ile size bu konuyu açıklayacak olursak bir işletmede şef statüsünde olan bir kişi 4A statüsünde çalışan bir şahıs diğer yandan da kendi adına bir işi olsa veya şirket ortağı olsa isterse 4B statüsü kapsamında prim ödenebilmektedir. Bu noktada ödenen ödenmiş olan bu primler 4A kapsamına alınmaktadır.

  Kimler Bağ-Kur Primi Ödemek Zorunda?

  Ülkemizde geçerli olan SGK kanun kapsamında Bağ-Kur’lu olarak prim ödemek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:

  • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler Bağ-Kur’lu olmaktadır.
  • Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtları olan kişiler Bağ-Kur’lu olmak zorundadır.
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Bağ-Kur’lu olmaktadır.
  • Tarımsal faaliyette olan kişiler Bağ-Kur kapsamına alınmaktadır.

  Yukarıdaki şartları taşıyan veya yaptıkları işlerde bu özellikler arz edenler Bağkurlu olarak prim ödemek zorundadır. Yine SSK’lı bir şekilde farklı iş yerlerinde çalışan kişiler de isteğe bağlı şekilde Bağ-Kur kapsamındaki primlerini ödemeyerek, SSK’lı olarak adına prim ödemesi yapılmaktadır.  SSK’lı olabilir ifadesi kesinlikle yanlış anlaşılmayıp kendine ait iş yerinde SSK primi ödeyebileceği anlamına gelmemekle birlikte, ancak farklı bir iş yerinde sigorta primi yaptırılabilmektedir.

  Adına İşyeri Varken Hem SSK’lı ve Bağ-Kur’lu Olunabilir mi?

  Kişilerin Aynı anda hem SSK hemde Bağ-Kur’lu sayılması veya aynı anda sadece birisinden prim ödemesi  için 5510 sayılı kanuna göre kendi işinden dolayı Bağ-Kur’lu sayılan vatandaşların SSK’lı olarak işe girişleri yapılmış ise, sgk kurumuna bu durumu bir yazı ile bildirmesi gereklidir. Bunun sebebi ise aynı anda sigorta primi yatırılırken yatırılmayan bağkur primlerinden dolayı borç ve faiz oluşmasını engellenmesidir. Akıllara her iki sandıktan da prim yatırılması durumunda iki ayrı yerden de emekli olabilir miyim ?  soruları gelmekte; ne yazık ki bu şekilde hem bağkur hemde ssk dan prim yatırarak aynı anda ikisinden de emekli olamazsınız, hangisinden emekli olacağınıza ise kişinin emeklilik şartları ile hak kazandığında son yedi yıl yatırdığı prime bakılır en çok hangi sandıktan (bağkur veya ssk) yatırılmış ise ondan emekli olması sağlanır.  Bu noktada ödenmiş olan primler, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalılık statüsünde kısa vadeli kollarında SSK primlerine eklenmektedir.

  Şirket Sahipleri Farklı Bir Yerde Sigortalı Olabilir mi?

  Şirket ortağı olan kişileri sigortalı olması daha önceleri mümkün değildi ancak yakın zamanda yayınlanan Torba kanun kapsamı ile ssk primleri sayılmaya başlanmıştır. Yapılan değişikli ile Bağ-Kur’lu olan vergi mükellefi veya şirket ortağı kişinin aynı zamanda 4A SSK sigortalısı olması mümkündür. Sigortalı olan kişi aynı anda 4A ve 4B kapsamında sigortalılık statülerine tabii olacak şekilde kanuna girmiştir.

  Sigortalı Çalışanlar Şirket Kurabilir veya Kendi iş Yerini Açabilir mi?

  Ek kazanç yapmak isteyen veya hayalindeki işi hayata geçirmeyi planlayan ve aynı zamanda bir yerde ssk lı olarak çalışan kişilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de sigortalı iken şirket kurulup işyeri açılabilir mi ? gibi soruların cevabını aramamakta. SSK’lı olan kişi şirket kurabilir, kendi adına iş yeri açabilir, bunda hiç bir sakınca yoktur. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta işyeri açılışı verdikten sonra veya şirket ortaklığı başladıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek dilekçe veya form halinde bildirim yapmalısınız, bu başvuruyu yapmazsanız adınıza hem ssk işler hemde bağkur primi işleyecektir.

  Bağkur’lu iken SSK’dan Emekli Olunabilir mi ?

  İşçi ve işverenlerin emekli olması şu halde olabilir; kendi işinin sahibi olan veya bir şirkette belir li bir hisse ile şirket ortağı olan aynı zamanda başka bir yerde işçi olarak çalışabilmektedir. Benzer çakışma dönemlerinde hem SSK üzerinden hem de Bağ-Kur üzerinde prim ödemesi yapabilmektedir. Emeklilik şartlarını tamamlayan kişi aktif halde işyeri sahibi veya şirket ortağı iken kuruma emeklilik tahsis formu verildiği zaman geriye dönük 7 yılına bakılır,  bu süreç içerisinde ssk mı yoksa bağkur primi mi fazla olduğuna bakılır. En çok hangi sandığa prim yatırılmış ise şahıs ondan emekli olur.

  Hem Bağkur Hemde SSK Primi Ödemesinde Emeklilik Maaşını Yükseltir mi?

  Emeklilik maaşı tutarı bireylerin ileride daha rahat ve üst seviyede yaşamını sürdürmesi ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde gidermesi amacı önemli. Kişiler sağlıklı ve iş gücü bulundukları dönemlerde daha fazla prim ödeyerek yüksek emekli maaşı almak ister, diğer bir açıdan ise hem kendi işini yapan hemde bir yerde sigortası yatan kişilerin bağkur ve sigorta ssk primi aynı anda yatması ileride emekli maaşımı yükseltir mi sorusunu akıllara getirmekte. Böyle bir durum mümkün ancak kişi primlerini hem Bağ-Kur hem de SSK üzerinden ödemeli ve iki ödemeyi de aynı anda yapabilmektedir, bunu zamana yayıp emeklilik yıl süresinin büyük bir kısmını bu şekilde devam ettiren kişilerin emekli maaşı da yüksek olmaktadır.

  Yukarıda sizlere aynı anda bağkur ve ssk primi ödenebilir mi veya bağ kurlu kişi başka bir yerde sigortalı olarak görünebilir mi gibi aklınıza takılan sorulara cevap verebilmek için önemli noktalara değindik.. Unutmayınız ki bağ kur kaydınız varken ssk girişi yapıldığında eğer bağkuru ödemeyeceksiniz prim adınıza otomatik olarak mahsup edilmekte ve e devlet panelimizde bağkur primi olarak görülmekte. Bu bağkur primi borçları eğer isterseniz belirli dönemlerde sigortaya giderek sildirebilirsiniz, veya belirli zamanlarda çıkarılan af ve torba yasalar ile geriye dönük olan borçlar istenirse faizleri belirtilen oranlarda silinip toplam borç ise taksitler halinde ödenebiliyor, eğer af kapsamında kişi hiç başvuru yapmaz ise bağkur borcu ve süresi toplu bir şekilde silinir ve ihya etme yani canlandırma hakkı kalmaz.

  BAĞKUR PRİMİ NE KADAR

  BAĞKUR BORCU OLAN SAĞLIKTAN FAYDALANABİLİR Mİ

  BAĞKUR BORÇ SORGULAMA

 • Bağ Kur Kayıt Sildirme, Kapatma İşlemi

  Bağkur SGK kapsamında bulunan ve kendi hesabına çalışan vergi mükellefleri, şirket ortakları ve zırai faaliyet gösteren kişilerin prim ödeyerek sağlık hizmeti hakkı veren ve yaşlılıkta sosyal güvence ve maaş ödeme işlemi yapan devlet kontrolündeki sosyal güvenlik sandığıdır. Bağkur kapsamında prim tahsilatları bağkurlu kişiler tarafından on beş ve yirmi beş seneye yayılan bir ödeme şekli bulunmaktadır. Bağkur prim ödemelerini düzenli ödeyerek kurumun belirlediği yaş şartlarını yerine getirmeniz halinde BAĞ-KUR kapsamında emekli olarak maaş alma hakkınız olur.

  İnsanların sağlık alanının başta olduğu bir çok hizmeti sağlayan BAĞ KUR kapsamında emekli olan kişileri yine sağlık hizmetinden faydalanır ancak faydalanılan hizmetin karşılığı maaşından çok cüzi bir miktarda kesinti olur aynı durum ilaçlar içinde söz konusudur. Aktif olarak prim yatıran bağkurlu ile emekli bağkurlu arasında hizmetlerden faydalanıldığı zaman farklarda olabilmektedir.

  Kimler Bağ Kur lu Olmak Zorundadır ?

  Bağkur kendi işini yapan esnaf, veya bir şirket üzerinde hisse payı elde eden kişilerle tarım alanında zırai faaliyet sürdüren kişilerin zorunlu olarak kapsam altına alınmaları ile başlar.  Kişiler bahsettiğimiz işleri yapmaya başladıkları anda gerek vergi dairesi gerekse ziraat odaları tarafından SGK kurumuna işe başladığınız tarih ve detaylar bildirilerek otomatik olarak bağkurlu olur ve prim ödemeye başlarsınız. Bağkur kurumuna bizzat sizde giderek kayıt olmanız mümkün ancak yapmış olduğunuz işle ilgili yerlerden yazı veya sgk dan başvuru formu düzenlemeniz gerekecektir. Bağkur kaydının gerçekleştiriği ay itibari ile giriş keseneği ile birlikte ilk ödemenizi bankalara yaparak sigortalılığınız aktif halde devam eder. Bağkura başladıktan sonra ödemelerinizi düzenli yapmanız bağkur dan sağlık hizmeti alabilmeniz için önemli, çünkü bağkura borcu olan kişi sağlık hizmetinden yararlanamaz. İlgili linkten hangi durumlarda faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

  Bağkurlu olmak zorunda olan kişiler;

  • Sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene akdi ile bağlı olmaksızın kendi hesabına çalışan kişiler
  • Kollektif şirketlerin ortakları
  • Limited şirket ortakları
  • Donatma iştirakleri ortakları
  • Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan üyeler
  • Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç ya da serbest meslek geliri dolayısıyla basit veya gerçek gelir vergisi mükellefi olan kişiler ve gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar sicili ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olanlar

  Bağkur Kaydı Nasıl Silinir, Ne Yapmak Gerekli ?

  Aktif halde bağkur primi öderken veya borçlu halde bağkur sigortalısı iseniz bağkur kaydını sildirip kapatamazsınız. Bağkur kaydınızın kapatılması için öncelikle yapmış olduğunuz işi bırakmalısınız, yani kendi adınıza işletmeniz varsa bu işletmenin vergi dairesine kapattığınız belirtir başvuru ve yoklama sonrasında tarafınıza verilen işi terk yoklaması ile bu işlemin gerçekleşmesi mümkün. Yine şirket ortağı ile hisse devri veya şirketin feshi dolayısı ile tasfiyeye girmesi halinde ticaret sicilden alacağınız yazı ile kuruma giderek bağkur kaydını sildirebilirsiniz. Bu terk ve hisse devri gibi işlemler sonucunda vergi dairesi ve ticaret sicil yine başlamada olduğu gibi SGK kurumuna sizin işi bıraktığınızı bildirirler ancak bu belirli bir süre sonucunda olur, eğer vakit kaybetmek istemez işleminizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini isterseniz aşağıda sizlere verdiğimiz bağ-kur kaydı sildirme dilekçesi ile birlikte vergi dairesi veya ticaret sicil odalarından kaydınızı kapattığınıza dair yazıyı dilekçeye ekleyerek SGK birimlerindeki BAĞ KUR bölümlerine vererek kapatma işleminizi hızlıca yapmış olursunuz. Bazı hallerde kişi bağkur borcunu ödeyemediği ve işinide bırakamadığı için sağlık hizmetinden faydalanamamakta, bu gibi durumlarda devlet tarafından çıkarılmış vergi afları ve yapılandırma taksitleri ile geriye dönük olan borcunuzu taksit yaparak bağkur sağlık hizmetinden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Diğer türlü sorucevap kısmındaki uzmanlarımızdan bilgi alarak nasıl sağlık hizmetinden faydalanacağınız konusunda destek alabilirsiniz.

 • Bağkur Borç Ödeme – 4B Prim Tahsilatı

  #bağkur #borç #ödeme Kendi nam ve ismine çalışanların bağlı oldukları sgk sandığı olan bağ kur kişilerin şartları sağladıklarında emekli olabilmeleri ve şuan ki karşılaşabilecek sağlık sorunlarında ilaç ve sağlık kuruluşu bakım hizmetinden faydalanabilmeleri için bağkur primlerini ödemeleri gerekmektedir. Zamanında ödenen bağkur primleri sayesinde ayrıca kişiler düzenli olarak her ay için uygulanan peşin ödeme indiriminden faydalanabilmektedir. Yasalaşan %5 indirim ile birlikte güncel bağkur primi ne kadar olmaktadır diye sorarsanız güncel bağ kur primi ne kadar sayfamıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

  Teknolojinin hızlı gelişimi ile ssk ve bağkur alt yapısındaki tüm prim ödemeleri ve diğer hizmetler en hızlı şekilde sigortalılara ulaştırılabilmektedir. Daha önceleri sadece bağkur hizmet binalarının yaptıkları prim tahsilatını şimdilerde tüm bankalar yapabilmekte ayrıca evinizde çıkmadan kredi kartınız ile bile güncel bağkur prim ödemesi yapabilmektesiniz. Bu işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi daha detaylı bir şekilde aşağıda anlatacağım.

  Daha önce E-SGM sistemi üzerinden sadece tc kimlik numarası ile giriş yaparak ödenen sigorta primleri şimdilerde  E-Devlet sistemi kullanılarak ödeme ve sorgulama işini yapabilirsiniz.

  Bağkur için E-devlet Panelinden Gerçekleştirebileceğiniz işlemler;

  1. BAĞ KUR CARİ DÖNEM
  2. BAĞ KUR GEÇMİŞ DÖNEM
  3. BAĞ KUR SGDP
  4. BAĞ KUR TP
  5. TARIM TEVKİFAT

  Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemi ile kredi kartınız ile de bağkur borç ödeme işlemini oldukça kolay ve zamandan tasarruf ederek gerçekleştirebilirsiniz.

  BAĞ-KUR BORÇ ÖDEME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRME

  Makalemizin son bölümlerinde size vereceğimiz ödeme linki ile Bağkur Borç Ödeme sayfasına ulaşım sağlayacaksınız.

  • Otomatik olarak e-Devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Bilgilerinizle giriş yapınız.
  • Sorgu Türünden “4B Sigortalı Ödemeleri”kısmını seçiniz.
  • Sorgu Tipi yazan kısımdan geçmiş döneme ait olan prim borçlarınızı ödemek istiyorsanız “BAĞ-KUR Geçmiş Dönem”, güncel prim borçlarınızı ödemek istiyorsanız da “BAĞ-KUR Cari Dönem” kısmını seçiniz.
  • T.C. kimlik numaranızı otomatik sisteme yansıyacak.
  • “Borç Sorgula” kısmına tıklayınız.
  • Ekrana yansıyan alandan borcunuzu görebilir sonrasında BAĞ-KUR prim borcu ödeme işleminizi de tamamlayabileceksiniz

  BAĞKUR PRİM ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYIN

  Bağkur prim ödemelerini yapamayan kişiler eğer üçüncü primden sonra bağ kur sağlık hizmetinden faydalanamamaktadır. Daha önceleri bu sistem daha farklı olmakla birlikte biraz daha katı şartları vardı. Hatta prim ödeyemeyen kişiler belirli günler için hapis cezası bile verilmekteydi. Ama günümüz sgk kanunlarına göre sadece hizmetlerden yararlanamama ve bir süre sonra ödenmeyen bağkur prim tutarlarının borç olarak tutarın silinmesi ve ödenmeyen borçlu dönemlere isabet eden prim günlerinin silinerek tekrar ihya yani tekrar canlandırılıp borcun ödeme işlemi hakkının tamamen kaybetmesi söz konusudur. Daha önceleri basamak basamak olan prim tutarları belirli dönemlerde bir üst basamağa geçilerek esnaf geçiş yaptığı prim tutarı kadar ödeme yapabilmekteydi ayrıca isteyen basamak artışını isteğe bağlı yapabilmekteydi şuan için öyle bir basamak olamamakla isteyen yüksek primden ödeyebilmek için basamak artışını sosyal güvenlik merkezlerinden değiştirebilmekte. 2018 yılı ile birlikte arttırılan prim ödeme tutarlarının yüksekliğinden şikayet eden esnaflar güncel primlerini ödeyememek le birlikte geçimiş dönemler için biriken prim borçlarını da ara dönemlerde yapılan af ve yapılandırmalara rağmen ne yazık ki ödeyememekte. Eğer sizde hayatınızda meydana gelebilecek ani sağlık sorunlarında sağlık hizmetinden düzenli bir şekilde yararlanmak istiyorsanız bağ kur ödemelerinizi aksatmadan ve biriktirmeden düzenli bir şekilde ödemenizi tavsiye ederiz.

  Bağ-Kur Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

  Güncel prim tutarları ödenmediği zaman bağkur primlerine gecikme zamları uygulanmaktadır. Bu gecikme zamlarının ne kadar olduğunu öğrenmek ve kendinizi bu tutarlara göre ayarlamak istiyorsanız dönemler halinde ödeyemediğiniz primleri size gösterilen kutucuklara yazarak hesaplama işlemi yapabilirsiniz.

  Bağkur Gecikme Zammı Hesaplama için Tıklayın Hepinize bol sağlıklı günler ve borçsuz sıkıntılar günler diliyoruz. İlerleyen günlerde izler için güncel hesaplama oranlarını uygulayarak 2019 yılı için ödemeniz gereken bağ kur prim tutarlarını paylaşacağız. Sitemizdeki sol kısımdaki çan şeklindeki bildirim kutusuna tıklayarak yapılan tüm değişiklikler hakkında sgk haberleri ve güncel ödeme tutarları hakkında haberdar olabilirsiniz.

 • Bağkur Borcu Olan Esnaf Sağlık Hizmetinden Nasıl Yararlanır?

  Türkiyedeki esnafların bir çoğu bağkur primlerinin yüksek olmasından dolayı primlerini tam olarak yatıramamaktadır. Hal böyle olunca ödenmeyen primler üst üste getir ve bağkurun vermiş olduğu %5 lik peşin ödeme indiriminden de faydalanamayan esnaf 2017 – 2018 yılları için 600 küsür TL geçikme fazileri hariç bir borçl karşılaşır. Bilindiği üzere SGK ‘nın bağkurlu esnaflar için uyguladığı borcu bulunan kişilerin herhangi bir sağlık hizmetinden faylanamaması gibi hem bağkurlunun eşi ve 18 yaşından büyük çocukları da sağlık kapsamı hizmetinden faydalanamaz. Durum böyle olunca acil rahatsızlık veya hastalık ile karşılaşan bağkur borcu olan kişiler sağlıktan nasıl yararlanır sorusunun cevabını aramaktadır. Her şeyin başı sağlık durumundan kişi sağlık sorunları gidermek anlamında kişiler bir çok arayışa girmektedir.

  Bağkur Borcu Olan Kişiler Muayene Olabiliyormu ? 2018 – 2019

  Ülkemizde bir çok değişik sektörde milyonlarca esnaf bulunmaktadır. Bu esnaflarımızın içerisinde bir çoğu borçlarını ödeme konusunda sıkıntılar çektiği için icra yolu görünebilmekle. Benzer durumda olan kişiler bağkurdan dolayı borçlarını da ödemekte zorluk yaşayarak en doğal hakları olan sağlık hizmetinden de yararlanamamakta. Devletin vatandaşları için sunmakla yükümlü olduğu görevi olan sağlık hizmeti bağkur borçlu kişiler için ne gibi hizmetler sunmaktadır? Bağkur borcu olan esnaf sağlıktan yararlanabileceği benzeri açıklama yapan sağlık bakanlığı buna rağmen halen sağlık hizmeti alma konusunda sorunlar yaşanmaya devam ettiğini ne yazık ki görmemektedir. Bağkur borcu olan yeşil kart alabilir mi? Maalesef kişinin esnaf olmasından dolayı yeşil kart alamazlar ama işini terk ettiği takdirde gelir testine girip yeşil kart alabilir.

  Bağkur Borcu Olan Esnaf Sağlıktan Yararlanabilir Mi?

  Bağkur borçluları sağlıktan nasıl yararlanır? Bağkur borcu bulunan kişiler devlet hastanesine veya sağlık ocağına gidebilir mi? Ya da daha kapsamlı olarak soracak olursak; bağkur borcu olan şahıslar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi 2018 – 2019 ? Şu anki SGK mevzuatına göre bağ-kur’a olan borcu 3. Ay olmuş kişiler sağlık hizmetinden faydalanamaz yani kısa özetle sağlık hizmetinden faydalanan bağ kurlunun kuruma olan en fazla 3 dönem borcu olmalı 4 dönemde aksaması halinde kendisinin ve yakınlarının sağlık güvencesi dondurulur.  Bu konuda hakkında uzman Ali TEZEL’in yazmış olduğu makaleden de görüldüğü üzere, bağkur prim borcu olan esnaf sağlıktan hizmet alamamaktadır. Bu durum bir çok esnaf tarafından eleştirilse de kurum tarafından şimdilik köklü bir değişiklik uygulaması gelmemiştir.

  Bağkur Borcu Olanlara GSS Prim Yatırma

  Yapılacak bazı uygulamalar ile borçlu esnaflarımızın sağlıktan yararlanma şansı olabilir. Örneğin bağkurlu esnaf çok fazla bağkur prim borcu biriktiği için bu borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş ise iş yerini başkasının üzerine devredebilir.  İşi terk sonrası kişinin başka sosyal güvencesi yoksa ve yapılacak gelir testi sonrası belirlenen oranların altına düşerse  hemen Genel Sağlık Sigortasına başvuru yaparak sağlıktan yararlanma hakkı elde eder.

  Bağkur Borcu Olan Esnaf Eşinden Yararlanabilir Mi?

  Bağkur borcu esnaf eşinin sağlık güvencesi ssk üzerinden yararlanabilir mi?  Bağkur borcu bulunan bekar kişilerin sağlıktan yararlanamayacaklarını biliyoruz. Peki bağkur prim borcu olan bir esnaf eşinin üzerinden sağlıktan faydalanır mı? Evet Faydalanabilir, eğer eş sigortalı bir işte çalışıyorsa ya da emekli sandığı ve bağkur gibi bir güvencesi varsa o zaman bağkur borcu olan biri eşinin sağlık güvencesinden yararlanabilir.  Ama eş ev hanımı ise ve eşin GSS güvencesi varsa o zaman esnaf eşinden yararlanmaz.

 • Bağ-Kur Primi Yatıranlar Ne Kadar Süre Sonra Muayene Olurlar

  Kendi namına çalışan esnaf ve çifçilerin 4/B Sigortalı bağkur kapsama alınış tarihleri işe başladıkları tarihten itibaren primleri işlemeye başlar. Yeni işe başlayan esnafların bağkur sağlık hizmetinden faydalanmaları için en az 30 gün prim yatırmış olmaları şarttır. İşe başlama yapan esnafların bağkur sicilleride otomatik olarak işe başlama tarihinden baz alınarak hesaplanır, İşe başlamadan itibaren vergi dairesinden kaydınızın bulunduğuna dair bir yazı veya vergi levhanız ile birlikte size en yakın sosyal güvenlik merkezine gitmeniz faydanıza olacaktır. Eğer bizzat başvuru yapmazsanız 45 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesi sosyal güvenlik merkezine otomatik başvuru yaparak bağkur tescilinizde başlamış olur ve ilk giriş ödemeniz ile birlikte adınıza borç olarak tahakkuk eder. Sigortalıya bağkurunun başladığına daire bildirim yazısı gelir fakat 45 gün sonra bildirileceği için geriye dönük 2 aylık prim ve giriş keseneği ile yüklü bir ödeme ile karşılaşmanız supriz değildir bu yüzden işe başladıktan 1 hafta içerisinde bahsettiğimiz şekilde vergi levhanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmanız yararınıza olacaktır.
  Bağkur Borcu Olanlar Sağlık Hizmetinden Faydalanabilirmi ?:
  Evet faydalanabilir ama en fazla 2 prim borcuna kadar faydalanabilir. Yani geriye dönük 2 aydan daha fazla borcu olanlar bağkur sağlık hizmetinden faydalanamazlar yani en fazla bulundukları ay ile birlikte 2 prim borcu olmaları gerekiyor.

  4/A Sigortalı Olarak İşe Başladıktan Kaç Gün Sonra Muayene Olabilir

Başa dön tuşu