Vergi Mevzuatı

2017 Yılı İçin Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2017 yılı için açılış işlemleri mükellef ve muhasebeciler tarafından başlamış olmakla beraber en çok merak edilen sorular arasında 2017 yılı mükellef defter geçiş hadleri ve sınıf değiştirme oranlarının ne olduğuydu. 2017 yılı için hazırlanan defterlerin hangi tip mükellefiyet için tastik ettirilmesi konusunda büyük önem arz etmekteydi…

11.11.2016 Tarih ve 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  474 Sıra No’lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı  % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükteki mevzuata göre bilanço esasına göre defter tutma hadleri genellikle bu veriler esas alınarak ilan edilmektedir.  Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi de bulunuyor.

BU VERİLERE GÖRE, RESMİ OLMAYAN (TAHMİNİ) 2017 YILI İÇİN BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ;

1- Yıllık;

>>>Alış tutarı   :   174.434.40 TL

>>>Satış tutarı  :   238.809.00 TL

2- Yıllık gayrisafi

iş hasılatı  ;  93.447.00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı  ;  174.434.40 TL

Yukardaki verileri aşan mükellefler;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

UYARI: Konuya ilişkin Resmi oranlar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandığında buradan bildirilecektir…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu