6 puanlık indirim

 • İşverene 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi – 2019

  Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı müjdeleri olarak hazırlanan paket Başkan Erdoğan tarafından açıklandı.  Sosyo ekonomik açıdan gelişme düzeyi alt seviye grubunda yer alan iller için uygulanan %6 lık ilave sigorta primi indirimi üretim ve istihdamı artırmak için 52 il için 2019 yılının sonuna kadar uygulanması devam edecek. Bu sayede bu illerde faaliyet gösteren işletmeler aylık sigorta primlerini düzenli ödemeleri halinde 5 puanlık ilave indirime ek olarak 6 puanlık indirim ile toplamda 11 puanlık indirim elde edecek. Böylelikle 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan altı puanlık indirimde 2019 yılı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Yani bu şekilde asgari ücretli bir kişi için ödeyeceği primden 153,48 TL tutarında ek bir indirim daha almış olacak. 2019 asgari ücret ile birlikte açıklanan diğer teşvikler için sgk haberleri sitemize bakabilirsiniz.

  6 Puanlık İndirimin 2019 Yılına Uzatılması Hakkında Kararı

  Karar Sayısı 503      

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

  25 Aralık 2018

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  CUMHURBAŞKANI

  25/12/2018 TARİHLİ VE 503 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

  KARAR

  Madde 0001: 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 2– (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

  (2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanır.

  Madde 0002: Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 0003: Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

   6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki Uygulanan İllerin Listesi

  (I) Sayılı Liste(II) Sayılı Liste(III) Sayılı Liste
  1Afyonkarahisar1Adıyaman1Ağrı
  2Amasya2Aksaray2Ardahan
  3Artvin3Bayburt3Batman
  4Bartın4Çankırı4Bingöl
  5Çorum5Erzurum5Bitlis
  6Düzce6Giresun6Diyarbakır
  7Elazığ7Gümüşhane7Hakkari
  8Erzincan8Kahramanmaraş8Iğdır
  9Hatay9Kilis9Kars
  10Karaman10Niğde10Mardin
  11Kastamonu11Ordu11Muş
  12Kırıkkale12Osmaniye12Siirt
  13Kırşehir13Sinop13Şanlıurfa
  14Kütahya14Tokat14Şırnak
  15Malatya15Tunceli15Van
  16Nevşehir16Yozgat16Bozcaada-Gökçeada İlçeleri
  17Rize
  18Sivas
  19Trabzon
  20Uşak
Başa dön tuşu