Resmi GazeteSGK

APHB Nedir? Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

#APHB  SGK kanunları kapsamında işveren; yanında bir hizmet akdine bağlı olarak ücret karşılığı işçi çalıştıran şahıs veya tüzel kuruluşlar olarak bilinir. İşveren tanımlama için daha farklı açıklamalarda bulunabilir. Yapılan iş veya faaliyet gösterilen sektöre göre farklı tanımları bulunabilmektedir. Yine işverenler tarafından çalışan kişilere yapılan ve en önemli konulardan birisi olan sigorta; kişilerin sürdürdükleri yaşantılar içinde oluşabilecek maddi veya fiziki olarak kişinin sağlık durumunda oluşabilecek geçici veya kalıcı kayıplar ile zararları karşılamak amacı ile düzenlenen bir fondur. Sigortanın varlığı ile kişilerin gelecekteki maddi ve sosyal refah garantörü olarak bilinir. Sigorta sistemi kurum veya özel firmalarca oluşturulan fon kaynaklarına kişinin sağlığından katıldıkları ve ücretleri karşılığı veya isimlerine düzenlenen poliçelerin ödenmesi ile biriktirilen fonlar ile yürümektedir. Toplanan bu fonlar sayesinden çalışanın ilerde iş gücü kaybı veya yaşlılığında ihtiyaçları karşılanması amacı ile kaynak sistemi görevini üstlenir. Yine bu fonların belirlenmesi veya toplanması için adlandırılan Prim ise; sigortacılık işinde verilen teminat karşılığında alınan bedeli temsil eder. Sosyal Güvenlik Kurumlarına kişilerin hak ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenen kesintilerde prim olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz tanımların APHB yani açılımı Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin çok yakından bağı bulunmaktadır bu yüzden sizlere daha detaylı anlayabilmeniz için temelden anlatmaya çalıştık.

APHB Ne Anlama Gelir?

Bir çok kişi e devlet panelinde hizmet dökümü almak için sgk bölümüne girdiği zaman, hizmet dökümündeki işveren tarafından adınıza yatırılan primlerin satırında APHB kısaltmasını görmüştür. APHB yukarıda kısaca bahsettiğimiz Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin kısaltmasıdır ve bu bildirgeleri her ayın 23 ü akşamına kadar çalıştığınız yerin işvereni adınıza yapılan prim kesintisini gösterir bildirgeyi işverene ait e-bildirge ekranından gönderip onaylaması gerekir.  Yapılan bildirimlerde kısa veya uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için 5510 sayılı kanunda öngörüldüğü üzere her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak için adı geçen kanunun 79.maddesi gereğince kuruma prim ödemek zorundadırlar. Daha detaylı anlatmak gerekirse APHB; işçi çalıştıran kişilerin bir ay içinde yanında sigortalı olarak çalıştırdığı kişilerden dolayı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun 4’üncü-5’inci maddesine destek ve destek primine dahil, örneği kurum tarafından çıkarılan, üzerinde sigortalının Adı ve Soyadı, T.C. kimlik numarası, prime esas kazancı ve prim ödeme gün sayıları,istirahatli veya eksik gün ise çalışmadığı günleri ile prim günlerinin detaylı bir şekilde gösterildiği bildirgeyi her ayın 23 cü günün sonuna kadar e bildirge paneli yardımı ile vermek zorunda oldukları formlardır.

İşçi çalıştıran işverenlerin bildirdikleri aylık bildirgeler üzerinden çalıştırılan işçi ve  ücret tutarı üzerinden çıkarılan prim tutarlarını her ayın son günü akşamına kadar bankalardan ödeme yapması gerekmektedir. Düzenli yapılan ödemeler ile işverenlere bazı indirimler sunulmaktadır bu indirimlerden faydalanabilmeniz için günün gününe primlerinizi düzenli bir şekilde yatırmanızı tavsiye ederiz. Daha önceleri eksik gün bildirimleri de aylık bildirgelerindeki gün ve prim tutarlarına bağlı olarak her ayın 23 ne kadar SGK müdürlüklerine verilmesi zorunlu olan eksik gün EK10 formu kaldırılmıştır. ek 10 eksik gün kaldırıldı mı ? Bu ve benzeri önemli sgk haberleri ni sizde alabilmek için sitemizdeki bildir uygulamasına abone olabilirsiniz.

SGK Primlerin Tahsilatı

Sigorta primleri her ay peşin ödenebildiği gibi çıkan prim borçları KDV ile iade alacağından hesaba geçirilmiş hali ile de mahsup edilebilmektedir. İşveren bu durumda borçlarından, hesaba geçirilmiş haline ilişkin talepte bulunması halinde, talepte bulunduğu ayda hemen ödenmesi gereken prim borçlarının belirtilen kanuni ödeme sürelerini izleyen 15 gün içerisinde hesaba geçirilmiş haliyle ödenmesi halinde kanuni süresinde ödenmiş olarak kabul görecektir.

Süresi içinde tam ödenmezse, ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede %2 oranında gecikme cezası uygulanarak arttırılmaktadır.  Ayrıca peşin ödeme indirimi olan %5 ve bazı bölgelerde uygulanan %6 indirimleri silinir.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu