2019 vergi affı varmı

 • 2018 – 2019 Vergi Affı Varmı , Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ?

  Ülkemizde yaşanan 2017 yılı itibari ile baş gösteren ve 2018 yılı içerisinde de devam eden ekonomik sıkıntı ve esnafların işlerindeki sıkıntılar yüzünden vergi dairelerine kayıtlarından dolayı adlarına düzenlenen beyannameler ile çıkan vergi borçları, isimlerine yazılan usulsüzlük ve cezaları ve diğer vatandaşların trafik cezalarında bir taksit veya silinme affının olup olmayacağı konusunda beklentiye sokarak sürekli olarak yeni bir vergi affının çıkarılmasını talep etmekte.

  Hangi Vergi Borç ve Ceza Tutarı Af Kapsamına Girer..

  Maliye bakanlığı tarafından 2014 – 2017 süreci arasından mükellefleri rahatlatmak amacı ile bir çok defa torba yasalar ile vergi afları çıkarıldı. Çıkarılan aflardan yararlanarak bir çok kişi vergi ve cezalarını ödeyebilse de ne yazık ki %30 luk bir kısım yapılandırdığı vergi borçlarını ödeyemeyerek af kapsamını ihlal ettiği için yapılandırmaların istemeyerek bozdu, ve yapılandırma kapsamındaki silinen gecikme zamları ve cezalar tekrar mükellefin adına borç olarak karşısına çıkmasına sebep oldu. 2016 yılı içerisinde çıkarılan 6736 sayılı kanunla vergi affını izleyen 7020 sayılı kanun kapsamına alınan bir çok vergi mükellefi ve diğer vatandaşların borçlarının tahsili ile de devletin ekonomik bütçesine fayda sağlanmış oldu. Arka arkaya çıkarılan bu vergi afları ve torba yasalar ile mükellefin bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı yine bir af çıkacağı beklentisine sokarak 2018 ve 2019 yılı içinde tekrar bir vergi affının çıkarılarak borçların taksitlendirileceği gecikme zam ve cezaların ana paralarının silineceği bir yasa çıkacağı beklentisine soktu. Peki bu af yasası çıkarsa hangi borçlar af kapsamında olacak?

  2018 vergi affı olacak mı, vergi affı 2018 son dakika, vergi affı son dakika

  • Trafik cezası borçları,
  • Gümrük vergi borçları,
  • Geçmiş Motorlu Taşıtlar yani bandrol,pul vergi borçları,
  • Emlak vergisi borçları,
  • Öğrenim kredisi borçları,
  • Katkı kredisi borçları
  • Gelir Vergisi Borçları bu yeni vergi affı kapsamında değerlendirilecektir.

  2018 – 2019 Vergi Borcu Affı Gelirse Ceza Anapara Silinir Mi?

  Devlet politikalarını ve ekonomi durumlarına göre belirli dönemlerde devletin alacağını tahsil edebilmesi için vergi afları çıkarılmaktadır. 2018 – 2019 yıllarında vergi affı çıktığı durumda borçlara ait zamlar ve cezalarda uzlaşı sağlanarak büyük bir bölümü silinecektir. Vatandaşların kafasında vergi borcu silinmesi gibi bir öngörü ile çıkacak olan af ile vergi borcunun ana parası veya verginin ana tutarında indirime gidilmesi gibi bir fikir vardır, böyle bir durum yok aslada olmaz hiç bir devlet mücbir sebepler haricinde vatandaşların ve vergi borçlarından dolayı olan alacaklarında anaparada bir silme veya indirime gitmez.  Borç durumunda silinme sadece cezaların bir kısmında veya faiz ve gecikme zamlarında yapılabilmektedir ki buda sizin yaptığınız taksit ve vadeye göre değişkenlikler göstermektedir. Borc tutarından silinen faiz yerine ise düşük bir tutarda tacil faizi gelecek.

   vergi affında anapara silinecek mi, vergi borcu ile ilgili son dakika haberleri

  Vergi Affı Ne Zaman Olur Yürürlüğe Girer 2018 – 2019?

  2018 Yılı başında çıkarılan torba yasa ile hurda teşviki, bağkur kapsamındaki kişiler için borç kredisi gibi çalışmalar yapıldı. Bu durumu gören vergi mükellefleri ve maliye ye borç ve cezaları bulunan vatandaşların bu yıl veya önümüzdeki yıl içinde bir af çıkacağı beklentisine soktu. Fakat bu konuda beklentisi olan kişileri üzecek bir durum söz konusu, maliye bakanlığı veya meclis ce yapılan herhangi bi bir vergi borcu af veya torba yasa bulunmuyor. Daha önce ki, vergi affından sonra Maliye Bakanı Naci AĞBAL,ın yaptığı açıklamada bir daha vergi affı olmayacağını  özellikle belirtmişti. Yukarıda belirttiğimiz gibi ülke ekonomi veya vatandaşların bulunduğu sıkıntılı dönemleri daha kolay aşabilmek veya devlet ile vatandaş arasındaki işlemlerin daha hızlı olması, bütçeye olan mali katkının payından karşılanması veya devletin alacağı olan vergi borçlarının daha hızlı toplayabilmesi için hiç beklemediğiniz anda bir torba yasa çıkarılıp vergi borçlarını taksite sokabilir. Yine dünyanın tüm ülkelerini etkileyen ekonomik sıkıntıların 2018 de daha çok hissedilmesi ve ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak amacı ile gerçekleştirdiği zeytin dalı sınır ötesi harekat ile yaşanan ekonomik darlığı aşabilmek amacı ile 2018 veya seçim dönemi olan 2019 yılları içerisinde bir vergi affının çıkma olasılığının olduğunu belirtmek isteriz.

  Vergi borcu olmayan vatandaşların görüşleri;

  Vergilerini düzenli ödeyen vergi mükellefleri çıkarılan aflar ile kendilerinin bir haksızlığa uğradığını düşünmektedir. Fakat durum öyle değildir vergisini dönemler halinde düzenli ödeyen mükellefler hem gecikme zam ve faizlerine maruz kalmamakta hemde son yıllarda alacak tahsilini

Başa dön tuşu