VERGİ

18 Yaşından küçükler vergi mükellefi olabilir mi

Ticaret hayatında bir çok meslek gurubu için çeşitli zorluklar bulunmaktadır, kimi zorluklar insanın vücut yapısının fiziki yeterliliğine kimileri de kişinin karar verebilme ve ayırt etme yetisine sahip olup olmaması durumuna göre faklılıklar göstermektedir. Bazı işler ise yeteneğe bağlı olmakla birlikte teknik ve uzmanlık gerektiren bilgiler olmalıdır. Bu durumların haricinde ise bir çok işinin en çok merak ettiği ve uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgi almak istediği konu 18 yaşından küçük reşit olmayan kişiler için vergi mükellefiyetinin ve şirket ortaklığının yapılıp yapılamayacağı konusudur.

18 Yaş altı çocuk kişiler için vergi mükellefiyet kaydı yapılır mı ?

18 yaşından küçük çocuklarının isimlerine isteğe bağlı veya bazı durumlar halinde (miras vs) mükellefiyet tesisi işleminin yapılıp yapılamayacağı hususunda bir sakınca olup olmadığı çok sık olarak araştırdıkları konu içerisinde yer almakta. Bu konu hakkında detaylı bir bilgi verecek olursak ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesinde; “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” diye net bir ibarenin var olduğu ve, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de geçen “Tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 11 inci maddesinde; “Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. …“, 335 inci maddesinde; “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. …”, 336 ncı maddesinde ise; “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. …” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda geçen maddelerde belirttiğimiz kısımlardan basitçe anlaşılacağı üzere 18 yaşından küçük bireyler için vergi kaydı yapılmasında bir engel olmadığı, çocuğun 18 yaşına basıncaya kadar mahkeme tarafından atanmış vasi veya temsilci olarak anne veyahut babanın kişinin vergisel açıdan yerine getirilip gerekleştirilmesi gereken hususların bu kişilerce yerine getirilmesi ön görülmüştür.  Yani 18 yaşından küçüklerin esnaf olmalarında vasi veya temsilcileri olduğu sürece hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

18 yaşından küçük esnaf, mükellefiyet kaydı veya ortaklığı bulunan kişilerde bağkur lu olur mu ;   

1479 sayılı yasada yer alan 18 yaş öncesi bağ-kurlu olunamayacağı hükmü 5510 sayılı yasada da korunmuştur.
5510 sayılı Kanuna göre “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar” sigortalı sayılmayacaklardır ibaresi bulunur, yani 4/b kapsamına 18 yaşına geldikten sonra alınır.

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu